--Quảng cáo---
--Quảng cáo---

Khẩn cấp hoàn thành phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai trong quy hoạch tỉnh

THẢO NHI - 10:00 03/09/2021

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký Công điện số 1110/CĐ-TTg về việc hoàn thành xây dựng phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai trong quy hoạch tỉnh trước ngày 15/9/2021.

Yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai cấp tỉnh về Bộ TN&MT trước ngày 15/9/2021. Sau đó, Chính phủ sẽ trình Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025) vào tháng 10/2021 để đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ giữa các chỉ tiêu sử dụng đất quốc gia và chỉ tiêu sử dụng đất trong quy hoạch tỉnh hạn chế việc điều chỉnh Quy hoạch tỉnh sau khi được phê duyệt.


(0) Bình luận
Nổi bật Khoa học & Đời sống
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---