Coca-Cola, Unilever Việt Nam phản hồi sau quyết định tẩy chay Facebook

Coca-Cola Việt Nam đang thay đổi kế hoạch quảng cáo theo quyết định từ công ty mẹ, trong khi Unilever Việt Nam chưa có động thái mới.

<div> <p>Chia sẻ với <em>Zing</em>, đại diện Coca-Cola Việt Nam khẳng định h&agrave;nh động dừng quảng c&aacute;o tr&ecirc;n c&aacute;c nền tảng mạng x&atilde; hội trong &iacute;t nhất 30 ng&agrave;y kể từ 1/7 đến từ c&ocirc;ng ty mẹ l&agrave; Tập đo&agrave;n Coca-Cola. Do đ&oacute;, đại diện tại Việt Nam sẽ d&agrave;nh thời gian họp b&agrave;n v&agrave; hoạch định lại kế hoạch quảng c&aacute;o theo quyết định mới n&agrave;y.</p> <p>Hiện tại, fanpage tr&ecirc;n <span>Facebook</span> của Coca-Cola tại thị trường Việt Nam vẫn hoạt động với trung b&igrave;nh 1-2 b&agrave;i đăng mỗi ng&agrave;y, trong đ&oacute; b&agrave;i viết mới nhất được đăng tải v&agrave;o trưa 27/6. Tuy vậy, gần đ&acirc;y, doanh nghiệp n&agrave;y kh&ocirc;ng thực hiện quảng c&aacute;o tr&ecirc;n c&aacute;c nền tảng mạng x&atilde; hội.</p> <p>&quot;Ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ d&agrave;nh thời gian để đ&aacute;nh gi&aacute; lại c&aacute;c ti&ecirc;u chuẩn v&agrave; ch&iacute;nh s&aacute;ch quảng c&aacute;o của m&igrave;nh để x&aacute;c định xem c&ocirc;ng ty cần thay đổi nội bộ v&agrave; mong đợi g&igrave; ở c&aacute;c đối t&aacute;c truyền th&ocirc;ng trong việc loại bỏ nội dung th&ugrave; địch, bạo lực tr&ecirc;n nền tảng mạng x&atilde; hội. Ch&uacute;ng t&ocirc;i mong đợi sự giải tr&igrave;nh, h&agrave;nh động cụ thể v&agrave; sự minh bạch từ đối t&aacute;c&quot;, &ocirc;ng James Quincey - Gi&aacute;m đốc điều h&agrave;nh của Coca-Cola n&oacute;i trong tuy&ecirc;n bố gần nhất.</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="Coca-Cola tay chay Facebook anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/27/znews-photo-zadn-vn_coke_jhqg.jpg" title="Coca-Cola tẩy chay Facebook ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Coca-Cola v&agrave; nhiều &ocirc;ng lớn kh&aacute;c dừng quảng c&aacute;o tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội. Ảnh: <em>Reuters.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Trong khi đ&oacute;, th&ocirc;ng b&aacute;o ch&iacute;nh thức từ Unilever khẳng định sẽ kh&ocirc;ng chạy quảng c&aacute;o tr&ecirc;n Facebook, Instagram v&agrave; Twitter tại Mỹ từ ng&agrave;y 26/6 cho đến hết năm 2020.</p> <p>&quot;Tiếp tục quảng c&aacute;o tr&ecirc;n những nền tảng n&agrave;y ở thời điểm hiện tại kh&ocirc;ng mang lại gi&aacute; trị g&igrave; cho người d&acirc;n v&agrave; x&atilde; hội. Ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ giữ nguy&ecirc;n ng&acirc;n s&aacute;ch đầu tư v&agrave;o truyền th&ocirc;ng theo kế hoạch trước đ&acirc;y, bằng c&aacute;ch chuyển sang quảng c&aacute;o tr&ecirc;n c&aacute;c nền tảng kh&aacute;c&quot;, th&ocirc;ng b&aacute;o n&ecirc;u r&otilde;.</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, Unilever ở c&aacute;c thị trường kh&aacute;c chưa x&aacute;c nhận động th&aacute;i mới n&agrave;y. C&aacute;c kế hoạch quảng c&aacute;o chưa c&oacute; dấu hiệu thay đổi.</p> <p>Nguồn tin của <em>Zing </em>tại Unilever Việt Nam cũng cho biết việc dừng quảng c&aacute;o tr&ecirc;n nền tảng mạng x&atilde; hội Facebook hiện chỉ &aacute;p dụng với thị trường Mỹ.</p> <p>Những h&agrave;nh động n&agrave;y l&agrave; một phần trong hoạt động tẩy chay c&aacute;c mạng x&atilde; hội được tổ chức bởi Li&ecirc;n đo&agrave;n Chống phỉ b&aacute;ng, tổ chức d&acirc;n quyền như Hiệp hội Quốc gia v&igrave; Sự tiến bộ của Người da m&agrave;u (NAACP) v&agrave; c&aacute;c tổ chức kh&aacute;c.</p> <p>Trước đ&oacute;, h&agrave;ng trăm doanh nghiệp, trong đ&oacute; c&oacute; nhiều doanh nghiệp lớn như The North Face, Patagonia, Ben&amp;Jerry&#39;s, Magnolia Picture, Verizon... cũng đ&atilde; tham gia tẩy chay Facebook. Nguy&ecirc;n nh&acirc;n l&agrave; sự thiếu kiểm duyệt c&aacute;c nội dung đe dọa bạo lực, ng&ocirc;n từ th&ugrave; địch v&agrave; sai lệch th&ocirc;ng tin của mạng x&atilde; hội n&agrave;y.</p> <p>Do đ&oacute;, chuy&ecirc;n gia truyền th&ocirc;ng Phạm Vũ T&ugrave;ng nhận định, quyết định n&agrave;y nằm ngo&agrave;i phạm vi kinh doanh, m&agrave; li&ecirc;n quan nhiều hơn đến t&igrave;nh h&igrave;nh ch&iacute;nh trị - x&atilde; hội ở Mỹ.</p> <p>&quot;Chắc chắn những doanh nghiệp n&agrave;y đ&atilde; c&oacute; phương &aacute;n thay thế với kế hoạch cụ thể trước khi đưa ra quyết định n&agrave;y. Thực tế, mạng x&atilde; hội như Facebook, Instagram... kh&ocirc;ng phải l&agrave; c&ocirc;ng cụ duy nhất để giao tiếp với người ti&ecirc;u d&ugrave;ng. Nếu l&agrave;m tốt, t&ocirc;i tin việc dừng quảng c&aacute;o n&agrave;y sẽ kh&ocirc;ng ảnh hưởng nhiều đến kết quả kinh doanh của họ&quot;, &ocirc;ng Phạm Vũ T&ugrave;ng n&ecirc;u quan điểm.</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
SVB sụp đổ: Chạy đua cứu các công ty khởi nghiệp khỏi 'tuyệt chủng'

SVB sụp đổ: Chạy đua cứu các công ty khởi nghiệp khỏi 'tuyệt chủng'

Các giám đốc điều hành công nghệ, nhà đầu tư mạo hiểm nổi tiếng và những người sáng lập bao gồm cả Giám đốc điều hành của OpenAI là Sam Altman đã chạy đua vào cuối tuần này để giữ cho các công ty khởi nghiệp sống sót sau sự sụp đổ của Ngân hàng Thung lũng Silicon (Silicon Valley Bank - SVB).
Kỷ lục hộp cà phê hòa tan lớn nhất Việt Nam

Kỷ lục hộp cà phê hòa tan lớn nhất Việt Nam

Hộp cà phê có kích thước 120cm x 65cm x 180cm với khối lượng tịnh là 320kg chứa 16.000 gói cà phê hòa tan “3 in 1 được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam thẩm định, trao Chứng nhận kỷ lục "Hộp cà phê hòa tan lớn nhất Việt Nam”.
back to top