Đối tượng được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí từ 3/12/2023

Ngày 19/10/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 75/2023/NĐ-CP đã bổ sung thêm đối tượng mới được cấp thẻ BHYT miễn phí.

Hỏi: Nhà nước vừa có chính sách cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) miễn phí thêm cho một số đối tượng. Xin hỏi, đó là những đối tượng nào?

Đỗ Văn Thành (Tuyên Quang)

Trả lời: Ngày 19/10/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 75/2023/NĐ-CP đã bổ sung thêm đối tượng mới được cấp thẻ BHYT miễn phí.

Cụ thể, đối tượng mới được bổ sung vào nhóm tham gia BHYT do ngân sách nhà nước đóng là:

Người dân thuộc các xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ hiện đang thường trú tại các xã an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đã được cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú.

Trong đó, đối tượng này không thuộc đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 Điều 12 Luật BHYT.

Ngoài ra, Nghị định 75 còn sửa đổi quy định về 02 đối tượng thuộc nhóm tham gia BHYT do ngân sách nhà nước đóng bao gồm:

- Người thuộc diện hưởng trợ cấp, trợ giúp xã hội hằng tháng theo quy định của pháp luật về người cao tuổi, người khuyết tật và trợ giúp xã hội.

- Người thuộc hộ gia đình nghèo theo chuẩn hộ nghèo giai đoạn 2022 - 2025 quy định tại Nghị định 07 năm 2021 và các văn bản khác của cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

Nghị định 75/2023/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 03/12/2023.

Bà Nguyễn Thị Ngọc (Cán bộ Bảo hiểm xã hội Hà Nội)

Theo Đời sống
THƯ TÒA SOẠN

THƯ TÒA SOẠN

Với nhiệm vụ phổ biến, lan tỏa kiến thức khoa học, ngày 30/9/1959, Báo Khoa học Thường thức (sau này đổi tên thành Khoa học và Đời sống) ra số đầu tiên.
back to top