Đầu dầm metro số 1 lệch 8,5 cm sau sự cố rơi gối dầm

Đoàn kiểm tra liên ngành nhận định 2 đầu dầm bị lệch 8,5 cm so với vị trí ban đầu. Trong thời gian kiểm tra, đánh giá, dầm cầu sẽ được đặt gối tạm.

<div> <p style="text-align: justify;">Ng&agrave;y 13/11, Sở GTVT TP.HCM c&oacute; b&aacute;o c&aacute;o gửi UBND TP về kết quả kiểm tra hiện trường sự cố rơi gối dầm metro số 1 (Bến Th&agrave;nh - Suối Ti&ecirc;n).</p> <p style="text-align: justify;">Hai h&ocirc;m trước, đơn vị n&agrave;y c&ugrave;ng Hội đồng Nghiệm thu Nh&agrave; nước, Sở X&acirc;y dựng v&agrave; Ban Quản l&yacute; đường sắt đ&ocirc; thị TP.HCM (MAUR) đ&atilde; kiểm tra hiện trường vụ việc. Đo&agrave;n kiểm tra ghi nhận t&igrave;nh trạng gối cao su sử dụng cho dầm cầu cạn tại vị tr&iacute; trụ P14-10 bị rơi khỏi đ&aacute; k&ecirc; gối v&agrave; chưa r&otilde; nguy&ecirc;n nh&acirc;n.</p> <p style="text-align: justify;">Theo đ&aacute;nh gi&aacute; ban đầu, dầm chữ U g&aacute;c l&ecirc;n trụ P14-10 (ph&iacute;a gối cầu) bị rơi lệch khoảng 8,5 cm. C&aacute;c thanh ray (g&aacute;c qua 2 dầm chữ U) bị bong bật khỏi bệ đỡ, xuất hiện vết nứt cục bộ tại một số vị tr&iacute; của b&ecirc; t&ocirc;ng bệ đỡ đường ray. Nh&agrave; thầu đ&atilde; lắp đặt gối tạm thay thế gối cao su bị rơi trong thời gian chờ xem x&eacute;t.</p> <table> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="Dau dam metro so 1 lech 8, 5 cm anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/13/znews-photo-zadn-vn_hieu_metro_roigoidam.jpg" title="Đầu dầm metro số 1 lệch 8, 5 cm ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p style="text-align: justify;">Nh&agrave; thầu đ&atilde; lắp gối tạm thay thế gối cao su bị rơi để giữ ổn định nhịp dầm. Ảnh: <em>Duy Hiệu.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">Hội đồng Nghiệm thu Nh&agrave; nước y&ecirc;u cầu MAUR kiểm tra tổng thể hiện trạng. Đơn vị phải đ&aacute;nh gi&aacute; số liệu quan trắc kết cấu trụ P14-10 v&agrave; c&aacute;c trụ l&acirc;n cận.</p> <p style="text-align: justify;">Ngo&agrave;i ra, chủ đầu tư cần đ&aacute;nh gi&aacute; ch&iacute;nh x&aacute;c về mức an to&agrave;n chịu lực, tuổi thọ kết cấu c&ocirc;ng tr&igrave;nh, sau đ&oacute; r&agrave; so&aacute;t lại to&agrave;n bộ gối cầu tr&ecirc;n to&agrave;n tuyến v&agrave; gửi b&aacute;o c&aacute;o về Hội đồng Nghiệm thu Nh&agrave; nước.</p> <table> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="Dau dam metro so 1 lech 8, 5 cm anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/13/znews-photo-zadn-vn_img_9769_zing.jpg" title="Đầu dầm metro số 1 lệch 8, 5 cm ảnh 2" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p style="text-align: justify;">Ngo&agrave;i lệch đầu dầm, c&aacute;c thanh ray (g&aacute;c qua 2 dầm chữ U) bị bong bật khỏi bệ đỡ, xuất hiện vết nứt cục bộ tại một số vị tr&iacute; của b&ecirc; t&ocirc;ng bệ đỡ đường ray. Ảnh: <em>Duy Hiệu.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">Cuối th&aacute;ng 10, trong lần kiểm tra định kỳ, MAUR ph&aacute;t hiện phần gối cao su (gối tr&aacute;i theo hướng từ Bến Th&agrave;nh đi Suối Ti&ecirc;n) của dầm cầu cạn lắp đặt năm 2016 bị rơi ra ngo&agrave;i. Việc n&agrave;y khiến đường ray đ&atilde; lắp ph&iacute;a tr&ecirc;n hư hỏng, mất li&ecirc;n kết với hệ thống đỡ ở dưới, b&ecirc; t&ocirc;ng đệm đường ray c&ugrave;ng vị tr&iacute; bị nứt vỡ.</p> <p style="text-align: justify;">MAUR lo ngại sự cố k&eacute;o theo h&agrave;ng loạt nguy cơ kh&aacute;c như g&acirc;y nứt vỡ cục bộ tại vị tr&iacute; gối dầm, giảm khả năng chịu lực v&agrave; ảnh hưởng đến tuổi thọ của c&ocirc;ng tr&igrave;nh.</p> <div class="notebox ncenter"> <p style="text-align: justify;">Metro số 1 d&agrave;i 19,7 km, c&oacute; tổng vốn đầu tư hơn <abbr class="rate-vnd">43.700 tỷ đồng</abbr>. C&ocirc;ng tr&igrave;nh c&oacute; 14 nh&agrave; ga, gồm 3 ga ngầm v&agrave; 11 ga tr&ecirc;n cao.</p> <p style="text-align: justify;">Đến th&aacute;ng 11, c&ocirc;ng tr&igrave;nh đạt hơn 78% tổng khối lượng. Th&agrave;nh phố đặt mục ti&ecirc;u đưa dự &aacute;n v&agrave;o khai th&aacute;c cuối năm 2021.</p> </div> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
Loạn giá dịch vụ tài khoản ChatGPT, cẩn thận nhận 'trái đắng'

Loạn giá dịch vụ tài khoản ChatGPT, cẩn thận nhận 'trái đắng'

Rất nhiều người mong muốn được trải nghiệm công nghệ mới này và tìm cách tạo tài khoản dùng thử. Tuy nhiên, OpenAI chưa hỗ trợ thị trường Việt Nam nên người dùng phải tìm cách "lách luật" theo hướng dẫn trên mạng như tải VPN để thay đổi địa chỉ mạng, nạp tiền, thuê số điện thoại ảo...
Đâu là ChatGPT thật?

Đâu là ChatGPT thật?

ChatGPT được sử dụng qua trình duyệt web chứ không phải một app trên điện thoại. Nhiều người lên Google Play và App Store để tìm ứng dụng và đã khiến hàng trăm nghìn người tải nhầm gặp tình trạng dở khóc dở cười.
back to top