Bắc Kạn chuẩn bị 40 khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Ngày 15/3/2024 UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2024 – 2030.
Bờ sông Năng thuộc địa phận thôn Mỏ Đá, xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể có hiện tượng khai thác cát trái quy định.

Bờ sông Năng thuộc địa phận thôn Mỏ Đá, xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể có hiện tượng khai thác cát trái quy định.

Thống kê cho biết: Từ năm 2018 đến nay, tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản thành công 12 khu vực; đã có 3 doanh nghiệp hoàn thành công tác thăm dò, đánh giá trữ lượng và được cấp giấy phép khai thác. Tổng số tiền trúng đấu giá đã thu nộp ngân sách nhà nước của 3 mỏ là 1,257 tỷ đồng; các mỏ còn lại được xác định sau khi hoàn thành công tác thăm dò đánh giá trữ lượng và doanh nghiệp trình thẩm định hồ sơ trước khi cấp giấy phép khai thác.

Nhằm tăng cường công tác cấp phép hoạt động khoáng sản thông qua hình thức đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy định; Thực hiện công tác quản lý, khai thác và sử dụng hợp lý, tiết kiệm, đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững, tăng hiệu quả kinh tế, giảm thiểu các tác động đến môi trường; Đồng thời phát huy tiềm năng khoáng sản, thu hút đầu tư khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản tại địa phương, tăng nguồn thu ngân sách cho Nhà nước ngày 15/3/2024 UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2024 – 2030.

Theo đó, các khu vực tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản giai đoạn 2024 - 2030, bao gồm 40 khu vực, trong đó: 26 khu vực triển khai trong giai đoạn 2024 - 2025 để tập trung cấp nguyên liệu cho các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh và 14 khu vực cho giai đoạn 2026 - 2030.

Các loại khoáng sản gồm: Đá vôi, cát sỏi, cát đồi, đất sét làm gạch, đất sét, đất san lấp và đất san lấp làm gạch.

Trường hợp, nếu các khu vực khoáng sản trong giai đoạn 2024 - 2025 chưa triển khai đấu giá sẽ được chuyển tiếp sang giai đoạn 2026 - 2030 hoặc khi có nhu cầu cấp bách về sử dụng nguyên vật liệu trên địa bàn thì xem xét triển khai đấu giá, cấp phép sớm hơn đối với các khu vực khoáng sản trong giai đoạn 2026 - 2030.

Theo UBND tỉnh Bắc Kạn: Các khu vực khoáng sản được lựa chọn đưa ra đấu giá phù hợp với Phương án thăm dò, khai thác khoáng sản tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 thuộc Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Kạn cũng lưu ý các đơn vị chức năng khi thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản đảm bảo đúng quy định của pháp luật về đấu giá và quy định hiện hành của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tài chính; các văn bản pháp luật khác có liên quan; Đặc biệt, việc tổ chức các phiên đấu giá công khai, minh bạch, bình đẳng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia đấu giá.

Được biết: Trong số 40 khu vực tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản giai đoạn 2024 – 2030 mới có 2 khu vực mỏ Đất sét tại Cốc Xá và Khau Mạ, xã Quân Hà huyện Bạch Thông là đã thăm dò, còn lại 38 khu vực chưa thăm dò.

Theo Đời sống
back to top