LHH Đắk Lắk: Hội thảo xác định nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao

Ngày 13/10, tại Thành phố Buôn Ma Thuột, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội thảo “Xác định nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao cho Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật ở Trung ương và địa phương”.

Về tham dự Hội thảo có GT-TSKH Đặng Vũ Minh, Chủ tịch danh dự Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật (LHCHKT&KT) Việt Nam; TS Ngô Thị Thanh Quý - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm Tra Liên LHCHKT&KT Việt Nam; TS Vương Hữu Nhi – chủ tịch LHCHKT&KT Đắk Lắk; các đại biểu là lãnh đạo chủ chốt của LHCHKT&KT các tỉnh khu vực Tây Nguyên, tỉnh Phú Yên, Sóc Trăng. Về phía UBND tỉnh Đắk Lắk có ông Hoàng Mạnh Hùng – Phó Giám đốc Sở nội vụ tỉnh Đắk Lắk. GT-TS Đặng Vũ Minh và TS Vương Hữu Nhi đồng chủ trì hội thảo.

Toàn cảnh buổi Hội thảo. ảnh 1

Toàn cảnh buổi Hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, TS Ngô Thị Thanh Quý - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm Tra Liên LHCHKT&KT Việt Nam nhắc lại những nhóm nhiệm vụ chủ yếu mà Đảng và Nhà nước giao cho LHH ở Trung ương và địa phương từ khi thành lập đến nay (năm 1983), trong đó nhấn mạnh nhóm nhiệm vụ: tập hợp, đoàn kết trí thức Khoa học và Công nghệ (KH&CN) người Việt Nam ở trong và ngoài nước; tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với trí thức, làm cầu nối giữa trí thức với Đảng; đề xuất, tham mưu cho Đảng và Nhà nước những vấn đề lớn về đường lối, chủ trương, chính sách phát triển đất nước nhất là những vấn đề về KH&CN, giáo dục và đào tạo, chính sách đối với trí thức; thực hiện Tư vấn, phản biện và Giám định xã hội (TVPB&GĐXH); truyền thông phổ biến kiến thức KH&CN, tổ chức các Giải thưởng, Hội thi, Cuộc thi sáng tạo KH&CN, tôn vinh các cá nhân tiêu biểu, điển hình trong sáng tạo KH&CN…

Trong những năm gần đây, Việt Nam đã tích cực, chủ động hội nhập kinh tế toàn cầu. Chúng ta cũng đang tích cực điều chính các chính sách để tập trung phát triển, quản lý và sử dụng nguồn lực một cách hiệu quả nhất nhằm thích ứng với xu thế hội nhập và tránh tụt hậu. Trên cơ sở đó, TS Ngô Thị Thanh Quý đề nghị, hội thảo tập trung xác định rõ những nhiệm vụ cụ thể được Đảng và Nhà nước giao cho LHH Việt Nam trong tình hình mới.

GT-TSKH Đặng Vũ Minh, Chủ tịch danh dự LHCHKT&KT Việt Nam phát biểu tại hội thảo. ảnh 2GT-TSKH Đặng Vũ Minh, Chủ tịch danh dự LHCHKT&KT Việt Nam phát biểu tại hội thảo.

Tại hội thảo, có nhiều ý kiến phát biểu và tham luận của các lãnh đạo Liên hiệp hội địa phương các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Nông, Lâm Đồng, Phú Yên, Sóc Trăng, đã tập trung trao đổi, làm rõ các nội dung liên quan đến hiệu quả hoạt động, những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ; việc quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước trong định hướng tư tưởng, nâng cao nhận thức, vận động trí thức thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; công tác xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức, cơ chế chính sách bảo đảm các điều kiện hoạt động cho LHCHKT&KT để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn tới.

Hội thảo đã khẳng định những đóng góp quan trọng của hệ thống LHCHKT&KT đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đất nước, nhất là trong việc đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ vào đời sống thực tiễn; tổ chức các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với các chương trình, đề án, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phát triển ngành, lĩnh vực, góp phần cung cấp thông tin, luận cứ khoa học để các cơ quan quản lý nhà nước có cơ sở hoạch định, ban hành các cơ chế, chính sách một cách khoa học và phù hợp với tình hình thực tiễn.

TS Ngô Thị Thanh Quý - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm Tra Liên LHCHKT&KT Việt Nam phát biểu khai mạc hội thảo. ảnh 3TS Ngô Thị Thanh Quý - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm Tra Liên LHCHKT&KT Việt Nam phát biểu khai mạc hội thảo.

Qua hội thảo này, LHCHKT&KT ở Trung ương và địa phương đều đã đưa ra được nhiều giải pháp cụ thể nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế để hoạt động ngày càng hiệu quả, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đất nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế. Cơ bản thống nhất xác định 5 nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao như sau:

1. Tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức KH&CN người Việt Nam ở trong và ngoài nước.

2. Đề xuất, tham mưu cho Đảng và Nhà nước những vấn đề lớn về đường lối, chủ trương, chính sách phát triển đất nước.

3. Thực hiện tư vấn, phản biện và giám định xã hội trong quá trình xây dựng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; các chương trình, dự án, đề án lớn về phát triển.

4. Phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ.

5. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, chuyển giao các tiến bộ khoa học và công nghệ và sản xuất, đời sống và bảo vệ môi trường.

TS Vương Hữu Nhi – chủ tịch LHCHKT&KT Đắk Lắk phát biểu tại Hội thảo. ảnh 4TS Vương Hữu Nhi – chủ tịch LHCHKT&KT Đắk Lắk phát biểu tại Hội thảo.

Kết thúc Hội thảo, GT-TSKH Đặng Vũ Minh, Chủ tịch danh dự LHCHKT&KT Việt Nam đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu tham dự Hội thảo trong trình bày tham luận, phát biểu ý kiến tại Hội thảo. GT-TS Đặng Vũ Minh khẳng định các tham luận, ý kiến phát biểu của các đại biểu - đại diện lãnh đạo chủ chốt LHH các tỉnh Tây Nguyên sẽ là cơ sở thực tiễn quan trọng để LHH Việt Nam tham khảo tổng hợp, tham mưu, đề xuất với Chính phủ những cơ chế, chính sách phù hợp với nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao, tạo điều kiện cho LHH Việt Nam và LHH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện tốt các nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao cho trong tình hình mới./.

Một số hình ảnh tại Hội thảo khoa học xác định nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao cho Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ Thuật ở Trung ương và địa phương.

Theo Đời sống
back to top