Cổ phiếu CEE sẽ huỷ niêm yết vào 22/7

Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM (HOSE) thông báo hủy niêm yết cổ phiếu CEE của Công ty CP Xây dựng Hạ tầng CII.

Theo HOSE, số lượng hủy niêm yết đạt 41.5 triệu cp, tương ứng giá trị chứng khoán hủy niêm yết 415 tỷ đồng. CEE sẽ hủy niêm yết vào 22/7, giao dịch cuối cùng vào 21/7.

CEE đã hủy tư cách công ty đại chúng. Việc hủy này đã được cổ đông CEE thông qua trong cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 tổ chức vào ngày 26/4.

huy-niem-yet.jpeg
CEE sẽ hủy niêm yết vào 22/7, giao dịch cuối cùng vào 21/7

Công ty CP Xây dựng Hạ tầng CII tiền thân là Công ty Đầu tư và Kinh doanh Công trình Giao thông 565, được thành lập vào năm 2000. CEE hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, lắp đặt, sửa chữa các công trình hạ tầng giao thông, nước, công nghiệp, dân dụng.

Ngày 5/4/2017, công ty chính thức trở thành Công ty đại chúng. Tỷ lệ sở hữu của CII tại CII E&C giảm xuống từ 99,54% còn 49,00% vốn điều lệ CII E&C.

Theo Đời sống
back to top