Nam sinh trường VinSchool mắc Covid-19 không có yếu tố dịch tễ

N.V.C., 11 tuổi, cư trú tại tòa Park 11 Times City nhiễm nCoV, chưa từng đến các khu vực có dịch ở Hà Nội cũng như không đi các địa phương khác.

<div> <p>Trao đổi với<em> Zing</em> ng&agrave;y 23/5, Chủ tịch UBND phường Mai Động (Ho&agrave;ng Mai, H&agrave; Nội) Trần Văn Vịnh cho biết cơ quan n&agrave;y vừa ghi nhận trường hợp dương t&iacute;nh với SARS-CoV-2, cư tr&uacute; tại t&ograve;a nh&agrave; Park 11, Khu đ&ocirc; thị Times City. Đ&oacute; l&agrave; N.V.C. (nam, 11 tuổi), học sinh lớp 5 trường VinSchool, Times City.</p> <p>Gia đ&igrave;nh C. cư tr&uacute; tại tầng 15, t&ograve;a Park 11, Times City. Ng&agrave;y 22/5, C. lấy mẫu x&eacute;t nghiệm tại Bệnh viện Vinmec cho kết quả dương t&iacute;nh với SARS-CoV-2 v&agrave; được Trung t&acirc;m Kiểm so&aacute;t bệnh tật (CDC) H&agrave; Nội x&eacute;t nghiệm khẳng định.</p> <p>Theo điều tra dịch tễ của CDC H&agrave; Nội, từ ng&agrave;y 30/4 đến nay, C. nghỉ học tại trường để học online tại nh&agrave;. Một th&aacute;ng qua, gia đ&igrave;nh C. kh&ocirc;ng đi du lịch ở đ&acirc;u, kh&ocirc;ng đến c&aacute;c khu vực c&oacute; dịch tại H&agrave; Nội cũng như ngoại tỉnh.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="ca mac Covid-19 Ha Noi, ca benh Times City anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2021/05/23/znews-photo-zadn-vn_e5434941f6a503fb5ab4_1.jpg" title="ca mắc Covid-19 Hà Nội, ca bệnh Times City ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>T&ograve;a nh&agrave; Park 11 Times City được c&aacute;ch ly y tế ng&agrave;y 23/5. Ảnh: <em>M.N.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Ng&agrave;y 28/4 đến 2/5, C. được gia đ&igrave;nh cho về qu&ecirc; nội ở An L&atilde;o, Hải Ph&ograve;ng chơi (đi bằng xe ri&ecirc;ng của gia đ&igrave;nh). Ng&agrave;y 3/5, gia đ&igrave;nh quay lại H&agrave; Nội. Từ 4/5 đến nay, C. ở nh&agrave;, học online.</p> <p>Đ&ecirc;m 20/5, C. xuất hiện sốt nhẹ khoảng 38 độ C sau đ&oacute; khỏi, kh&ocirc;ng k&egrave;m theo c&aacute;c triệu chứng kh&aacute;c n&ecirc;n s&aacute;ng 22/5, nam sinh n&agrave;y được mẹ đưa đến Bệnh viện Vinmec l&agrave;m x&eacute;t nghiệm Covid-19 v&agrave; được gia đ&igrave;nh cho về qu&ecirc; nội tại An L&atilde;o, Hải Ph&ograve;ng chơi.</p> <p>1h30 ng&agrave;y 23/5, Bệnh viện Vinmec th&ocirc;ng b&aacute;o kết quả x&eacute;t nghiệm của C. dương t&iacute;nh với SARS-CoV-2.</p> <p>Sau khi c&oacute; kết quả, Trung t&acirc;m y tế Quận Ho&agrave;ng Mai đ&atilde; lấy 2 mẫu F1 l&agrave; bố v&agrave; mẹ của C. ngay trong đ&ecirc;m để chuyển tới CDC H&agrave; Nội x&eacute;t nghiệm v&agrave; c&aacute;ch ly theo quy định. Quận phong tỏa tạm thời tầng 15 t&ograve;a Park 11, lấy mẫu to&agrave;n bộ cư d&acirc;n tại tầng 15 (tổng số 65 mẫu) gửi CDC H&agrave; Nội.</p> <p>Trung t&acirc;m y tế quận Long Bi&ecirc;n lấy 3 mẫu F1 (em trai v&agrave; &ocirc;ng b&agrave; ngoại). CDC H&agrave; Nội th&ocirc;ng b&aacute;o cho CDC Hải Ph&ograve;ng để xử l&yacute; F0 đang ở tại Hải Ph&ograve;ng. Hiện, C. được chuyển đi điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.</p> <p>Theo th&ocirc;ng tin từ VinSchool Times City, nh&agrave; trường đang kiểm tra camera v&agrave; lập danh s&aacute;ch nh&acirc;n vi&ecirc;n tham gia buổi lấy mẫu ng&agrave;y 22/5 (l&uacute;c C. c&oacute; mặt), đồng thời y&ecirc;u cầu nh&acirc;n vi&ecirc;n tự c&aacute;ch ly tại nh&agrave; v&agrave; khai b&aacute;o y tế tại địa phương theo quy định.</p> <p>Kết quả tổng hợp trong thời gian từ 17-22/5, 504 học sinh được lấy mẫu x&eacute;t nghiệm, kết quả ghi nhận 1 trường hợp dương t&iacute;nh (l&agrave; bệnh nh&acirc;n C.), c&ograve;n lại đều &acirc;m t&iacute;nh. Như vậy đến tối 23/5, 5 người cư tr&uacute; tại Khu đ&ocirc; thị Times City đ&atilde; được x&aacute;c định dương t&iacute;nh với SARS-CoV-2. Trong đ&oacute;, 2 người c&oacute; quốc tịch Ấn Độ v&agrave; 3 người Việt Nam.</p> <div class="notebox ncenter"> <p>T&iacute;nh đến chiều 23/5, H&agrave; Nội ghi nhận hơn 100 ca mắc Covid-19 ngo&agrave;i cộng đồng tại 18 quận, huyện. Số ca mắc lớn nhất tập trung ở Thường T&iacute;n với 19 ca. Ngo&agrave;i ra, Thanh Xu&acirc;n c&oacute; 14 ca, Đ&ocirc;ng Anh v&agrave; Gia L&acirc;m ghi nhận 10 ca, H&agrave; Đ&ocirc;ng 8 ca...</p> <p>Một số ch&ugrave;m ca bệnh cơ bản được kiểm so&aacute;t li&ecirc;n quan đến H&agrave; Nam, Vĩnh Ph&uacute;c, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới cơ sở Đ&ocirc;ng Anh, chuyến bay VN160 ng&agrave;y 29/4... Tuy nhi&ecirc;n, H&agrave; Nội li&ecirc;n tiếp ghi nhận c&aacute;c ca mắc Covid-19 mới tại Bệnh viện K cơ sở T&acirc;n Triều v&agrave; li&ecirc;n quan một số ổ dịch tại Hưng Y&ecirc;n, Bắc Ninh, Bắc Giang.</p> </div> </div>

Theo zingnews.vn
Lẫn lộn thật giả thị trường yến sào

Lẫn lộn thật giả thị trường yến sào

Yến sào được ví von như “món ngon cung đình” chỉ có vua chúa quý tộc mới được thưởng thức. Thế nhưng, sản phẩm này không còn quá hiếm như xưa, nên người tiêu dùng có thể dễ dàng mua được với nhiều mức giá khác nhau.
back to top