Đề nghị Ban Bí thư thi hành kỷ luật 02 nguyên giám đốc Sở thuộc tỉnh Khánh Hoà

Đề nghị Ban Bí thư thi hành kỷ luật ông Võ Tấn Thái, nguyên Giám đốc Sở KHĐT; ông Lê Văn Dẽ, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa do tham mưu UBND tỉnh ban hành một số quyết định trái pháp luật tại Dự án sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự và dự án Khu biệt thự và du lịch sinh thái Vĩnh Trung.
duankhanh-1-.png
Dự án Sinh thái tâm linh Cửu long Sơn Tự núi Chín Khúc được điều chỉnh - Ảnh: baoxaydung.com.vn

Tại Kỳ thứ 14, diễn ra trong hai ngày (19 và 20/4), sau khi xét đề nghị của Tỉnh ủy Khánh Hòa, căn cứ quy định của Đảng, UBKT Trung ương đề nghị Ban Bí thư thi hành kỷ luật ông Võ Tấn Thái, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở KHĐT, nguyên Giám đốc Sở TNMT.

Và Lê Văn Dẽ, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa.

Cả ông Võ Tấn Thái và Lê Văn Dẽ đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong việc tham mưu cho UBND tỉnh ban hành một số quyết định có nội dung trái pháp luật tại Dự án sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự thuộc khu vực núi Chín Khúc và dự án Khu biệt thự và du lịch sinh thái Vĩnh Trung, tỉnh Khánh Hòa.

Theo Đời sống
back to top