Nga trở thành nước đầu tiên đăng ký vắc xin chống Covid-19, Tổng thống Putin tiết lộ con gái đã được tiêm

Ngày 11/8, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố quốc gia này đã tạo ra loại vắc xin chống Covid-19 đầu tiên trên thế giới đồng thời tiết lộ con gái ông đã sử dụng nó.

<div> <p><span>RIA Novosti dẫn lời &ocirc;ng chủ Điện Kremlin cho biết: &quot;Theo những g&igrave; t&ocirc;i biết, một loại vắc xin chống lại virus corona vừa được đăng k&yacute; s&aacute;ng nay. Đ&acirc;y l&agrave; loại vắc xin đầu ti&ecirc;n tr&ecirc;n thế giới. D&ugrave; t&ocirc;i biết n&oacute; hoạt động hiệu quả với khả năng tạo ra miễn dịch ổn định nhưng t&ocirc;i nhắc lại rằng n&oacute; đ&atilde; vượt qua tất cả c&aacute;c thử nghiệm cần thiết&quot;.</span></p> <p><span>Thậm ch&iacute;, Tổng thống Putin c&ograve;n n&oacute;i rằng con g&aacute;i &ocirc;ng đ&atilde; được ti&ecirc;m loại vắc xin n&agrave;y. &quot;Theo c&aacute;ch n&agrave;y, con t&ocirc;i tham gia v&agrave;o thử nghiệm vắc xin&quot;, &ocirc;ng Putin chia sẻ. Nh&agrave; l&atilde;nh đạo nước Nga cũng cho biết con &ocirc;ng cảm thấy khỏe d&ugrave; sau mũi ti&ecirc;m đầu ti&ecirc;n th&acirc;n nhiệt c&ocirc; tăng l&ecirc;n 38 độ C nhưng giảm xuống 37 độ C v&agrave;o ng&agrave;y h&ocirc;m sau.</span></p> <p><span>&quot;Sau lần ti&ecirc;m thứ 2, nhiệt độ cơ thể tăng l&ecirc;n một ch&uacute;t&nbsp;nhưng vậy th&ocirc;i, sau đ&oacute; n&oacute; đ&atilde; giảm trở lại. B&acirc;y giờ con t&ocirc;i cảm thấy khỏe&quot;, &ocirc;ng Putin n&oacute;i.</span></p> <p><span>Cuối th&aacute;ng 7, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết c&oacute; 26 vắc xin đang trong giai đoạn đ&aacute;nh gi&aacute; l&acirc;m s&agrave;ng, trong đ&oacute; c&oacute; loại vắc xin do Viện nghi&ecirc;n cứu Khoa học về Dịch tễ v&agrave; Vi sinh Gamaleya của Nga ph&aacute;t triển.</span></p> <p><span>Nga phủ nhận rằng họ đang tham gia cuộc đua ph&aacute;t triển vắc xin đồng thời tuy&ecirc;n bố sẵn s&agrave;ng hợp t&aacute;c với c&aacute;c quốc gia kh&aacute;c. Tuy nhi&ecirc;n, quốc tế vẫn tỏ ra ho&agrave;i nghi về t&iacute;nh hiệu quả v&agrave; an to&agrave;n của loại vắc xin chống Covid-19 do Nga sản xuất.</span></p> <p><span>Việc Nga đăng k&yacute; vắc xin đ&atilde; được b&aacute;o hiệu từ đầu th&aacute;ng. Cụ thể, những ng&agrave;y đầu ti&ecirc;n của th&aacute;ng 8, Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko tuy&ecirc;n bố vắc xin của nước n&agrave;y đ&atilde; kết th&uacute;c c&aacute;c cuộc thử nghiệm l&acirc;m s&agrave;ng.</span></p> <p><span>&quot;C&aacute;c cuộc thử nghiệm l&acirc;m s&agrave;ng với loại vắc xin chống Covid-19 do Gamaleya ph&aacute;t triển đ&atilde; kết th&uacute;c. Ch&uacute;ng t&ocirc;i đang tiến h&agrave;nh c&aacute;c thủ tục để tiến h&agrave;nh đăng k&yacute; loại vắc xin n&agrave;y&quot;, H&atilde;ng th&ocirc;ng tấn Tass dẫn lời &ocirc;ng Murashko.</span></p> <p><span>Th&ocirc;ng tin về vắc xin được c&ocirc;ng bố khi số ca mắc Covid-19 mới ở Nga theo ng&agrave;y lần đầu giảm xuống dưới 5.000 kể từ 23/4. Hiện tại, Nga c&oacute; gần 900.000 người mắc Covid-19, nhiều thứ 4 tr&ecirc;n thế giới. Trong qu&yacute; 2, nước Nga ghi nhận 27.000 ca tử vong li&ecirc;n quan đến Covid-19.</span></p> <p><span>Việc Nga c&ocirc;ng bố ph&ecirc; duyệt v&agrave; đăng k&yacute; vắc xin chống Covid-19 đầu ti&ecirc;n tr&ecirc;n thế giới l&agrave; t&iacute;n hiệu t&iacute;ch cực trong bối cảnh thế giới c&oacute; 20,15 triệu người nhiễm v&agrave; 735.369 người tử vong v&igrave; dịch bệnh xuất hiện lần đầu tại Vũ H&aacute;n, Trung Quốc trong năm 2019. C&aacute;c phương ph&aacute;p điều trị Covid-19 hiện nay kh&ocirc;ng l&agrave;m giảm số ca tử vong do dịch bệnh n&agrave;y g&acirc;y ra.</span></p> <p><span>Với c&ocirc;ng bố mới nhất, Nga đ&atilde; vượt Mỹ, Trung Quốc v&agrave; nhiều quốc gia kh&aacute;c trong việc ph&aacute;t triển một loại vắc xin ngăn ngừa sự l&acirc;y lan của dịch bệnh. Nếu chứng minh được hiệu quả, vắc xin của Nga kh&ocirc;ng chỉ gi&uacute;p ngăn chặn virus l&acirc;y lan m&agrave; c&ograve;n tạo ra sự ổn định, g&oacute;p phần quan trọng cho phục hồi kinh tế sau đại dịch.</span></p> <p><span>Ở thời điểm hiện tại, nhiều nền kinh tế tr&ecirc;n khắp thế giới đang đứng trước những c&uacute; sụt giảm chưa từng c&oacute; trong lịch sử. Thời điểm tồi tệ nhất l&agrave; v&agrave;o qu&yacute; 2/2020, khi đại dịch b&ugrave;ng ph&aacute;t tr&ecirc;n quy m&ocirc; to&agrave;n cầu v&agrave; buộc c&aacute;c quốc gia phải đ&oacute;ng cửa để ngăn chặn virus l&acirc;y lan. Khi l&agrave;n s&oacute;ng Covid-19 thứ 2 b&ugrave;ng l&ecirc;n, n&oacute; tiếp tục t&aacute;c động v&agrave;o nền kinh tế v&agrave; l&agrave;m trầm trọng hơn suy tho&aacute;i.</span></p> <p><span><i>Tham khảo: CNBC</i></span></p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo ttvn.toquoc.vn
Philippines oằn mình chống bão Noru

Philippines oằn mình chống bão Noru

Theo bản tin lúc 5h sáng 26/9 (giờ địa phương) của Cục Quản lý Khí quyển, Địa vật lý và Thiên văn Philippines (PAGASA), tâm bão đang ở ven bờ khu vực Santa Cruz, tỉnh Zambales.
back to top