CSGT dùng thiết bị mới để phát hiện tài xế dùng ma túy

CSGT phát hiện hai tài xế xe tải dương tính với ma tuý sau khi họ thổi vào ống thử nước bọt trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, sáng 20/12.

<div> <table align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="Một tài xế thổi ống test nước bọt nhưng không phát hiện dương tính với ma tuý trên cao tốc Nội Bài-Lào Cai.Ảnh. Phương Sơn" src="https://khds.1cdn.vn/2019/12/02/tai-xe-11-3019-1576498668-4111-1576828814.jpg" /></td> </tr> <tr> <td> <p style="text-align: justify;">Một t&agrave;i xế thổi ống test nước bọt tr&ecirc;n cao tốc Nội B&agrave;i - L&agrave;o Cai. Ảnh:&nbsp;<em>Phương Sơn</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">Trung t&aacute; Nguyễn Mạnh Thắng, Đội trưởng Đội CSGT cao tốc số 1 (Cục CSGT) cho biết, đơn vị ph&aacute;t hiện hai trường hợp n&ecirc;u tr&ecirc;n trong khi l&agrave;m nhiệm vụ tr&ecirc;n cao tốc Nội B&agrave;i - L&agrave;o Cai. Trong đ&oacute;&nbsp;nam t&agrave;i xế l&aacute;i xe tải mang biển số tỉnh Bắc Ninh dương t&iacute;nh với ma t&uacute;y đ&aacute;, c&ograve;n t&agrave;i xế xe tải biển số TP HCM dương t&iacute;nh với cần sa.</p> <p style="text-align: justify;">Tổ c&ocirc;ng t&aacute;c đ&atilde; lập bi&ecirc;n bản đ&igrave;nh chỉ hai t&agrave;i xế n&agrave;y v&agrave; tạm giữ phương tiện.&nbsp;Đ&acirc;y l&agrave; lần đầu ti&ecirc;n lực lượng chức năng ph&aacute;t hiện t&agrave;i xế dương t&iacute;nh với ma t&uacute;y bằng thiết bị&nbsp;test nhanh - ống thổi nước bọt.</p> <p style="text-align: justify;">Cả hai t&agrave;i xế sau đ&oacute; đều kh&ocirc;ng nhận đ&atilde; sử dụng ma t&uacute;y. Họ lấy l&iacute; do v&ocirc; t&igrave;nh h&uacute;t phải chất g&acirc;y phản ứng dương t&iacute;nh với ma t&uacute;y ở qu&aacute;n nước v&agrave; trong sinh nhật bạn. Lực lượng chức năng đ&atilde;&nbsp;kiểm tra th&ecirc;m bằng nước tiểu, cho kết quả tr&ugrave;ng khớp. &quot;Để kh&aacute;ch quan, c&aacute;c mẫu n&agrave;y sẽ được lưu giữ v&agrave; kiểm tra lại một lần nữa tại Viện Khoa học h&igrave;nh sự&quot;, đại điện tổ c&ocirc;ng t&aacute;c cho hay.</p> <p style="text-align: justify;">Trước đ&oacute; từ ng&agrave;y 1/12 đến 15/12, Cục CSGT mở đợt cao điểm đảm bảo trật tự an to&agrave;n giao th&ocirc;ng với hai chuy&ecirc;n đề ch&iacute;nh l&agrave; xử l&yacute; t&agrave;i xế sử dụng ma t&uacute;y v&agrave; vi phạm nồng độ cồn.&nbsp;Sau đợt ra qu&acirc;n đầu ti&ecirc;n, CSGT đ&atilde; lập bi&ecirc;n bản xử phạt h&agrave;ng trăm trường hợp, phần lớn t&agrave;i xế vi phạm c&aacute;c lỗi chạy qu&aacute; tốc độ v&agrave; nồng độ cồn.</p> <div> <blockquote> <p style="text-align: justify;">Khi kiểm tra, mỗi t&agrave;i xế thổi v&agrave;o một ống d&agrave;i 10 cm, to bằng đầu đũa, c&oacute; khoang chứa khoảng 10 giọt nước bọt. Ống nước bọt sau đ&oacute; được đưa v&agrave;o que test nhanh. Khi que l&ecirc;n đủ vạch hiển thị, kết quả l&agrave; &acirc;m t&iacute;nh. Ngược lại, que thử b&aacute;o kh&ocirc;ng đủ vạch, t&agrave;i xế bị coi l&agrave; dương t&iacute;nh với ma t&uacute;y.</p> <p style="text-align: justify;">Thiết bị n&agrave;y mới được Bộ C&ocirc;ng an trang bị cho cảnh s&aacute;t giao th&ocirc;ng to&agrave;n quốc để kiểm tra nhanh c&aacute;c t&agrave;i xế. Phương ph&aacute;p n&agrave;y chỉ mất v&agrave;i ph&uacute;t để kiểm tra một t&agrave;i xế, trong khi nếu lấy nước tiểu th&igrave; mỗi người sẽ mất v&agrave;i chục ph&uacute;t.</p> </blockquote> </div> </div> <p style="text-align: justify;"><a href="https://vnexpress.net/thoi-su/csgt-dung-thiet-bi-moi-de-phat-hien-tai-xe-dung-ma-tuy-4030372.html">Theo vnexpress.net</a></p>

Theo Đời sống
back to top