--Quảng cáo---
--Quảng cáo---

Mở rộng KCN Đồng Văn II: Hà Nam "siêu tốc" thực hiện thủ tục cho doanh nghiệp thế nào?

TRỌNG NGHĨA – LÊ HẰNG - 00:05 01/07/2020

(khoahocdoisong.vn) - Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mở rộng 18ha, thực tế diện tích mở rộng lên 21,37ha. Để số diện tích chênh lệch này phù hợp với các quy định pháp luật, chủ đầu tư cùng UBND tỉnh Hà Nam đã triển khai như thế nào?

Sở Xây dựng thẩm định "siêu tốc" tờ trình 

Năm 2007, Tập đoàn TNR mua lại toàn bộ cổ phần của Công ty CP phát triển Hà Nam (Công ty Hà Nam - chủ đầu tư Dự án KCN Đồng Văn II). Đây là dự án được UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định phê duyệt số 382/QĐ-UBND ngày 30/3/2009 duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2.000 KCN Đồng Văn II.

Tới ngày 8/11/2011 UBND tỉnh Hà Nam có Quyết định số 1377/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500. Ngày 30/6/2014 tỉnh Hà Nam tiếp tục phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 lần 2 bằng Quyết định số 650/QĐ-UBND.

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mở rộng 18ha, thực tế diện tích mở rộng lên 21,37ha.

Việc mở rộng dự án KCN Đồng Văn II giai đoạn 2 được Công ty Hà Nam bắt đầu triển khai từ quý 1/2016. Cụ thể: Ngày 1/3/2016 Công ty Hà Nam có văn bản số 0103/2016/CV-HN về đề xuất mở rộng KCN Đồng Văn II. Ngày 31/3/2016, Sở Xây dựng có văn bản số 334/SXD-KTQH về đề xuất mở rộng KCN Đồng Văn II. Đề xuất mở rộng này cũng được thường trực Tỉnh ủy tỉnh Hà Nam bàn và kết luận tại Hội nghị giao ban ngày 1/4/2016.

Tới ngày 5/4/2016 UBND tỉnh Hà Nam có văn bản 695/UBND-KTTH chấp thuận chủ trương mở rộng KCN Đồng Văn II với diện tích dự kiến là 17,5ha. Đồng thời, giao Sở Xây dựng thực hiện điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung Đô thị Duy Tiên (tại khu vực phía Bắc KCN Đồng Văn II). Làm cơ sở cho Công ty Hà Nam lập quy hoạch điều chỉnh mở rộng KCN Đồng Văn II, trình phê duyệt.

Rất may cho chủ đầu tư, tại thời điểm văn bản 695/UBND-KTTH được ban hành thì Nghị định 82/NĐ-CP chưa có hiệu lực. Bởi, theo Khoản 3 Điều 5, nghị định 82 quy định Điều kiện bổ sung khu công nghiệp mới, khu công nghiệp mở rộng vào quy hoạch phát triển khu công nghiệp phải phù hợp với quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh.

Dẫu thế, việc tỉnh Hà Nam chỉ đạo Sở Xây dựng điều chỉnh quy hoạch chung để cho doanh nghiệp mở rộng dự án cũng là "xưa nay hiếm". Hiện chưa rõ, Sở Xây dựng Hà Nam đã thực hiện yêu cầu này như thế nào?

Ngày 3/4/2017, Thủ tướng Chính Phủ có văn bản số 469/TTg-CN gửi Bộ KHĐT, UBND tỉnh Hà Nam về Đề án điều chỉnh quy hoạch phát triển các KCN tỉnh Hà Nam đến năm 2020. Theo đó, KCN Đồng Văn II được chấp thuận điều chỉnh tăng quy mô là 339ha, tăng thêm 18ha.

Ngày 5/5/2017 Công ty Hà Nam có văn bản số 1024/2017/TTr-HN đề nghị phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 KCN Đồng Văn II kèm hồ sơ.

Ngay trong ngày 5/5/2017, Sở Xây dựng đã có Văn bản số 732/SXD-QHKT gửi UBND tỉnh Hà Nam và Công ty Hà Nam về quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 KCN Đồng Văn II giai đoạn 2 và đề nghị UBND tỉnh xem xét giải quyết.

Như vậy có thể nói, Sở Xây dựng đã thẩm định hồ sơ "siêu tốc" ngay trong ngày cho doanh nghiệp, khi tờ trình của Doanh nghiệp vẫn còn đang “ướt  mực”?

Ngày 13/6/2017, UBND tỉnh Hà Nam ban hành quyết định 869/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 KCN Đồng Văn II mở rộng giai đoạn 2.

Những con số biết nhảy múa?

Trở lại nội dung Tờ trình số 0103/2016/CV-HN của Công ty Hà Nam và văn bản số 334/SXD-KTQH, cũng như cuộc họp của Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Hà Nam ngày 1/4/2016 thì tổng diện tích đề xuất mở rộng dự án này trong giai đoạn 2 là 17,5ha.

Tuy nhiên, Quyết định phê duyệt điều chỉnh số 469/TTg-CN của Thủ tướng Chính Phủ thì dự án này điều chỉnh là 18ha. Phần diện tích đất này được nêu nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Duy Tiên, Hà Nam theo Quyết định số 2429/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND. 

Văn bản số 3384/UBND-TH của UBND tỉnh Hà Nam về việc chấp thuận diện tích dự án KCN Đồng Văn II mở rộng (giai đoạn 2).

Đáng bàn là, trong Quyết định số 2429/QĐ-UBND, tổng diện tích đất dự kiến thu hồi năm 2017 nằm trong chỉ tiêu sử dụng đất,  Đất Khu công nghiệp chỉ là 15,22ha. Như vậy, nếu so với 18ha Thủ tướng Chính phủ đã thu hồi, thì kế hoạch này vẫn còn thiếu cho Công ty Hà Nam khoảng 3ha? Chưa biết, năm 2017 tỉnh Hà Nam đã bổ sung phần diện tích nay hay chưa và trong văn bản nào?

Khác với chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất, trong văn bản 732/SXD-QHKT gửi UBND tỉnh Hà Nam đề nghị Thẩm định quy hoạch chi tiết 1/500 KCN và Quyết định số 869/UBND của UBND tỉnh Hà Nam phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 KCN Đồng Văn II giai đoạn 2 thì tổng diện tích nghiên cứu lập quy hoạch là 21,37ha, trong đó: Phạm vi nghiên cứu trực tiếp là 18,04ha; Phạm vi nghiên cứu gián tiếp là 3,32ha. Như vậy, số diện tích chênh lệch so với diện tích Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt là 3,37ha.

Để có cơ sở pháp lý về diện tích này, ngày 25/7/2018 Công ty Hà Nam có văn bản số 52/CV-HNC đề nghị UBND tỉnh Hà Nam, xin ý kiến Bộ Xây dựng, Bộ KH&ĐT, Bộ TN&MT về chấp nhận diện tích mở rộng KCN Đồng Văn II giai đoạn 2 theo diện tích thực tế là 21,37ha. Theo đó, ngày 9/11/2018 UBND tỉnh Hà Nam có Văn bản số 3304/UBND-TH gửi Bộ KH&ĐT, Bộ Xây dựng, Bộ TN&MT về việc Chấp nhận diện tích mở rộng KCN Đồng Văn II giai đoạn 2.

Lý giải với các bộ trong văn bản này, tỉnh Hà Nam nêu: "Phần diện tích tăng thêm thuộc phạm vi nghiên cứu gián tiếp là do trong quá trình lập quy hoạch dự án, có một số diện tích nhỏ lẻ, xen kẹt, gặp khó khăn trong canh tác sau khi KCN hình thành nên nhân dân và chính quyền địa phương đã đề nghị Công ty Hà Nam đưa diện tích này vào phạm vi nghiên cứa lập quy hoạch”.

Và UBND tỉnh Hà Nam khẳng định: Việc mở rộng KCN Đồng Văn II giai đoạn 2 lên 21,37ha là hoàn toàn phù hợp với các điều kiện tại Khoản 2 Điều 11, Nghị định 82/2018 của Chính phủ.

Cụ thể, Khoản 2 Điều 11, Nghị định 82/2018 quy định như sau: Trường hợp diện tích thực tế của khu công nghiệp sau khi đo đạc chênh lệch dưới 10% so với diện tích quy hoạch đã được phê duyệt nhưng không quá 20ha, UBND cấp tỉnh xin ý kiến Bộ KH&ĐT, Bộ TN&MT, Bộ Xây dựng và thực hiện điều chỉnh diện tích khu công nghiệp phù hợp với diện tích thực tế mà không phải trình Thủ tướng Chính phủ.

Thực tế, nếu diện tích tăng thêm là 3,32ha được tính tỷ lệ theo tổng diện tích KCN Đồng Văn II (339ha) thì tỷ lệ sẽ phù hợp với Nghị định và không phải trình Thủ tướng Chính phủ.

Nếu phần diện tích tăng thêm là 3,32ha được tính tỷ lệ theo tổng diện tích đề xuất Quy hoạch mở rộng giai đoạn 2 (18ha) thì tỷ lệ khoảng 18,4%. Tỷ lệ này lớn hơn 10% so với quy định sẽ cần phải lấy ý kiến của Thủ tướng Chính phủ?

Thực tế, diện tích 3,32ha tăng thêm trong quá trình mở rộng KCN Đồng Văn II giai đoạn 2 diễn ra như thế nào? Thực sự nhân dân và chính quyền huyện Duy Tiên có đề nghị Công ty Hà Nam đưa phần diện tích này vào quy hoạch hay không, Báo KH&ĐS sẽ tiếp tục tìm hiểu và thông tin với bạn đọc.

  • Thực hư chuyện khách hàng tố bị TNG "lừa" tại dự án nhà ở KCN Đồng Văn
    Bất động sản - Trọng Nghĩa - Lê Hằng - 00:10 29/06/2020
    (khoahocdoisong.vn) - Đó là một nội dung trên băng rôn do hàng trăm người dân trưng ra tại trụ sở Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Phát triển Việt Nam (nay thuộc Tập đoàn TNG), giữa trời nắng hơn 40 độ C. Đây là những khách hàng đã mua đất tại dự án Khu nhà ở KCN Đồng Văn của tỉnh Hà Nam, nhưng chưa được cấp sổ đỏ nên không thể xây dựng nhà ở.

(0) Bình luận
Nổi bật Khoa học & Đời sống
Đề xuất tăng lương hưu, trợ cấp ở mức 7,4% từ 1/1/2022, thay vì 11% như ban đầu
Sức khỏe mới- Thúy nga - 19:56 03/12/2021
Thay vì thực hiện tháng 7, việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp sẽ được bắt đầu từ 1/1/2022. Sau khi điều chỉnh, những người nghỉ hưu trước năm 1995 mà có mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng dưới 2,5 triệu đồng/tháng được điều chỉnh tiếp.
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---