--Quảng cáo---
--Quảng cáo---

Đà Nẵng: Ban hành kế hoạch ứng phó biến đổi khí hậu

THẢO NHI - 06:00 03/08/2021

UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Kế hoạch có mục tiêu phấn đấu trên 75% cộng đồng dân cư và 100% công chức, viên chức nhà nước hiểu biết cơ bản về biến đổi khí hậu và các tác động của biến đổi khí hậu; 100% công chức làm công tác quản lý, tham mưu biết cách lồng ghép ứng phó biến đổi khí hậu trong hoạt động quản lý kinh tế, xã hội của cơ quan, địa phương mình công tác.

Các quy hoạch, kế hoạch, phát triển kinh tế, xã hội, phát triển ngành lĩnh vực ở cấp thành phố, cấp quận huyện được lồng ghép, triển khai các biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn.

Kế hoạch đưa ra các giải pháp như quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, tổng hợp và đa mục tiêu tài nguyên nước; áp dụng các công nghệ và phương thức sản xuất tiết kiệm nước; bảo đảm nhu cầu sử dụng nước; chủ động phòng, chống, giảm thiểu tác hại của cạn kiệt nguồn nước, xâm nhập mặn… do tác động của biến đổi khí hậu.

Đà Nẵng là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nền của BĐKH

Đồng thời, củng cố, nâng cấp, xây mới các đoạn đê biển, đê sông xung yếu và phát triển rừng chắn sóng, chắn cát, rừng phòng hộ ven biển để phát huy vai trò “lá chắn tự nhiên”, bảo đảm chống chịu được với thiên tai theo kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng và xâm nhập mặn; tập trung hoàn thành các dự án nâng cấp đê đang thi công, đồng thời ưu tiên nâng cấp tuyến đê dân sinh và xây dựng các khu trú tránh cho tàu thuyền và hậu cần nghề cá.

Triển khai đầu tư xây dựng mới các công trình thủy lợi có tính đến yếu tố biến đổi khí hậu, nước biển dâng; củng cố và nâng cấp các hồ chứa vừa và nhỏ, bảo đảm an toàn trữ nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt, an toàn khu dân cư hạ lưu... Rà soát, điều chỉnh chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển hạ tầng kỹ thuật, kinh tế-xã hội, khu đô thị, khu dân cư, phù hợp với các kịch bản biến đổi khí hậu của quốc gia, khu vực và thành phố. Hình thành hệ thống kiểm soát, hạn chế lũ, lụt, ngập úng trong đô thị...

Đà Nẵng triển khai các giải pháp chủ động phòng, chống, giảm thiểu tác hại của cạn kiệt nguồn nước… do tác động của BĐKH

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao về ứng phó biến đổi khí hậu, đặc biệt là cho cán bộ quản lý trực tiếp làm công tác về khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu, nông nghiệp, xây dựng - đô thị và công nghiệp - năng lượng. Xây dựng ý thức thường trực phòng tránh, giảm nhẹ thiên tại của các cấp, các ngành và mọi người dân, đặc biệt là ở các vùng dễ bị tác động trực tiếp do biến đổi khí hậu; từng bước hiện đại hóa, chuyên nghiệp hóa lực lượng tìm kiếm cứu nạn.

 


(0) Bình luận
Nổi bật Khoa học & Đời sống
Phó Thủ tướng kết luận giá xét nghiệm COVID-19: Bộ y tế cung cấp thông tin "đôi lúc chưa đầy đủ"
Thời sự- Hoàng Thiên - 12:21 27/10/2021
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chỉ đạo Bộ Y tế tiếp thu ý kiến của các cơ quan liên quan, sớm ban hành quy định về giá dịch vụ xét nghiệm, đáp ứng yêu cầu thực tế, bảo đảm công khai, minh bạch.
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---