Đặc nhiệm Đức bị nhầm là khủng bố khi đang diễn tập ở Mỹ

Báo chí Đức cho biết Bộ tư lệnh đặc nhiệm (KSK) của nước này đã hoàn thành một khoá huấn luyện nhảy dù trong chiến dịch diễn tập quân sự ở bang Arizona của Mỹ từ đầu năm nay. Nhưng hai thành viên của lực lượng này bị nhầm là khủng bố khi tham gia hoạt động đó.

<div> <p><span>Tạp ch&iacute; Đức <em>Der Spiegel </em>dẫn c&aacute;c nguồn tin n&oacute;i rằng vụ việc xảy ra khi 2 l&iacute;nh đặc nhiệm đi thăm một bệnh viện gần đ&oacute; để t&igrave;m hiểu xem liệu c&aacute;c binh l&iacute;nh Đức c&oacute; được điều trị nếu bị thương hay mắc COVID-19 hay kh&ocirc;ng. Việc t&igrave;m hiểu về c&aacute;c t&igrave;nh huống khẩn cấp l&agrave; điều b&igrave;nh thường, nhưng hai qu&acirc;n nh&acirc;n n&agrave;y đ&atilde; c&oacute;&nbsp;&ldquo;h&agrave;nh động kỳ quặc&rdquo;.&nbsp;</span></p> <p>Khi nh&acirc;n vi&ecirc;n bệnh viện đề nghị họ tr&igrave;nh thẻ căn cước, hai qu&acirc;n nh&acirc;n mặc thường phục đ&atilde; kh&ocirc;ng l&agrave;m theo m&agrave; lại đưa ra lệnh của NATO. H&agrave;nh động kỳ lạc của hai qu&acirc;n nh&acirc;n khiến nh&acirc;n vi&ecirc;n bệnh viện nghi ngờ v&agrave; đ&atilde; b&aacute;o cho FBI. Họ nghĩ rằng hai qu&acirc;n nh&acirc;n Đức l&agrave; những kẻ khủng bố đang do th&aacute;m bệnh viện để sau đ&oacute; tấn c&ocirc;ng.&nbsp;</p> <p>FBI đ&atilde; li&ecirc;n lạc với Đại sứ qu&aacute;n Đức để t&igrave;m hiểu th&ocirc;ng tin, nhưng nh&acirc;n vi&ecirc;n sứ qu&aacute;n kh&ocirc;ng thể x&aacute;c nhận v&igrave; họ kh&ocirc;ng được th&ocirc;ng b&aacute;o về đợt diễn tập b&iacute; mật. T&igrave;nh h&igrave;nh được giải quyết sau khi FBI thực hiện nhiều cuộc gọi sang Đức.&nbsp;</p> <p class="article-author cms-author">&nbsp;</p> <p class="clearfix"><strong><span class="pull-right cms-source">Theo Spiegel</span></strong></p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo www.tienphong.vn
back to top