Đóng bảo hiểm 21 năm, bệnh nặng có được rút 1 lần?

Người lao động bình thường đã đóng bảo hiểm xã hội được 21 năm thì không đủ điều kiện để nhận bảo hiểm xã hội một lần, trừ những trường hợp theo quy định dưới đây.

Hỏi: Chồng tôi đã đóng bảo hiểm xã hội được 21 năm, nay bị ung thư gan. Tôi muốn rút bảo hiểm 1 lần có được không?

Nguyễn Thị Huệ (Hà Nội)

Đóng bảo hiểm 21 năm, bệnh nặng có được rút 1 lần? ảnh 1

Đóng bảo hiểm 21 năm, bệnh nặng có được rút 1 lần?

Trả lời: Căn cứ quy định tại khoản 1, điều 8 Nghị định 115/2015/NĐ-CP về điều kiện hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần là người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sau một năm nghỉ việc; Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội khi có yêu cầu thì được nhận bảo hiểm xã hội một lần.

Như vậy, nếu người lao động bình thường đã đóng bảo hiểm xã hội được 21 năm thì không đủ điều kiện để nhận bảo hiểm xã hội một lần.

Tuy nhiên, theo khoản 1 và khoản 2 Điều 2 của Nghị định này mà có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Người lao động ra nước ngoài để định cư;

- Người lao động đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như: ung thư, bại liệt, xơ gan cổ trướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS đồng thời không tự kiểm soát hoặc không tự thực hiện được các hoạt động đi lại, mặc quần áo, vệ sinh cá nhân và những việc khác phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày mà cần có người theo dõi, trợ giúp, chăm sóc hoàn toàn hoặc các bệnh, tật khác mà có mức suy giảm khả năng lao động hoặc mức độ khuyết tật từ 81% trở lên và không tự kiểm soát hoặc không tự phục vụ được thì sẽ được nhận bảo hiểm xã hội một lần ngay mà không phải đợi sau một năm nghỉ việc.

Theo Đời sống
back to top