Chủ nhà Philippines trao cờ đăng cai SEA Games 31 cho Việt Nam

Cuối buổi lễ bế mạc SEA Games 30, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã nhận cờ đăng cai kỳ đại hội vào năm 2021 từ Chủ tịch Ủy ban Olympic Philippines.

<div> <figure class="video cms-video" data-video-src="" false="" source-url="/video-video-truc-tiep-le-be-mac-sea-games-30-post1024282.html"> <div><iframe allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/7K-kMAqOzYE" width="560"></iframe></div> <figcaption><strong><span>Video trực tiếp lễ bế mạc SEA Games 30</span></strong> Tối 11/12, lễ bế mạc SEA Games 30 diễn ra tại Philippines đ&atilde; kh&eacute;p lại một kỳ đại hội th&agrave;nh c&ocirc;ng của Đo&agrave;n thể thao Việt Nam với 98 tấm HCV, đứng thứ nh&igrave; chỉ sau nước chủ nh&agrave;.</figcaption> </figure> <div> <p>L&uacute;c 17h (giờ H&agrave; Nội), lễ bế mạc SEA Games 30 sẽ bắt đầu tại s&acirc;n Philippine Center.</p> <ul> <li>Đo&agrave;n thể thao Việt Nam c&oacute; kỳ đại hội th&agrave;nh c&ocirc;ng khi đứng thứ 2 to&agrave;n đo&agrave;n với 98 HCV, 85 HCB v&agrave; 105 HCĐ.</li> <li>Tại lễ bế mạc, Việt Nam sẽ nhận lại cờ đăng cai SEA Games 2021.</li> </ul> </div> <div> <ul class="events"> <li class="comment" id="194064"> <div> <div> <p>Sau gần 2 tuần thi đấu, Đại hội thể thao Đ&ocirc;ng Nam &Aacute; lần thứ 30 sẽ diễn ra lễ bế mạc v&agrave;o l&uacute;c 17h (giờ H&agrave; Nội). Kh&aacute;c với lễ khai mạc được tổ chức ở s&acirc;n vận động trong nh&agrave; Philippine Center, lễ bế mạc được tổ chức ở s&acirc;n điền kinh thuộc khu tổ hợp New Clark. Ảnh: <em>Việt Linh</em>.</p> <p><img alt="Chu nha Philippines trao co dang cai SEA Games 31 cho Viet Nam hinh anh 1 " src="https://khds.1cdn.vn/2019/12/05/a2_zing.jpg" /></p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="194065"> <div> <div> <p>Theo những th&ocirc;ng tin được tiết lộ từ ban tổ chức SEA Games 30, lễ bế mạc sẽ quy tụ d&agrave;n nghệ sĩ nổi tiếng tham gia biểu diễn. Đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute;, ban nhạc The Black Eyed Peas của Mỹ cũng sẽ tr&igrave;nh diễn c&aacute;c b&agrave;i h&aacute;t nổi tiếng nhất lại buổi lễ.</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="Chu nha Philippines trao co dang cai SEA Games 31 cho Viet Nam hinh anh 2 " src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/27/aa.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="194066"> <div> <div> <h3>Bảng tổng sắp huy chương chung cuộc tại SEA Games 30</h3> <p>Đo&agrave;n thể thao Việt Nam kết th&uacute;c ở vị tr&iacute; thứ 2 với 98 HCV, 85 HCB v&agrave; 105 HCĐ, vượt chỉ ti&ecirc;u đề ra. Đồ họa: <em>Minh Ph&uacute;c</em>.</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="Chu nha Philippines trao co dang cai SEA Games 31 cho Viet Nam hinh anh 3 " src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/23/bxh1_1.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="194068"> <div> <div> <p>Theo th&ocirc;ng b&aacute;o từ Ủy ban Olympic Việt Nam, &Aacute;nh Vi&ecirc;n sẽ được BTC SEA Games 30 trao giải thưởng đặc biệt khi đ&atilde; gi&agrave;nh 6 HCV tại SEA Games 30. Ban tổ chức chưa tiết lộ &Aacute;nh Vi&ecirc;n sẽ nhận giải thưởng g&igrave;, nhưng k&igrave;nh ngư của đội tuyển bơi Việt Nam c&oacute; thể được vinh danh l&agrave; &quot;VĐV xuất sắc của SEA Games 30&quot;. Ảnh: <em>Minh Chiến</em>.</p> <p><img alt="Chu nha Philippines trao co dang cai SEA Games 31 cho Viet Nam hinh anh 4 " src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/15/vien1_zing.jpg" /><img alt="Chu nha Philippines trao co dang cai SEA Games 31 cho Viet Nam hinh anh 5 " src="https://khds.1cdn.vn/2019/12/08/vien3_zing.jpg" /><img alt="Chu nha Philippines trao co dang cai SEA Games 31 cho Viet Nam hinh anh 6 " src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/16/vien4.jpg" /></p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="194069"> <div> <div> <p>Đ&agrave;i đuốc tại New Clark sẽ tắt trong tối nay, ch&iacute;nh thức kh&eacute;p lại SEA Games 30. Trước giờ bế mạc, rất đ&ocirc;ng người h&acirc;m mộ đ&atilde; c&oacute; mặt để tham dự buổi lễ.&nbsp;</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="Chu nha Philippines trao co dang cai SEA Games 31 cho Viet Nam hinh anh 7 " src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/26/a13.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="Chu nha Philippines trao co dang cai SEA Games 31 cho Viet Nam hinh anh 8 " src="https://khds.1cdn.vn/2019/12/06/a14.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="Chu nha Philippines trao co dang cai SEA Games 31 cho Viet Nam hinh anh 9 " src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/13/a15.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="194071"> <div> <div> <p>C&aacute;c h&agrave;ng ghế tr&ecirc;n kh&aacute;n đ&agrave;i s&acirc;n điền kinh đang dần được lấp k&iacute;n. Theo dự kiến của ban tổ chức, c&oacute; khoảng 15.000 người h&acirc;m mộ tới s&acirc;n dự lễ bế mạc. Ảnh: <em>ESPN5.</em></p> <p><em><img alt="Chu nha Philippines trao co dang cai SEA Games 31 cho Viet Nam hinh anh 10 " src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/23/a16.jpg" /><img alt="Chu nha Philippines trao co dang cai SEA Games 31 cho Viet Nam hinh anh 11 " src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/29/a17.jpg" /><img alt="Chu nha Philippines trao co dang cai SEA Games 31 cho Viet Nam hinh anh 12 " src="https://khds.1cdn.vn/2019/12/04/a18.jpg" /></em></p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="194072"> <div> <div> <p>10 ph&uacute;t trước khi lễ bế mạc diễn ra, mọi kh&acirc;u chuẩn bị của ban tổ chức đ&atilde; sẵn s&agrave;ng. Ca sĩ Arnel Pineda v&agrave; nh&oacute;m nhạc The Black Eyes Peas sẽ tr&igrave;nh diễn tại buổi lễ.</p> <p><img alt="Chu nha Philippines trao co dang cai SEA Games 31 cho Viet Nam hinh anh 13 " src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/16/a19.jpg" /><img alt="Chu nha Philippines trao co dang cai SEA Games 31 cho Viet Nam hinh anh 14 " src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/12/a20.jpg" /></p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="194073"> <div> <div> <p>Tại buổi lễ bế mạc SEA Games 30, l&atilde;nh đạo Bộ Văn h&oacute;a, Thể thao v&agrave; Du lịch v&agrave; UBND TP.HN sẽ c&ugrave;ng c&oacute; mặt để nhận cờ đăng cai SEA Games 31. Nghi thức trao cờ đăng cai sẽ diễn ra trong 15 ph&uacute;t. Trong đ&oacute; c&oacute; phần trao v&agrave; nhận cờ, chương tr&igrave;nh ca m&uacute;a nhạc của nước chủ nh&agrave; SEA Games 31, giới thiệu về đất nước, con người v&agrave; thể thao Việt Nam.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="194075"> <div> <div> <p>C&aacute;c vũ c&ocirc;ng Porac-Binulu từ c&aacute;c bộ lạc ở v&ugrave;ng n&uacute;i Luzon của Philippines mở m&agrave;n chương tr&igrave;nh lễ bế mạc.</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="Chu nha Philippines trao co dang cai SEA Games 31 cho Viet Nam hinh anh 15 " src="https://khds.1cdn.vn/2019/12/02/a21.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="194076"> <div> <div> <p>Tiếp nối tiết mục của c&aacute;c vũ c&ocirc;ng l&agrave; m&agrave;n thể hiện của d&agrave;n hợp xướng đến từ Manila.</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="Chu nha Philippines trao co dang cai SEA Games 31 cho Viet Nam hinh anh 16 " src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/27/a24.jpeg.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="Chu nha Philippines trao co dang cai SEA Games 31 cho Viet Nam hinh anh 17 " src="https://khds.1cdn.vn/2019/12/03/a23.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="194079"> <div> <div> <p>C&aacute;c đo&agrave;n thể thao khu vực đang tiến ra s&acirc;n khấu ch&iacute;nh của lễ bế mạc.</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="Chu nha Philippines trao co dang cai SEA Games 31 cho Viet Nam hinh anh 18 " src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/25/a26.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="Chu nha Philippines trao co dang cai SEA Games 31 cho Viet Nam hinh anh 19 " src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/20/a28.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="194080"> <div> <div> <p>Đo&agrave;n thể thao Việt Nam v&agrave; chủ nh&agrave; Philipines l&agrave; 2 đo&agrave;n cuối c&ugrave;ng đang tiến ra s&acirc;n vận động.</p> <p> <video allowads="true" aspect="16:9" controls="controls" duration="65" mediaid="d6188ade179ffec1a78e" muted="" onlyvietnam="false" playsinline="" poster="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/natmzz/2019_12_11/20191211_165440min0100_00_06_00Still001.jpg" preload="none" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/ILgAY_YRMwU/762f06f3d6b23fec66a3/e60046f037b5deeb87a4/480/d6188ade179ffec1a78e.mp4?authen=exp=1576235380~acl=/ILgAY_YRMwU/*~hmac=43aa4771e55744eb53622c8c1a44055d"><source label="Auto" src="https://znews-mcloud-mpl-s2.zadn.vn/_hOeKw_kpaw/whls/vod/0/OcTc5p-UcfgwkhaV89i/d6188ade179ffec1a78e.m3u8?authen=exp=1576192180~acl=/_hOeKw_kpaw/*~hmac=8268e9b0f0066c15e326a5d7f14db10a" type="application/x-mpegURL" /><source label="SD" res="480" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/ILgAY_YRMwU/762f06f3d6b23fec66a3/e60046f037b5deeb87a4/480/d6188ade179ffec1a78e.mp4?authen=exp=1576235380~acl=/ILgAY_YRMwU/*~hmac=43aa4771e55744eb53622c8c1a44055d" type="video/mp4" /><source label="HD" res="720" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/ONcN1EQRjhc/e782915e411fa841f10e/b31b15eb64ae8df0d4bf/720/d6188ade179ffec1a78e.mp4?authen=exp=1576235380~acl=/ONcN1EQRjhc/*~hmac=e24e185a15b60973cd482581748e570b" type="video/mp4" /></video> </p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="Chu nha Philippines trao co dang cai SEA Games 31 cho Viet Nam hinh anh 20 " src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/12/a29.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="Chu nha Philippines trao co dang cai SEA Games 31 cho Viet Nam hinh anh 21 " src="https://khds.1cdn.vn/2019/12/06/a30.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="194084"> <div> <div> <p>Nam ca sĩ&nbsp;Arnel Pineda&nbsp;c&ugrave;ng ban nhạc&nbsp;K.O.Jones đang thể hiện c&aacute;c ca kh&uacute;c mở đầu lễ bế mạc, sau phần h&aacute;t quốc ca. C&aacute;c ca kh&uacute;c của anh đang khuấy động bầu kh&ocirc;ng kh&iacute; tại buổi lễ.</p> <p> <video allowads="true" aspect="16:9" controls="controls" duration="181" mediaid="3965c3a75ee6b7b8eef7" muted="" onlyvietnam="false" playsinline="" poster="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/natmzz/2019_12_11/20191211_165440min0100_02_17_11Still002.jpg" preload="none" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/qFDjujGKCPo/5a44fc9d2cdcc5829ccd/3c66ec979dd2748c2dc3/480/3965c3a75ee6b7b8eef7.mp4?authen=exp=1576235723~acl=/qFDjujGKCPo/*~hmac=fcf3a02e52546520d43ae9e40cb8ae0f"><source label="Auto" src="https://znews-mcloud-mpl-s2.zadn.vn/5GqmAS3hTeg/whls/vod/0/EJmzwiPdOsD3Gq3ezVG/3965c3a75ee6b7b8eef7.m3u8?authen=exp=1576192523~acl=/5GqmAS3hTeg/*~hmac=4485c726f46074d43d282bfb1d910948" type="application/x-mpegURL" /><source label="SD" res="480" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/qFDjujGKCPo/5a44fc9d2cdcc5829ccd/3c66ec979dd2748c2dc3/480/3965c3a75ee6b7b8eef7.mp4?authen=exp=1576235723~acl=/qFDjujGKCPo/*~hmac=fcf3a02e52546520d43ae9e40cb8ae0f" type="video/mp4" /><source label="HD" res="720" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/vKXUV4GFYDo/10a1ba786a398367da28/92414eb03ff5d6ab8fe4/720/3965c3a75ee6b7b8eef7.mp4?authen=exp=1576235723~acl=/vKXUV4GFYDo/*~hmac=9b9adddb2ca99958c353f1ddf486a414" type="video/mp4" /></video> </p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="Chu nha Philippines trao co dang cai SEA Games 31 cho Viet Nam hinh anh 22 " src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/13/a31.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="Chu nha Philippines trao co dang cai SEA Games 31 cho Viet Nam hinh anh 23 " src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/23/a32.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="194086"> <div> <div> <p>Khoảnh khắc Đo&agrave;n thể thao Việt Nam tiến ra lễ đ&agrave;i trong buổi bế mạc SEA Games. Ảnh: <em>Minh B&ugrave;i</em>.</p> <p><img alt="Chu nha Philippines trao co dang cai SEA Games 31 cho Viet Nam hinh anh 24 " src="https://khds.1cdn.vn/2019/12/03/mb_zing.jpg" /><img alt="Chu nha Philippines trao co dang cai SEA Games 31 cho Viet Nam hinh anh 25 " src="https://khds.1cdn.vn/2019/12/09/mb1_zing.jpg" /><img alt="Chu nha Philippines trao co dang cai SEA Games 31 cho Viet Nam hinh anh 26 " src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/16/mb2_zing.jpg" /><img alt="Chu nha Philippines trao co dang cai SEA Games 31 cho Viet Nam hinh anh 27 " src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/26/mb3_zing.jpg" /></p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="194087"> <div> <div> <p>Nam k&igrave;nh ngư Zheng Wen (Singapore) v&agrave; Nguyễn Thị &Aacute;nh Vi&ecirc;n nhận giải vận động vi&ecirc;n hay nhất SEA Games 30 khi c&ugrave;ng đạt được 6 HCV v&agrave; 2 HCB tr&ecirc;n đường đua xanh.</p> <p> <video allowads="true" aspect="16:9" controls="controls" duration="38" mediaid="741ea4a439e5d0bb89f4" muted="" onlyvietnam="false" playsinline="" poster="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/natmzz/2019_12_11/20191211_175224min0200_07_51_00Still001.jpg" preload="none" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/zSybkipUioE/15df3c50ec11054f5c00/c6e6b339c27c2b22726d/480/741ea4a439e5d0bb89f4.mp4?authen=exp=1576239669~acl=/zSybkipUioE/*~hmac=025f7caa21c9a11c75677bbd988b21c0"><source label="Auto" src="https://znews-mcloud-mpl-s2.zadn.vn/t_gpXZH7NdM/whls/vod/0/b96GRJcOd9oylB_tdu4/741ea4a439e5d0bb89f4.m3u8?authen=exp=1576196469~acl=/t_gpXZH7NdM/*~hmac=51e1f38c672fd9796a2ce9001e0fb314" type="application/x-mpegURL" /><source label="SD" res="480" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/zSybkipUioE/15df3c50ec11054f5c00/c6e6b339c27c2b22726d/480/741ea4a439e5d0bb89f4.mp4?authen=exp=1576239669~acl=/zSybkipUioE/*~hmac=025f7caa21c9a11c75677bbd988b21c0" type="video/mp4" /><source label="HD" res="720" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/cApkbtf_KdI/f228dfa70fe6e6b8bff7/015e708101c4e89ab1d5/720/741ea4a439e5d0bb89f4.mp4?authen=exp=1576239669~acl=/cApkbtf_KdI/*~hmac=606cf48cd7678180d2bbcb7e07f4a07a" type="video/mp4" /></video> </p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="Chu nha Philippines trao co dang cai SEA Games 31 cho Viet Nam hinh anh 28 " src="https://khds.1cdn.vn/2019/12/02/35.jpeg.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="Chu nha Philippines trao co dang cai SEA Games 31 cho Viet Nam hinh anh 29 " src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/14/36.jpeg.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="Chu nha Philippines trao co dang cai SEA Games 31 cho Viet Nam hinh anh 30 " src="https://khds.1cdn.vn/2019/12/07/a36.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <br /> &nbsp;</div> </div> </li> <li class="comment" id="194088"> <div> <div> <p>Nam vận động vi&ecirc;n&nbsp;Roger Casogay (Philippines) nhận giải Fair-play sau khi từ bỏ cơ hội gi&agrave;nh HCV để cứu một vận động vi&ecirc;n kh&aacute;c trong cuộc thi lướt v&aacute;n.</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="Chu nha Philippines trao co dang cai SEA Games 31 cho Viet Nam hinh anh 31 " src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/19/38.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="Chu nha Philippines trao co dang cai SEA Games 31 cho Viet Nam hinh anh 32 " src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/29/a39.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="194089"> <div> <div> <p>C&ocirc;ng nghệ &aacute;nh s&aacute;ng được sử dụng tại lễ khai mạc, với những tạo h&igrave;nh đẹp mắt tr&ecirc;n bầu trời của s&acirc;n điền kinh tại New Clark.</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="Chu nha Philippines trao co dang cai SEA Games 31 cho Viet Nam hinh anh 33 " src="https://khds.1cdn.vn/2019/12/05/a33.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="Chu nha Philippines trao co dang cai SEA Games 31 cho Viet Nam hinh anh 34 " src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/30/a34.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="Chu nha Philippines trao co dang cai SEA Games 31 cho Viet Nam hinh anh 35 " src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/22/a35.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="Chu nha Philippines trao co dang cai SEA Games 31 cho Viet Nam hinh anh 36 " src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/28/a37.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="Chu nha Philippines trao co dang cai SEA Games 31 cho Viet Nam hinh anh 37 " src="https://khds.1cdn.vn/2019/12/03/a38.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="194090"> <div> <div> <p>Đo&agrave;n thể thao Philippines nhận danh hiệu nhất to&agrave;n đo&agrave;n khi dẫn đầu với 149 HCV.</p> <p> <video allowads="true" aspect="16:9" controls="controls" duration="39" mediaid="e49faa263767de398776" muted="" onlyvietnam="false" playsinline="" poster="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/natmzz/2019_12_11/20191211_175224min0200_02_25_21Still002.jpg" preload="none" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/6iX7sdxDeRA/31f57c7fac3e45601c2f/4b10c4c9b58c5cd2059d/480/e49faa263767de398776.mp4?authen=exp=1576239902~acl=/6iX7sdxDeRA/*~hmac=da111e11d933e0fab23bf92b9649b81f"><source label="Auto" src="https://znews-mcloud-mpl-s2.zadn.vn/clFxzPOyoQg/whls/vod/0/qTJLjk50H4HaP6UjMPe/e49faa263767de398776.m3u8?authen=exp=1576196702~acl=/clFxzPOyoQg/*~hmac=a1e1b5b3ae943f67a405004cd0112d27" type="application/x-mpegURL" /><source label="SD" res="480" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/6iX7sdxDeRA/31f57c7fac3e45601c2f/4b10c4c9b58c5cd2059d/480/e49faa263767de398776.mp4?authen=exp=1576239902~acl=/6iX7sdxDeRA/*~hmac=da111e11d933e0fab23bf92b9649b81f" type="video/mp4" /><source label="HD" res="720" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/jvONIc1avZc/095646dc969d7fc3268c/4233cfeabeaf57f10ebe/720/e49faa263767de398776.mp4?authen=exp=1576239902~acl=/jvONIc1avZc/*~hmac=102cb6c4562fc5dd867fe068fa6995bd" type="video/mp4" /></video> </p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="Chu nha Philippines trao co dang cai SEA Games 31 cho Viet Nam hinh anh 38 " src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/15/a40.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="194092"> <div> <div> <p>&Ocirc;ng&nbsp;Alan Cayetano, Chủ tịch Ủy ban tổ chức SEA Games, gửi lời cảm ơn tới c&aacute;c vận động vi&ecirc;n v&agrave; t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n. Đồng thời th&ocirc;ng b&aacute;o thể thao Philippines sẽ c&oacute; c&aacute;c năm tiếp theo bận rộn khi tranh t&agrave;i ở Olympic, đồng thời hướng tới đăng cai Asian Games.&nbsp;</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="Chu nha Philippines trao co dang cai SEA Games 31 cho Viet Nam hinh anh 39 " src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/21/a41.jpeg.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="194094"> <div> <div> <p>Chủ tịch Ủy ban Olympic Philippines&nbsp;Abraham Tolentino tuy&ecirc;n bố bế mạc SEA Games 30, đồng thời gửi lời ch&agrave;o mừng tới kỳ SEA Games tiếp theo tại Việt Nam v&agrave;o năm 2021.</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="Chu nha Philippines trao co dang cai SEA Games 31 cho Viet Nam hinh anh 40 " src="https://khds.1cdn.vn/2019/12/01/a42.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="194095"> <div> <div> <p>Đ&agrave;i đuốc tại SEA Games 30 đ&atilde; tắt, kh&eacute;p lại những ng&agrave;y tranh t&agrave;i s&ocirc;i động, hấp dẫn.</p> <p> <video allowads="true" aspect="16:9" controls="controls" duration="42" mediaid="f1c36875f5341c6a4525" muted="" onlyvietnam="false" playsinline="" poster="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/natmzz/2019_12_11/20191211_175224min0200_26_00_22Still003.jpg" preload="none" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/K70yJwPmiU4/946edbe50ba4e2fabbb5/93acc97bb83e5160082f/480/f1c36875f5341c6a4525.mp4?authen=exp=1576239902~acl=/K70yJwPmiU4/*~hmac=371cc8c68e51b1c1b323e269c7d155ea"><source label="Auto" src="https://znews-mcloud-mpl-s2.zadn.vn/bKq8hbqHwLs/whls/vod/0/HK11zQqC20WeA2id86K/f1c36875f5341c6a4525.m3u8?authen=exp=1576196702~acl=/bKq8hbqHwLs/*~hmac=61265270f78621a5d5a7c2d70a60f398" type="application/x-mpegURL" /><source label="SD" res="480" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/K70yJwPmiU4/946edbe50ba4e2fabbb5/93acc97bb83e5160082f/480/f1c36875f5341c6a4525.mp4?authen=exp=1576239902~acl=/K70yJwPmiU4/*~hmac=371cc8c68e51b1c1b323e269c7d155ea" type="video/mp4" /><source label="HD" res="720" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/tDBp4MlP0dM/ddc38d485d09b457ed18/448101567013994dc002/720/f1c36875f5341c6a4525.mp4?authen=exp=1576239902~acl=/tDBp4MlP0dM/*~hmac=9ce77bf609c056fa7daef19b11b72576" type="video/mp4" /></video> </p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="Chu nha Philippines trao co dang cai SEA Games 31 cho Viet Nam hinh anh 41 " src="https://khds.1cdn.vn/2019/12/06/elf2s4jucaemiby.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="Chu nha Philippines trao co dang cai SEA Games 31 cho Viet Nam hinh anh 42 " src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/18/a43.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="Chu nha Philippines trao co dang cai SEA Games 31 cho Viet Nam hinh anh 43 " src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/24/a44.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="194096"> <div> <div> <p>Bộ trưởng Văn h&oacute;a, Thể thao v&agrave; Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện nhận cờ đăng cai SEA Games 2021 từ Chủ tịch Ủy ban Olympic Philippines.</p> <p> <video allowads="true" aspect="16:9" controls="controls" duration="131" mediaid="5af8064c9b0d72532b1c" muted="" onlyvietnam="false" playsinline="" poster="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/natmzz/2019_12_11/20191211_175224min0200_00_00_04Still004.jpg" preload="none" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/1-SafjSR4w4/250a888358c2b19ce8d3/da24a7f3d6b63fe866a7/480/5af8064c9b0d72532b1c.mp4?authen=exp=1576240203~acl=/1-SafjSR4w4/*~hmac=651fb59ca1c8918594a12f5558ebe0f7"><source label="Auto" src="https://znews-mcloud-mpl-s2.zadn.vn/vmk_GA24F1I/whls/vod/0/oCtClUT6Ga9YOc4gUuK/5af8064c9b0d72532b1c.m3u8?authen=exp=1576197003~acl=/vmk_GA24F1I/*~hmac=087874ff644f4dbb32bf3e56b093d065" type="application/x-mpegURL" /><source label="SD" res="480" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/1-SafjSR4w4/250a888358c2b19ce8d3/da24a7f3d6b63fe866a7/480/5af8064c9b0d72532b1c.mp4?authen=exp=1576240203~acl=/1-SafjSR4w4/*~hmac=651fb59ca1c8918594a12f5558ebe0f7" type="video/mp4" /><source label="HD" res="720" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/OAUr6SGMw-8/8a5729def99f10c1498e/8c91ff468e03675d3e12/720/5af8064c9b0d72532b1c.mp4?authen=exp=1576240203~acl=/OAUr6SGMw-8/*~hmac=95adefb035cd528febf0d1e32c9d3274" type="video/mp4" /></video> </p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="Chu nha Philippines trao co dang cai SEA Games 31 cho Viet Nam hinh anh 44 " src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/19/a48.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="Chu nha Philippines trao co dang cai SEA Games 31 cho Viet Nam hinh anh 45 " src="https://khds.1cdn.vn/2019/12/09/a45.jpeg.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="Chu nha Philippines trao co dang cai SEA Games 31 cho Viet Nam hinh anh 46 " src="https://khds.1cdn.vn/2019/12/05/a46.jpeg.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="Chu nha Philippines trao co dang cai SEA Games 31 cho Viet Nam hinh anh 47 " src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/17/a54.jpeg.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <br /> &nbsp;</div> </div> </li> <li class="comment" id="194098"> <div> <div> <p>Ca kh&uacute;c <em>Đến với con người Việt Nam t&ocirc;i</em> đ&atilde; vang l&ecirc;n trong buổi lễ bế mạc SEA Games 30, gửi lời ch&agrave;o mọi người tới kỳ đại hội 2 năm tới.</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="Chu nha Philippines trao co dang cai SEA Games 31 cho Viet Nam hinh anh 48 " src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/27/a47.jpeg.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="194099"> <div> <div> <p>Giai điệu quen thuộc <em>V&igrave; một thế giới ng&agrave;y mai,&nbsp;</em>ca kh&uacute;c chủ đề tại SEA Games 2003 vang l&ecirc;n tại Philippines.</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="Chu nha Philippines trao co dang cai SEA Games 31 cho Viet Nam hinh anh 49 " src="https://khds.1cdn.vn/2019/12/02/a55.jpeg.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="Chu nha Philippines trao co dang cai SEA Games 31 cho Viet Nam hinh anh 50 " src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/28/a56.jpeg.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="194101"> <div> <div> <p>Lễ bế mạc SEA Games 2019 kh&eacute;p lại bằng m&agrave;n bắn ph&aacute;o hoa đầy m&agrave;u sắc. Hẹn gặp lại tại SEA Games 31 ở Việt Nam năm 2021.</p> <p> <video allowads="true" aspect="16:9" controls="controls" duration="96" mediaid="5beac2595f18b646ef09" muted="" onlyvietnam="false" playsinline="" poster="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/natmzz/2019_12_11/20191211_175224min0200_11_00_21Still006.jpg" preload="none" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/YDNb8w-Ndjg/9b18279cf7dd1e8347cc/3a7a93a7e2e20bbc52f3/480/5beac2595f18b646ef09.mp4?authen=exp=1576240506~acl=/YDNb8w-Ndjg/*~hmac=228a5f0331d1fe16bbdf3e76a50abe0b"><source label="Auto" src="https://znews-mcloud-mpl-s2.zadn.vn/6h_GcNdQlrM/whls/vod/0/AYykciTcOc92Ga4rO_K/5beac2595f18b646ef09.m3u8?authen=exp=1576197306~acl=/6h_GcNdQlrM/*~hmac=aa91c9461cb6fb67c6644519260bff4b" type="application/x-mpegURL" /><source label="SD" res="480" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/YDNb8w-Ndjg/9b18279cf7dd1e8347cc/3a7a93a7e2e20bbc52f3/480/5beac2595f18b646ef09.mp4?authen=exp=1576240506~acl=/YDNb8w-Ndjg/*~hmac=228a5f0331d1fe16bbdf3e76a50abe0b" type="video/mp4" /><source label="HD" res="720" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/-bTs1cEyBTs/ad841500c5412c1f7550/6619cbc4ba8153df0a90/720/5beac2595f18b646ef09.mp4?authen=exp=1576240506~acl=/-bTs1cEyBTs/*~hmac=2d0cc39a9094fc52bd4734cf6fa24d8e" type="video/mp4" /></video> </p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="Chu nha Philippines trao co dang cai SEA Games 31 cho Viet Nam hinh anh 51 " src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/20/a57.jpeg.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="Chu nha Philippines trao co dang cai SEA Games 31 cho Viet Nam hinh anh 52 " src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/15/a58.jpeg.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="Chu nha Philippines trao co dang cai SEA Games 31 cho Viet Nam hinh anh 53 " src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/25/a59.jpeg.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="Chu nha Philippines trao co dang cai SEA Games 31 cho Viet Nam hinh anh 54 " src="https://khds.1cdn.vn/2019/12/05/a60.jpeg.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="Chu nha Philippines trao co dang cai SEA Games 31 cho Viet Nam hinh anh 55 " src="https://khds.1cdn.vn/2019/12/01/a61.jpeg.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> </ul> </div> <section class="section article-news-coverage" id="article-news-coverage"> <header class="section-title"> <h3>&nbsp;</h3> </header> </section> </div>

Theo news.zing.vn
Philippines oằn mình chống bão Noru

Philippines oằn mình chống bão Noru

Theo bản tin lúc 5h sáng 26/9 (giờ địa phương) của Cục Quản lý Khí quyển, Địa vật lý và Thiên văn Philippines (PAGASA), tâm bão đang ở ven bờ khu vực Santa Cruz, tỉnh Zambales.
back to top