Huy động sự tham gia đóng góp của nữ trí thức trong phát triển cộng đồng và bảo vệ môi trường

Ngày 28/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội KH&KTVN phối hợp với Hội Nữ trí thức VN tổ chức hội thảo:” Các giải pháp nhằm huy động sự tham gia và đóng góp của nữ trí thức trong phát triển cộng đồng và bảo vệ môi trường”.

Ông Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch LHH VN cho biết, hội thảo nhằm phát huy tốt hơn nữa vai trò và đóng góp của nữ trí thức. Các vấn đề thảo luận tập trung vào những đóng góp của nữ trí thức trong thời gian qua, đề xuất giải pháp nhằm tạo điều kiện và khuyến khích chị em trí thức tham gia tích cực và phát huy vai trò của phụ nữ trong hoạt động nghiên cứu khoa học, công tác quản lý nhà nước, hoạt động xã hội, đặc biệt là việc huy động sự tham gia và đóng góp của nữ trí thức trong phát triển cộng đồng và bảo vệ môi trường.

Thảo luận và phát huy sáng kiến để nữ trí thức trong hệ thống LHH VN và Hội Liên hiệp phụ nữ VN phát huy vai trò và có đóng góp có hiệu quả vào hoạt động hội, nhất là trong phát triển cộng đồng và bảo vệ môi trường.

PGS.TS Lương Mai Anh, Phó cục trưởng Cục quản lý Môi trường Bộ Y tế với bài tham luận: Ô nhiễm môi trường và sức khỏe phụ nữ, trẻ em tại VN cho biết, hiện nay VN chưa có chính sách quốc gia về sức khỏe môi trường để làm cơ sở cho xây dựng và triển khai các kế hoạch, hoạt động bảo vệ sức khỏe cộng đồng trước tác động của ô nhiễm môi trường; Việt Nam thiếu số liệu, bằng chứng về tác động, ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường tới sức khỏe của đối tượng dễ bị tổn thương như phụ nữ trẻ em…

Vì vậy vấn đề sức khỏe môi trường cần đưa vào trong các văn bản Luật, nghị định có liên quan. Cần tiến hành các điều tra, nghiên cứu đánh giá của ô nhiễm môi trường đến sức khỏe phụ nữ, trẻ em. Cần thí điểm các mô hình hiệu quả về bảo vệ sức khỏe phụ nữ, trẻ em trước ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường.

Theo Đời sống
back to top