Đề xuất giá khám bệnh theo yêu cầu không quá 300.000 đồng/lượt

Bộ Y tế đề xuất, giá dịch vụ khám bệnh theo yêu cầu được thu tối đa 300.000 đồng/lượt, giường bệnh dịch vụ có thể được thu tối đa 3 triệu đồng/một ngày.

Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư Hướng dẫn xây dựng giá dịch vụ chăm sóc sức khỏe, khám, chữa bệnh theo yêu cầu do cơ sở y tế công lập cung cấp. Dự thảo do Bộ Y tế xây dựng, đang lấy ý kiến đóng góp và dự kiến có hiệu lực từ 1/1/2023.

Theo dự thảo, với dịch vụ khám bệnh theo yêu cầu (chưa kể các dịch vụ chiếu, chụp, chẩn đoán, xét nghiệm và các thủ thuật), các đơn vị, bộ phận hoạt động dịch vụ theo yêu cầu, do cơ sở y tế công lập đầu tư xây dựng thành lập hoặc thuê cơ sở để thực hiện dịch vụ, là do đơn vị quyết định.

Bộ Y tế đề xuất giá khám bệnh theo yêu cầu không quá 300.000 đồng/lượt, giá giường dịch vụ tối đa 3 triệu/ngày. Ảnh minh họa ảnh 1

Bộ Y tế đề xuất giá khám bệnh theo yêu cầu không quá 300.000 đồng/lượt, giá giường

dịch vụ tối đa 3 triệu/ngày. Ảnh minh họa

Trường hợp sử dụng tài sản công để hoạt động dịch vụ theo yêu cầu hoặc sử dụng tài sản công để liên doanh, liên kết để hoạt động dịch vụ, có các mức giá như sau:

- Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I: Giá tối đa 300.000 đồng/lần khám;

- Các cơ sở y tế khác (trừ bệnh viện đặc biệt, hạng I): Giá tối đa 200.000 đồng/lần khám;

- Riêng trường hợp mời các chuyên gia trong nước (ngoài cán bộ cơ hữu tại đơn vị, bộ phận hoạt động dịch vụ theo yêu cầu), ngoài nước đến khám, tư vấn sức khỏe: đơn vị được thu theo giá thỏa thuận giữa cơ sở y tế và người sử dụng dịch vụ.

Về giá ngày giường tại các phòng điều trị theo yêu cầu (chưa bao gồm tiền thuốc, các dịch vụ kỹ thuật y tế), tại các đơn vị, bộ phận hoạt động dịch vụ theo yêu cầu do cơ sở y tế công lập đầu tư xây dựng thành lập hoặc thuê cơ sở để thực hiện dịch vụ do đơn vị quyết định.

Trong trường hợp sử dụng tài sản công để hoạt động dịch vụ theo yêu cầu hoặc sử dụng tài sản công để liên doanh, liên kết để hoạt động dịch vụ, chia thành 4 loại giường/phòng với các mức giá như sau:

- Với bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I có 4 mức theo loại giường/phòng là: Loại 1 giường/phòng là 3 triệu đồng, loại 2 giường/phòng là 2,5 triệu, loại 3 giường/phòng là 1,5 triệu, loại 4 giường/phòng là 1,3 triệu đồng.

Giá giường dịch vụ được Bộ Y tế đề xuất tại dự thảo Thông tư ảnh 2

Giá giường dịch vụ được Bộ Y tế đề xuất tại dự thảo Thông tư

- Với các cơ sở y tế khác (trừ bệnh viện đặc biệt, hạng I) tại Hà Nội, TP HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ: giá của 4 loại giường/phòng như sau: loại 1 giường/phòng là 2 triệu đồng, loại 2 giường/phòng là 1,7 triệu, loại 3 giường/phòng là 1,2 triệu, loại 4 giường/phòng là 900.000 đồng.

- Các cơ sở y tế khác (trừ bệnh viện đặc biệt, hàng I) tại các tỉnh còn lại, giá của 4 loại giường/phòng như sau: loại 1 giường/phòng là 1,5 triệu đồng, loại 2 là 1,2 triệu đồng, loại 3 là 800.000 đồng, loại 4 là 600.000 đồng.

- Với giá ngày giường điều trị ban ngày do đơn vị quyết định nhưng tối đa không quá 50% giá ngày giường điều trị nội trú.

Theo An An/giadinhmoi.vn
back to top