Lâm Đồng cho ý kiến về 2 dự án điện gió Xuân Trường tại TP Đà Lạt

Các sở, ngành tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản cho ý kiến về đề xuất đầu tư của dự án Nhà máy điện gió Xuân Trường 1 và Nhà máy điện gió Xuân Trường 2.
diengiolamdong.jpg
Ảnh minh hoạ

Về dự án Nhà máy điện gió Xuân Trường 1 do Công ty CP Năng lượng gió Xuân Trường đề xuất và Dự án Nhà máy điện gió Xuân Trường 2 do Công ty CP Năng lượng gió Cao Nguyên đề xuất. Cả 2 doanh nghiệp này đều do ông Nguyễn Thanh Tùng đại diện theo pháp luật.

Dự án Nhà máy điện gió Xuân Trường 1 đề xuất quy mô công suất 50MW tại xã Xuân Trường, TP Đà Lạt. Theo Sở Xây dựng Lâm Đồng dự án này phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển điện lực tỉnh Lâm Đồng.

Mặt khác các khu đất đề xuất xây dựng tuabin thuộc quy hoạch đất nông nghiệp do đó không trở ngại đến quản lý quy hoạch.

Về tổng mức đầu tư dự án do thuyết minh đề xuất dự án của chủ đầu tư không có bảng khái toán chi phí đầu tư các hạng mục công trình nên Sở này không tham gia ý kiến.

Còn dự án Nhà máy điện gió Xuân Trường 2 quy mô 48MW, tại xã Xuân Trường, thành phố Đà Lạt. Sở Xây dựng Lâm Đồng cũng có ý kiến tương tự như đối với dự án Nhà máy điện gió Xuân Trường 1.

Còn theo UBND TP Đà Lạt, căn cứ Quyết định số 882/QĐ-TTg ngày 12/8/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Khu rừng phòng hộ môi trường cảnh quan thành phố Đà Lạt thì toàn bộ khu vực đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy điện gió Xuân Trường 1 của Công ty cổ phần năng lượng gió Xuân Trường là đất quy hoạch ngoài lâm nghiệp.

Căn cứ theo Quyết định số 2016/QĐ-UBND ngày 09/10/2018 của UBND tình Lâm Đồng về việc phê duyệt kết quả điều chỉnh quy hoạch đất sản xuất lâm nghiệp và cơ cấu 3 loại rừng tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 503/QĐ-UBND ngày 08/03/2021 về việc điều chỉnh, bổ sung khoản 3 Điều 1 Quyết định số 2016/QĐ-UBND thì toàn bộ khu vực đề nghị chấp thuận chủ trương dự án Nhà máy điện gió Xuân Trường 1 của Công ty cổ phần năng lượng gió Xuân Trường là đất quy hoạch ngoài lâm nghiệp.

Nội dung đề xuất của Công ty cổ phần năng lượng gió Xuân Trường được chấp thuận chủ trương nghiên cứu, khảo sát trong phạm vi là 350 ha để lập dự án đầu tư nhà máy điện gió theo đúng công suất và diện tích đã được Bộ Công Thương phê duyệt bổ sung vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016 - 2025, có xét đến năm 2035 đã nêu trên.

Tuy nhiên, đề nghị trong quá trình nghiên cứu phải xác định cụ thể các khu vực đất ở, đất công cộng hiện trạng và nhu cầu phát triển đất xây dựng nông thôn trong tương lai của xã Xuân Trường do khu vực nghiên cứu điện gió đang bao trùm cả khu vực trung tâm xã hiện nay như đã đánh giá trong nội dung quy hoạch.

Theo Đời sống
back to top