Đã có 71% doanh nghiệp đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

Trong đó, Quảng Ninh có tỷ trọng số lượng người nộp thuế đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử đạt cao nhất

Theo Tổng cục Thuế, sau 1 tháng triển khai hóa đơn điện tử tại 6 tỉnh, thành, hiện số lượng người nộp thuế đăng ký sử dụng hóa đơn này là 263.182 doanh nghiệp, chiếm 71% tổng số doanh nghiệp, tổ chức.

Tổng số hóa đơn có mã đã nhận của 6 cục thuế là 1.707.871 hóa đơn. Trong đó, có 5.802 hóa đơn không đủ điều kiện cấp mã, 77.820 hóa đơn không mã gửi đầy đủ nội dung.

Hà Nội là địa phương có số lượng doanh nghiệp đông nhất cả nước, tỷ lệ số lượng doanh nghiệp đăng ký nộp thuế đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử cũng đạt 90%.

Trước đó, từ 1/11/2021, Tổng Cục thuế yêu cầu cục thuế 6 tỉnh Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bình Định và Phú Thọ sử dụng hóa đơn điện tử thay cho hóa đơn giấy.

6 địa phương này có số lượng người nộp thuế chiếm tỷ lệ 60% toàn quốc và tổng số hóa đơn phát hành trong 1 năm chiếm khoảng 70% toàn quốc.

Giai đoạn 2, từ tháng 4/2022 sẽ triển khai với 57 địa phương còn lại.

Theo Đời sống
back to top