Chùm ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương

Sáng 12/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tới dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

<div> <table class="picBox"> <tbody> <tr> <td><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/12/baochinhphu-vn_nqh00731.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="desc">Thủ tướng Nguyễn Xu&acirc;n Ph&uacute;c tới dự Đại hội. Ảnh: VGP/Quang Hiếu</td> </tr> </tbody> </table> <table class="picBox"> <tbody> <tr> <td><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/12/baochinhphu-vn_nqh00675.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="desc">C&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo, nguy&ecirc;n l&atilde;nh đạo Đảng, Nh&agrave; nước v&agrave; đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ C&ocirc;ng an Trung ương. Ảnh: VGP/Quang Hiếu</td> </tr> </tbody> </table> <table class="picBox"> <tbody> <tr> <td><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/12/baochinhphu-vn_nqh00749.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="desc">C&aacute;c đại biểu thực hiện nghi thức ch&agrave;o cờ tại phi&ecirc;n khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ C&ocirc;ng an Trung ương. Ảnh: VGP/Quang Hiếu</td> </tr> </tbody> </table> <table class="picBox"> <tbody> <tr> <td><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/12/baochinhphu-vn_nqh00831.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="desc">Đo&agrave;n Chủ tịch điều h&agrave;nh Đại hội. Ảnh: VGP/Quang Hiếu</td> </tr> </tbody> </table> <table class="picBox"> <tbody> <tr> <td><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/12/baochinhphu-vn_nqh00840.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="desc">Phi&ecirc;n ch&iacute;nh thức của Đại hội Đảng bộ C&ocirc;ng an Trung ương lần thứ VII diễn ra trong ng&agrave;y 12 v&agrave; 13/10. Ảnh: VGP/Quang Hiếu</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo baochinhphu.vn
back to top