Gã đánh cô gái suốt 2 giờ đối mặt hình phạt nào?

Trường có thể bị khởi tố về tội cố ý gây thương tích với hành vi có tính chất côn đồ. Mức án cao nhất mà gã này có thể phải nhận là 6 năm tù giam.

<div> <p style="text-align: justify;">Ho&agrave;ng Thanh Lam (22 tuổi, ở phường Trung T&acirc;m, thị x&atilde; Nghĩa Lộ, tỉnh Y&ecirc;n B&aacute;i) n&oacute;i với <em>Zing</em> rằng chị đ&atilde; bị Vũ Viết Trường (27 tuổi) h&agrave;nh hung ngay tại nh&agrave; trong suốt 2 giờ.</p> <p style="text-align: justify;">Lam cho biết nguy&ecirc;n nh&acirc;n vụ việc l&agrave; Trường c&oacute; t&igrave;nh cảm v&agrave; theo đuổi c&ocirc; g&aacute;i một khoảng thời gian nhưng Lam kh&ocirc;ng chấp nhận. Qu&aacute; bực tức, đ&ecirc;m 31/5, g&atilde; n&agrave;y đ&atilde; theo d&otilde;i, lẻn v&agrave;o nh&agrave; c&ocirc; g&aacute;i rồi h&agrave;nh hung nạn nh&acirc;n.</p> <h3 style="text-align: justify;">&quot;Đ&aacute;nh phụ nữ l&agrave; tồi&quot;</h3> <p style="text-align: justify;">H&igrave;nh ảnh từ camera gi&aacute;m s&aacute;t trong ph&ograve;ng của nạn nh&acirc;n đ&atilde; tố c&aacute;o những h&agrave;nh vi của Trường. <span>Kẻ n&agrave;y li&ecirc;n tục đấm, đ&aacute; v&agrave;o mặt v&agrave; người c&ocirc; g&aacute;i, thậm ch&iacute; c&ograve;n n&eacute;m cả ghế v&agrave;o đầu của Lam.</span></p> <p style="text-align: justify;">Nhiều độc giả của <em>Zing</em> đ&atilde; b&agrave;y tỏ sự phẫn nộ, bất b&igrave;nh khi đọc v&agrave; xem clip vụ việc.</p> <p style="text-align: justify;">&quot;Đ&agrave;n &ocirc;ng m&agrave; đ&aacute;nh phụ nữ l&agrave; mấy g&atilde; tồi&quot;, L&ecirc; Diện b&igrave;nh luận. Đồng t&igrave;nh với &yacute; kiến tr&ecirc;n, Thể Nguyễn đ&aacute;nh gi&aacute; g&atilde; n&agrave;y kh&ocirc;ng xứng l&agrave; đ&agrave;n &ocirc;ng.</p> <figure class="video cms-video" data-video-src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/V6rhjYzqXU8/d5fde5ac41eea8b0f1ff/aaf5cd3f5c7ab524ec6b/720/eb2a305b3919d0478908.mp4?authen=exp=1592222131~acl=/V6rhjYzqXU8/*~hmac=1e1077ce0b4d9e55544c07db19dd43af" false="" source-url="/video-co-gai-bi-hanh-hung-2-tieng-vi-tu-choi-tinh-cam-post1095399.html"> <div style="text-align: justify;"> <video allowads="true" aspect="16:9" controls="controls" mediaid="eb2a305b3919d0478908" muted="" onlyvietnam="false" playsinline="" poster="https://znews-photo.zadn.vn/Uploaded/ngotgs/2020_06_13/ezgif.com_gif_maker_2_.gif.jpg" preload="none" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/JKVAvhSwcfI/1d3d2e6c8a2e63703a3f/6a7f0eb59ff076ae2fe1/480/eb2a305b3919d0478908.mp4?authen=exp=1592222131~acl=/JKVAvhSwcfI/*~hmac=d3413722f1feb8dc36c66323e3234fa2" theatermode="false" watermark="false"><source label="Auto" src="https://znews-mcloud-mpl-s2.zadn.vn/AeeNcgZGs2A/whls/vod/0/AoulJT7au-F3my0St14/eb2a305b3919d0478908.m3u8?authen=exp=1592178931~acl=/AeeNcgZGs2A/*~hmac=ef1ce43fe9457c9ee6d28314e4639e98" type="application/x-mpegURL" /><source label="SD" res="480" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/JKVAvhSwcfI/1d3d2e6c8a2e63703a3f/6a7f0eb59ff076ae2fe1/480/eb2a305b3919d0478908.mp4?authen=exp=1592222131~acl=/JKVAvhSwcfI/*~hmac=d3413722f1feb8dc36c66323e3234fa2" type="video/mp4" /><source label="HD" res="720" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/V6rhjYzqXU8/d5fde5ac41eea8b0f1ff/aaf5cd3f5c7ab524ec6b/720/eb2a305b3919d0478908.mp4?authen=exp=1592222131~acl=/V6rhjYzqXU8/*~hmac=1e1077ce0b4d9e55544c07db19dd43af" type="video/mp4" /></video> </div> <figcaption> <p style="text-align: justify;"><strong><span>C&ocirc; g&aacute;i bị h&agrave;nh hung 2 tiếng v&igrave; từ chối t&igrave;nh cảm</span></strong> Lam kh&ocirc;ng chấp nhận lời theo đuổi của Trường. V&igrave; vậy, Trường đ&atilde; theo d&otilde;i, lẻn v&agrave;o nh&agrave; c&ocirc; g&aacute;i rồi đ&aacute;nh, đập Lam gần 2 tiếng.</p> </figcaption> </figure> <p style="text-align: justify;">Một độc giả kh&aacute;c cho rằng h&agrave;nh vi của Viết Trường cần phải xử phạt thật nặng. &quot;Đề nghị c&aacute;c cấp ch&iacute;nh quyền v&agrave; c&ocirc;ng an v&agrave;o cuộc xử l&yacute; loại c&ocirc;n đồ n&agrave;y&quot;, độc giả Đo&agrave;n Ng&ocirc; viết.</p> <p style="text-align: justify;">Trao đổi với <em>Zing</em> chiều 13/6, đại diện C&ocirc;ng an thị x&atilde; Nghĩa Lộ cho biết đơn vị đang điều tra vụ việc v&agrave; kh&ocirc;ng cung cấp th&ecirc;m th&ocirc;ng tin qua điện thoại.</p> <p style="text-align: justify;">Nhiều người đ&atilde; đặt c&acirc;u hỏi v&igrave; sao vụ việc xảy ra được 2 tuần nhưng cơ quan chức năng vẫn chưa khởi tố vụ &aacute;n.</p> <p style="text-align: justify;">&quot;Tại sao c&ocirc;ng an chưa bắt g&atilde; n&agrave;y, video đ&atilde; qu&aacute; r&otilde; rồi&quot;, độc giả t&ecirc;n Lan viết. Đồng quan điểm, Quỳnh b&igrave;nh luận: &quot;C&oacute; clip r&otilde; r&agrave;ng thế kia, h&agrave;nh vi c&ocirc;n đồ, d&atilde; man thế m&agrave; c&ocirc;ng an chưa bắt&quot;.</p> <h3 style="text-align: justify;">H&agrave;nh vi c&ocirc;n đồ</h3> <p style="text-align: justify;">Theo luật sư Nguyễn Anh Thơm (Văn ph&ograve;ng Luật sư Nguyễn Anh, Đo&agrave;n Luật sư H&agrave; Nội), h&agrave;nh vi của kẻ h&agrave;nh hung cho thấy bản t&iacute;nh c&ocirc;n đồ, coi thường ph&aacute;p luật, x&uacute;c phạm đến nh&acirc;n phẩm phụ nữ.</p> <p style="text-align: justify;">Xem x&eacute;t h&agrave;nh vi, luật sư Thơm cho biết Vũ Viết Trường c&oacute; dấu hiệu phạm tội Cố &yacute; g&acirc;y thương t&iacute;ch, được quy định tại Điều 134 Bộ luật H&igrave;nh sự năm 2015.</p> <p style="text-align: justify;">Theo quy định tại Điều 134, chị Lam đ&atilde; tr&igrave;nh b&aacute;o c&ocirc;ng an v&agrave; y&ecirc;u cầu điều tra, l&agrave;m s&aacute;ng tỏ h&agrave;nh vi của Trường, n&ecirc;n cơ quan chức năng phải dựa theo kết quả gi&aacute;m định tỷ lệ thương t&iacute;ch của cơ quan chuy&ecirc;n m&ocirc;n v&agrave; t&igrave;nh tiết vụ việc để xử l&yacute;.</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="Thanh nien danh co gai vi ghen anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/14/znews-photo-zadn-vn_img_4444.jpg" title="Thanh niên đánh cô gái vì ghen ảnh 1" /><img alt="Thanh nien danh co gai vi ghen anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/14/znews-photo-zadn-vn_100788901_3180462002003827_191015831516217344_n.jpg" title="Thanh niên đánh cô gái vì ghen ảnh 2" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p style="text-align: justify;">Nạn nh&acirc;n bị h&agrave;nh hung phải nhập viện trong t&igrave;nh trạng đa chấn thương. Ảnh:<em> NVCC.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">&quot;Kết quả gi&aacute;m định tỷ lệ thương t&iacute;ch c&agrave;ng cao th&igrave; nghi phạm phải chịu h&igrave;nh phạt c&agrave;ng lớn&quot;, luật sư Nguyễn Anh Thơm cho biết.</p> <p style="text-align: justify;">C&ugrave;ng theo d&otilde;i vụ việc, luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng văn ph&ograve;ng Luật sư Ch&iacute;nh Ph&aacute;p) cho biết trong vụ việc n&agrave;y, chỉ cần nạn nh&acirc;n c&oacute; thương t&iacute;ch rất nhỏ, cơ quan tố tụng đ&atilde; c&oacute; thể khởi tố vụ &aacute;n m&agrave; kh&ocirc;ng cần đơn y&ecirc;u cầu của bị hại.</p> <p style="text-align: justify;">Luật sư dẫn khoản 2, Điều 134 Bộ luật H&igrave;nh sự năm 2015, tội Cố &yacute; g&acirc;y thương t&iacute;ch v&agrave; n&oacute;i th&ecirc;m: &quot;Trong trường hợp kết quả gi&aacute;m định thương t&iacute;ch của nạn nh&acirc;n từ 11% trở l&ecirc;n v&agrave; h&agrave;nh vi của Trường được x&aacute;c định l&agrave; c&oacute; t&iacute;nh chất c&ocirc;n đồ hoặc v&igrave; động cơ đ&ecirc; h&egrave;n, g&atilde; n&agrave;y sẽ đối mặt với h&igrave;nh phạt 2-6 năm t&ugrave;&quot;.</p> <p style="text-align: justify;">Theo luật sư Đặng Văn Cường, cơ quan điều tra ngo&agrave;i việc l&agrave;m r&otilde; thương t&iacute;ch của nạn nh&acirc;n, c&ograve;n cần l&agrave;m s&aacute;ng tỏ nguy&ecirc;n nh&acirc;n v&agrave; h&agrave;nh vi của kẻ h&agrave;nh hung.</p> <p style="text-align: justify;">&quot;Trong vụ việc, mối quan hệ của c&ocirc; g&aacute;i v&agrave; nam thanh ni&ecirc;n kh&ocirc;ng phải vợ chồng hay y&ecirc;u đương. V&igrave; vậy, việc Trường đột nhập v&agrave;o nh&agrave; c&ocirc; g&aacute;i để h&agrave;nh hung khiến dư luận hết sức bức x&uacute;c. H&agrave;nh động n&agrave;y kh&ocirc;ng chỉ x&acirc;m phạm đến sức khỏe, danh dự nh&acirc;n phẩm của c&ocirc; g&aacute;i m&agrave; c&ograve;n ảnh hưởng nghi&ecirc;m trọng đến an ninh trật tự, an to&agrave;n x&atilde; hội&quot;, Trưởng văn ph&ograve;ng Luật sư Ch&iacute;nh Ph&aacute;p n&oacute;i.</p> <p style="text-align: justify;">Luật sư Cường nhận định với những người sẵn s&agrave;ng sử dụng bạo lực để giải quyết c&aacute;c vấn đề trong cuộc sống th&igrave; những người xung quanh lu&ocirc;n gặp nguy hiểm.</p> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
back to top