Hơn 2.000 học sinh ở TP.HCM nghỉ vì liên quan ca mắc Covid-19

Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (quận 3), Tiểu học Võ Văn Tần và Tiểu học Nguyễn Huệ (quận 6) cho hơn 2.000 học sinh nghỉ vì liên quan đến bệnh nhân 1347.

<div> <p>B&agrave; Nguyễn Thị Hồng Chương, Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, cho biết chiều 30/11, một học sinh lớp 10A3 của trường được cơ quan y tế đưa đi x&eacute;t nghiệm do học lớp tiếng Anh của bệnh nh&acirc;n 1347 dạy.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="48 hoc sinh o TP.HCM nghi hoc anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/12/01/znews-photo-zadn-vn_truong_nguyen_thi_minh_khai.jpg" title="48 học sinh ở TP.HCM nghỉ học ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Học sinh lớp 10A3 trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, TP.HCM, nghỉ học v&igrave; một em lớp n&agrave;y tham gia lớp tiếng Anh của bệnh nh&acirc;n 1347. Ảnh: <em>Wikimedia.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Để đảm bảo an to&agrave;n, ph&ograve;ng chống l&acirc;y nhiễm, s&aacute;ng 1/12, trường quyết định cho 48 học sinh lớp 10A3 nghỉ học v&agrave; 4 gi&aacute;o vi&ecirc;n nghỉ dạy.</p> <p>B&agrave; Chương th&ocirc;ng tin em học sinh tr&ecirc;n đ&atilde; nhận kết quả x&eacute;t nghiệm &acirc;m t&iacute;nh.</p> <p>Trao đổi với <em>Zing</em>, &ocirc;ng Lưu Hồng Uy&ecirc;n, Trưởng ph&ograve;ng GD&amp;ĐT quận 6, TP.HCM, cho hay bệnh nh&acirc;n L.M.S., l&agrave; học sinh cũ của một gi&aacute;o vi&ecirc;n trường Tiểu học V&otilde; Văn Tần. Thời gian gần đ&acirc;y, bệnh nh&acirc;n 1347 c&oacute; đến nh&agrave; thăm c&ocirc;.</p> <p>C&ocirc; n&agrave;y lại ở c&ugrave;ng 3 gi&aacute;o vi&ecirc;n kh&aacute;c. 4 người l&agrave; chị em, dạy học tại trường Tiểu học V&otilde; Văn Tần v&agrave; Tiểu học Nguyễn Huệ. Sau khi nhận th&ocirc;ng tin về bệnh nh&acirc;n được x&aacute;c định nhiễm SARS-CoV-2 h&ocirc;m 30/11, l&atilde;nh đạo quận 6 cho ph&eacute;p học sinh hai trường n&agrave;y nghỉ học trong ng&agrave;y 1/12.</p> <p>&quot;Ch&uacute;ng t&ocirc;i vẫn chờ chiều h&ocirc;m nay, c&aacute;c gi&aacute;o vi&ecirc;n tr&ecirc;n c&oacute; kết quả x&eacute;t nghiệm, th&agrave;nh phố chỉ đạo th&ecirc;m mới quyết định cho học sinh trường V&otilde; Văn Tần, Nguyễn Huệ đi học trở lại hay nghỉ tiếp&quot;, &ocirc;ng Uy&ecirc;n th&ocirc;ng tin.</p> <p>Sau khi c&oacute; th&ocirc;ng tin về ca l&acirc;y nhiễm trong cộng đồng, Sở GD&amp;ĐT TP.HCM đ&atilde; gửi văn bản tới c&aacute;c đơn vị, cơ sở gi&aacute;o dục tr&ecirc;n địa b&agrave;n về việc đẩy mạnh c&aacute;c biện ph&aacute;p ph&ograve;ng, chống dịch Covid-19 trong ng&agrave;nh gi&aacute;o dục th&agrave;nh phố.</p> <p>Trong đ&oacute;, sở đề nghị c&aacute;c ph&ograve;ng, trường chủ động r&agrave; so&aacute;t th&ocirc;ng tin c&aacute;n bộ quản l&yacute;, gi&aacute;o vi&ecirc;n, nh&acirc;n vi&ecirc;n v&agrave; học sinh, gia đ&igrave;nh học sinh một c&aacute;c đầy đủ, ch&iacute;nh x&aacute;c về c&aacute;c trường hợp, đối tượng c&oacute; li&ecirc;n quan đến t&igrave;nh h&igrave;nh dịch Covid-19.</p> <p>Trước diễn biến mới, c&aacute;c trường cần tiếp tục thực hiện nghi&ecirc;m c&aacute;c biện ph&aacute;p ph&ograve;ng, chống dịch, tăng cường c&ocirc;ng t&aacute;c khử khuẩn vệ sinh trường, lớp, bố tr&iacute; đầy đủ v&ograve;i nước sạch, x&agrave; ph&ograve;ng, nhắc nhở học sinh rửa tay, đeo khẩu trang.</p> <p>Ngo&agrave;i ra, trước đ&oacute;, tối 30/11, Trung t&acirc;m Ngoại ngữ quốc tế Key English, nơi bệnh nh&acirc;n 1347 dạy học, ra th&ocirc;ng b&aacute;o tạm dừng hoạt động 2 tuần để c&aacute;c trường hợp c&oacute; li&ecirc;n quan được tiến h&agrave;nh kiểm tra sức khỏe v&agrave; c&aacute;ch ly theo quy định.</p> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
Rối loạn tâm thần do rượu trẻ hóa và tăng từ 5-10%

Rối loạn tâm thần do rượu trẻ hóa và tăng từ 5-10%

Hầu hết bệnh nhân vào viện trong tình trạng nặng, có nhiều bệnh lý kèm theo như viêm gan, xơ gan, tim mạch, dạ dày... Đặc biệt, nhiều bệnh nhân bị sảng run với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc,…
back to top