Hé lộ bảng giá vắc xin Covid-19 toàn thế giới

Một hãng dược lớn của Trung Quốc đã công bố mức giá vắc xin Covid-19 cao hơn nhiều so với các đơn vị khác trên thế giới.

<div> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Hé lộ bảng giá vắc xin Covid-19 toàn thế giới - 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/20/94/icdn-dantri-com-vn_vac-xin-1597887434439.jpg" title="Hé lộ bảng giá vắc xin Covid-19 toàn thế giới - 1" /> <figcaption> <p>Thử nghiệm mẫu vắc xin Covid-19 tại một nh&agrave; m&aacute;y của Sinopharm ở Bắc Kinh. (Ảnh: T&acirc;n Hoa X&atilde;)</p> </figcaption> </figure> <p>Truyền th&ocirc;ng Trung Quốc ng&agrave;y 18/8 dẫn lời Liu Jingzhen, chủ tịch Tập đo&agrave;n Dược phẩm Quốc gia Trung Quốc (Sinopharm), cho biết gi&aacute; của 2 liều ti&ecirc;m vắc xin Covid-19 do tập đo&agrave;n n&agrave;y ph&aacute;t triển sẽ v&agrave;o khoảng 1.000 Nh&acirc;n d&acirc;n tệ (145 USD).</p> <p>Sinofarm cho biết vắc xin của tập đo&agrave;n n&agrave;y c&oacute; thể đi v&agrave;o sử dụng từ th&aacute;ng 12 năm nay.</p> <p>Hiện chưa r&otilde; mức gi&aacute; do chủ tịch Sinopharm c&ocirc;ng bố l&agrave; gi&aacute; b&aacute;n lẻ hay b&aacute;n số lượng lớn. Tuy nhi&ecirc;n, đ&acirc;y hiện l&agrave; vắc xin Covid-19 c&oacute; gi&aacute; cao nhất tr&ecirc;n thế giới t&iacute;nh đến thời điểm hiện tại.</p> <p>Một số h&atilde;ng dược lớn như AstraZeneca v&agrave; Johnson &amp; Johnson vẫn duy tr&igrave; nguy&ecirc;n tắc phi lợi nhuận truyền thống đối với vắc xin chống dịch v&agrave; họ cũng đưa ra mức gi&aacute; thấp cho c&aacute;c vắc xin Covid-19 tiềm năng. Tuy nhi&ecirc;n, c&aacute;c h&atilde;ng dược n&agrave;y nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ ch&iacute;nh phủ Anh v&agrave; Mỹ.</p> <p>C&aacute;c đơn vị ph&aacute;t triển vắc xin Covid-19 kh&aacute;c như&nbsp;Moderna, Pfizer v&agrave; Merck&nbsp;cho biết họ vẫn kỳ vọng thu được lợi nhuận từ c&aacute;c sản phẩm b&aacute;n ra thị trường.</p> <p>T&iacute;nh đến nay, vắc xin Covid-19 do Đại học Oxford v&agrave; h&atilde;ng AstraZeneca ph&aacute;t triển c&oacute; gi&aacute; rẻ nhất, chỉ khoảng 4 USD/liều khi b&aacute;n cho ch&iacute;nh phủ. Vắc xin n&agrave;y đang dẫn đầu trong số c&aacute;c vắc xin ở giai đoạn thử nghiệm l&acirc;m s&agrave;ng cuối c&ugrave;ng. Nh&agrave; sản xuất đ&atilde; k&yacute; hợp đồng cung cấp vắc xin với ch&iacute;nh phủ Anh v&agrave; Ấn Độ.</p> <p>Adar Poonawalla,&nbsp;gi&aacute;m đốc điều h&agrave;nh của Viện Serum Ấn Độ, cho biết gi&aacute; của vắc xin Covid-19 do họ sản xuất với sự hợp t&aacute;c c&ugrave;ng Đại học Oxford sẽ thấp hơn 1.000 Rupee (13 USD) nếu b&aacute;n ở Ấn Độ.</p> <p>C&ocirc;ng ty Johnson &amp; Johnson của Mỹ đề xuất vắc xin Covid-19 với gi&aacute; khoảng 10 USD/liều v&agrave; k&yacute; thỏa thuận với ch&iacute;nh phủ Mỹ cung cấp 100 triệu liều.</p> <p>Trong khi đ&oacute;, gi&aacute;m đốc điều h&agrave;nh h&atilde;ng dược Pfizer Albert Bourla cho biết c&ocirc;ng ty sẽ b&aacute;n vắc xin với gi&aacute; khoảng 20 USD/liều.</p> <p>Pfizer v&agrave; h&atilde;ng dược BioNTech&nbsp;của Đức đ&atilde; k&yacute; thỏa thuận với ch&iacute;nh phủ Mỹ về việc cung cấp 100 triệu liều vắc xin với gi&aacute; 1,95 tỷ USD. Albert Bourla cho biết gi&aacute; vắc xin d&agrave;nh cho c&aacute;c nước đang ph&aacute;t triển sẽ rẻ hơn.</p> <p>Moderna đưa ra mức gi&aacute; tương đối cao cho vắc xin Covid-19. H&atilde;ng n&agrave;y đ&atilde; k&yacute; thỏa thuận với một số nước nhằm cung cấp vắc xin với mức gi&aacute; từ 32 USD tới 37 USD/liều. Moderna n&oacute;i rằng gi&aacute; vắc xin của họ cao hơn v&igrave; họ sản xuất số lượng nhỏ.</p> <p><strong>Mức gi&aacute; g&acirc;y bất ngờ</strong></p> <p>Hiện chưa r&otilde; vắc xin Covid-19 do c&aacute;c h&atilde;ng ở Trung Quốc sản xuất c&oacute; nằm trong chương tr&igrave;nh chủng ngừa miễn ph&iacute; v&agrave; bắt buộc của nước n&agrave;y hay kh&ocirc;ng, hay vắc xin sẽ được ti&ecirc;m tự nguyện v&agrave; người được ti&ecirc;m sẽ tự thanh to&aacute;n chi ph&iacute;.</p> <p>Tao Lina, chuy&ecirc;n gia về vắc xin tại Thượng Hải, cho biết &ocirc;ng ngạc nhi&ecirc;n khi gi&aacute; vắc xin của Sinopharm cao hơn nhiều so với vắc xin của c&aacute;c nước phương T&acirc;y. Điều n&agrave;y cho thấy Trung Quốc c&oacute; thể sẽ kh&ocirc;ng đưa vắc xin Covid-19 của Sinopharm v&agrave;o chương tr&igrave;nh ti&ecirc;m chủng miễn ph&iacute;.</p> <p>&ldquo;T&ocirc;i bất ngờ với mức gi&aacute; n&agrave;y. Đ&acirc;y l&agrave; mức gi&aacute; cao nhất thế giới cho đến nay. V&igrave; dịch đ&atilde; được kiểm so&aacute;t tốt tại Trung Quốc lục địa, n&ecirc;n nhu cầu ti&ecirc;m chủng đại tr&agrave; kh&ocirc;ng chịu sức &eacute;p lớn v&agrave; vắc xin n&agrave;y c&oacute; thể kh&ocirc;ng được đưa v&agrave;o chương tr&igrave;nh miễn ph&iacute;&rdquo;, chuy&ecirc;n gia Tao n&oacute;i.</p> <p>Hiện chưa r&otilde; gi&aacute; vắc xin do Sinofarm đưa ra c&oacute; ảnh hưởng tới gi&aacute; vắc xin của 2 nh&agrave; cung cấp h&agrave;ng đầu kh&aacute;c hay kh&ocirc;ng. C&aacute;c đơn vị sản xuất vắc xin CanSino v&agrave; Sinovac hiện vẫn chưa tiết lộ gi&aacute; b&aacute;n.</p> <p>Trung Quốc ng&agrave;y 11/8 đ&atilde;&nbsp;cấp&nbsp;bằng s&aacute;ng chế&nbsp;vắc xin Covid-19 đầu ti&ecirc;n cho c&ocirc;ng ty dược phẩm sinh học CanSino Biologics với vắc xin mang t&ecirc;n Ad5-nCOV. CanSino đ&atilde; bắt đầu thử nghiệm l&acirc;m s&agrave;ng Giai đoạn 3 ở Ả rập X&ecirc; &uacute;t v&agrave; đang đ&agrave;m ph&aacute;n với Nga, Brazil v&agrave; Chile để khởi động thử nghiệm tại c&aacute;c nước n&agrave;y.</p> <p>Hiện c&oacute; hơn 200 ứng vi&ecirc;n vắc xin Covid-19 được c&aacute;c ph&aacute;t triển tr&ecirc;n to&agrave;n thế giới, trong đ&oacute; hơn 20 loại đang được thử nghiệm l&acirc;m s&agrave;ng tr&ecirc;n người.</p> <p>Nga l&agrave; quốc gia đầu ti&ecirc;n tr&ecirc;n thế giới ph&ecirc; chuẩn vắc xin Covid-19 c&oacute; t&ecirc;n gọi Sputnik V. Vắc xin n&agrave;y hiện mới chỉ ho&agrave;n tất thử nghiệm l&acirc;m s&agrave;ng giai đoạn 1 v&agrave; 2, trong khi giai đoạn 3 được tiến h&agrave;nh sau khi ph&ecirc; chuẩn.&nbsp;Alexey Repik, Chủ tịch Hội đồng quản trị c&ocirc;ng ty dược R-Pharm của Nga, cho biết 2 liều vắc xin Sputnik V tr&ecirc;n thị trường xuất khẩu sẽ c&oacute; gi&aacute; &iacute;t nhất 10 USD.</p> <p><strong>Th&agrave;nh Đạt</strong></p> <p>Theo <em>SCMP</em></p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo dantri.com.vn
Giả danh nhà báo lừa đảo, chiếm đoạt hơn 12 tỷ đồng

Giả danh nhà báo lừa đảo, chiếm đoạt hơn 12 tỷ đồng

Sau khi có thẻ nhà báo giả, Nguyễn Thị Vân Anh tự giới thiệu là “sếp” một tờ báo lớn, quen biết nhiều lãnh đạo nên có thể chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 12 tỷ đồng.
Xử phạt Tổng Biên tập Báo VietnamEuropa 7,5 triệu đồng

Xử phạt Tổng Biên tập Báo VietnamEuropa 7,5 triệu đồng

Ông Lê Ngọc Dung đã tự cấp thẻ nhà báo VietnamEuropa (Báo cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc) cho các phóng viên là người Việt Nam tại nhiều tỉnh thành, đồng thời chỉ đạo sản xuất tin, bài trên Báo điện tử VietnamEuropa và Báo in VietnamEuropa.
back to top