Công bố kế hoạch lễ nhậm chức của Biden

Biden dự kiến không tổ chức lễ diễu hành trên Đại lộ Pennsylvania, mà chỉ được đội danh dự hộ tống đến Nhà Trắng ngày nhậm chức.

<div> <p class="Normal">Ủy ban Nhậm chức Tổng thống (PIC) h&ocirc;m 3/1 th&ocirc;ng b&aacute;o kế hoạch tổ chức lễ nhậm chức cho Tổng thống đắc cử Joe Biden ng&agrave;y 20/1. Theo chương tr&igrave;nh n&agrave;y, sau khi tuy&ecirc;n thệ nhậm chức Tổng thống, Biden sẽ duyệt đội danh dự tại Đồi Capitol.</p> <p class="Normal">Biden, Đệ nhất phu nh&acirc;n tương lai Jill Biden, Ph&oacute; tổng thống đắc cử Kamala Harris v&agrave; Đệ nhị phu qu&acirc;n tương lai Doug Emhoff sẽ duyệt đội danh dự với c&aacute;c binh sĩ đại diện cho tất cả qu&acirc;n binh chủng qu&acirc;n đội Mỹ. Đ&acirc;y l&agrave; nghi thức qu&acirc;n sự truyền thống đại diện cho sự chuyển giao quyền lực giữa c&aacute;c ch&iacute;nh quyền, diễn ra ở Mặt Đ&ocirc;ng của t&ograve;a nh&agrave; quốc hội Mỹ.</p> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject">&nbsp;</figure> </div> <meta content="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2021/01/04/biden-1-7672-1609732809.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=qF7jxJbUnvBGxEQTvDUHkA" itemprop="url" /> <meta content="750" itemprop="width" /> <meta content="450" itemprop="height" /> <meta content="" itemprop="href" /> <div class="fig-picture"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2021/01/01/i1-vnexpress-vnecdn-net_biden-1-7672-1609732809.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2021/01/04/biden-1-7672-1609732809.jpg?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=cuHIhchpSE2FAS7SxO1C0w 1.5x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2021/01/04/biden-1-7672-1609732809.jpg?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=FhSVL5WljVAy-H27CKud-w 2x" /><img alt="Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden tại cuộc họp báo ở nhà hát Queen, bang Delaware hôm 25/12. Ảnh: AFP." src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/01/i1-vnexpress-vnecdn-net_biden-1-7672-1609732809.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p class="Image">Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden tại cuộc họp b&aacute;o ở nh&agrave; h&aacute;t Queen, bang Delaware h&ocirc;m 25/12. Ảnh: <em>AFP</em>.</p> </figcaption> <p class="Normal">Theo PIC, khi duyệt đội danh dự, Biden sẽ đ&aacute;nh gi&aacute; khả năng sẵn s&agrave;ng chiến đấu của qu&acirc;n đội. Tất cả binh sĩ tham gia sự kiện sẽ đảm bảo tu&acirc;n thủ quy tắc an to&agrave;n ph&ograve;ng chống Covid-19.</p> <p class="Normal">Biden v&agrave; phu nh&acirc;n sẽ bỏ qua lễ diễu h&agrave;nh nhậm chức truyền thống từ Đại lộ Pennsylvania tới Nh&agrave; Trắng. Thay v&agrave;o đ&oacute;, vợ chồng Biden sẽ được đội danh dự hộ tống từ Đường 15 tới Nh&agrave; Trắng sau lễ tuy&ecirc;n thệ.</p> <p class="Normal">Đo&agrave;n hộ tống gồm c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n Lực lượng Ti&ecirc;u binh Danh dự Li&ecirc;n qu&acirc;n, Đội Cận vệ Tổng tư lệnh c&ugrave;ng một số đo&agrave;n qu&acirc;n nhạc đại diện cho c&aacute;c qu&acirc;n binh chủng Mỹ.</p> <p class="Normal">Cuộc diễu h&agrave;nh tổng thống truyền thống sẽ được thay thế bằng một sự kiện ảo, gồm c&aacute;c m&agrave;n tr&igrave;nh diễn từ khắp nơi tr&ecirc;n đất nước v&agrave; được ph&aacute;t trực tiếp tr&ecirc;n truyền h&igrave;nh. Ủy ban nhậm chức cho biết họ c&oacute; kế hoạch th&ocirc;ng b&aacute;o cho những người tham gia diễu h&agrave;nh &quot;trong những tuần tới&quot;.</p> <p class="Normal">&quot;Cuộc diễu h&agrave;nh sẽ t&ocirc;n vinh những anh h&ugrave;ng của nước Mỹ, n&ecirc;u bật những người Mỹ thuộc mọi tầng lớp x&atilde; hội ở c&aacute;c bang v&agrave; khu vực kh&aacute;c nhau, đồng thời phản &aacute;nh sự đa dạng, di sản v&agrave; khả năng phục hồi của đất nước khi ch&uacute;ng ta bắt đầu một kỷ nguy&ecirc;n mới của Mỹ&quot;, PIC viết trong th&ocirc;ng c&aacute;o.</p> <p class="Normal">Gi&aacute;m đốc điều h&agrave;nh PIC Maju Varghese n&oacute;i rằng cuộc diễu h&agrave;nh ảo &quot;sẽ giữ an to&agrave;n cho mọi người v&agrave; sử dụng những c&aacute;ch mới để thu h&uacute;t người Mỹ tr&ecirc;n khắp đất nước - từ c&aacute;c thị trấn n&ocirc;ng th&ocirc;n v&agrave; th&agrave;nh phố, từ những người Mỹ trẻ hơn v&agrave; lớn tuổi hơn đến mọi người v&agrave; ở mọi nơi&quot;.</p> <p class="Normal">Lễ nhậm chức của Biden dự kiến được tổ chức với quy m&ocirc; nhỏ hơn rất nhiều so với c&aacute;c sự kiện trước đ&acirc;y, trong bối cảnh Covid-19 ở Mỹ đang diễn biến phức tạp. Trong buổi lễ, Biden sẽ c&oacute; b&agrave;i ph&aacute;t biểu nhậm chức quan trọng, tr&igrave;nh b&agrave;y chiến lược của &ocirc;ng nhằm đ&aacute;nh bại Covid-19, x&acirc;y dựng lại nước Mỹ tốt hơn v&agrave; đo&agrave;n kết quốc gia.</p> <p class="Normal">(Theo <em>Hill</em>)</p> <p>&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
Lệ phí cấp, đổi bằng lái xe từ 1/12/2023

Lệ phí cấp, đổi bằng lái xe từ 1/12/2023

Trong khoảng thời gian từ ngày 1/12/2023 – hết ngày 31/12/2025, các cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ đề nghị cấp mới, cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe sẽ được giảm lệ phí nếu nộp online, mức lệ phí là 115.000 đồng/lần cấp.
Hà Nội có 3 người tử vong do uốn ván

Hà Nội có 3 người tử vong do uốn ván

Thông tin từ Sở Y tế Hà Nội cho biết, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận thêm một bệnh nhân mắc uốn ván , nâng số mắc từ đầu năm 2023 đến nay là 25 trường hợp, trong đó 3 trường hợp đã tử vong.
back to top