Việt Nam vô địch SEA Games, vỡ òa cảm xúc tại nhà các cầu thủ

PV của VietNamNet đã có mặt tại nhà các cầu thủ U22 Việt Nam để cập nhật không khí cổ vũ trận chung kết giữa U22 Việt Nam vs U22 Indonesia.

<div> <p style="text-align: justify;">Trận chung kết m&ocirc;n b&oacute;ng đ&aacute; nam SEA Games 30 giữa U22 Việt Nam vs U22 Indonesia diễn ra l&uacute;c 19h&nbsp;h&ocirc;m nay&nbsp;10/12, tr&ecirc;n s&acirc;n vận động Rizal Memorial, Manila (Philippines).&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span>Đội h&igrave;nh ra s&acirc;n của U22 Việt Nam trước U22 Indonesia:</span> Nguyễn Văn Toản, Huỳnh Tấn Sinh, Nguyễn Th&agrave;nh Chung, Đo&agrave;n Văn Hậu, Đỗ Thanh Thịnh, Nguyễn Trọng Ho&agrave;ng, Nguyễn Đức Chiến, Đỗ H&ugrave;ng Dũng, Nguyễn Ho&agrave;ng Đức, H&agrave; Đức Chinh, Nguyễn Tiến Linh.</p> <table> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image " style="text-align: justify;"><img alt="Việt Nam vô địch SEA Games, vỡ òa cảm xúc tại nhà các cầu thủ" src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/26/khong-khi-suc-soi-truoc-tran-chung-ket-tai-nha-cac-cau-thu-u22-viet-nam.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc" style="text-align: justify;">U22 Việt Nam quyết t&acirc;m gi&agrave;nh HCV m&ocirc;n b&oacute;ng đ&aacute; nam.</td> </tr> </tbody> </table> <div> <div> <div> <div> <table> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image " style="text-align: justify;"><img alt="{keywords}" src="https://khds.1cdn.vn/2019/12/06/than4.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc" style="text-align: justify;">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image " style="text-align: justify;"><img alt="{keywords}" src="https://khds.1cdn.vn/2019/12/06/than5.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc" style="text-align: justify;">&nbsp;Niềm vui mừng chiến thắng ở nh&agrave; cầu thủ H&agrave; Đức Chinh.</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image" style="text-align: justify;"><img alt="{keywords}" src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/14/than1-1.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc" style="text-align: justify;">Việt Nam gi&agrave;nh chức v&ocirc; địch b&oacute;ng đ&aacute; nam SEA Games 30, người h&acirc;m mộ cảm ơn &ocirc;ng Park Hang Seo.</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image " style="text-align: justify;"><img alt="{keywords}" src="https://khds.1cdn.vn/2019/12/04/than2-1.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc" style="text-align: justify;">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image " style="text-align: justify;"><img alt="{keywords}" src="https://khds.1cdn.vn/2019/12/05/ddddddddd.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc" style="text-align: justify;">Người h&acirc;m mộ ở nh&agrave; Tiến Linh chuẩn bị xe &#39;đi b&atilde;o&#39; mừng U22 Việt Nam&nbsp;gi&agrave;nh chức v&ocirc; địch.</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> <div> <div> <div style="text-align: justify;">20h31: Văn Hậu n&acirc;ng tỷ số 3-0 cho Việt Nam</div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </div> <div> <table> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image" style="text-align: justify;"><img alt="{keywords}" src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/22/me1.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc" style="text-align: justify;">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image " style="text-align: justify;"><img alt="{keywords}" src="https://khds.1cdn.vn/2019/12/02/75224851-558867251563055-495753832865726464-n.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc" style="text-align: justify;">Mẹ Tiến Linh v&agrave; người h&acirc;m mộ mừng chiến thắng đang đến rất gần với đội tuyển Việt Nam.</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> <div> <div> <div style="text-align: justify;">20h16: Việt Nam dẫn trước 2-0</div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </div> <div> <table> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image " style="text-align: justify;"><img alt="{keywords}" src="https://khds.1cdn.vn/2019/12/02/cau-thu1.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc" style="text-align: justify;">Việt Nam dẫn trước 2-0, niềm vui ở nh&agrave; Đức Chinh.</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> <div> <div> <div style="text-align: justify;">19h40p: Văn Hậu mở tỷ số</div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </div> <div> <table> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image " style="text-align: justify;"><img alt="{keywords}" src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/14/hau111.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc" style="text-align: justify;">Vỡ &ograve;a cảm x&uacute;c ở nh&agrave; Văn Hậu.</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image" style="text-align: justify;"><img alt="{keywords}" src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/20/hau14.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc" style="text-align: justify;">&Ocirc;ng Đo&agrave;n Quốc Thắng- bố&nbsp;Văn Hậu&nbsp;nghe điện thoại ch&uacute;c mừng từ mọi người sau khi con trai ghi b&agrave;n.</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image "> <p style="text-align: justify;"><img alt="{keywords}" src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/15/hau12.jpg" /></p> </td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc" style="text-align: justify;">Bố Văn Hậu v&agrave; những người h&agrave;ng x&oacute;m mừng b&agrave;n thắng đầu ti&ecirc;n của U22 Việt Nam tại trận chung kết.</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image " style="text-align: justify;"><img alt="{keywords}" src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/25/van-toan-48(1).JPG" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc" style="text-align: justify;">Ngay sau b&agrave;n thắng đầu ti&ecirc;n của Văn Hậu, c&aacute;c cổ động vi&ecirc;n ở nh&agrave; thủ m&ocirc;n Văn Toản đốt ph&aacute;o s&aacute;ng ăn mừng.</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image" style="text-align: justify;"><img alt="{keywords}" src="https://khds.1cdn.vn/2019/12/01/van-toan-50.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc" style="text-align: justify;">Mẹ Văn Toản x&uacute;c động bật kh&oacute;c v&agrave; l&ecirc;n &ocirc;m ảnh con trai tr&ecirc;n băng r&ocirc;n.</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image" style="text-align: justify;"><img alt="{keywords}" src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/23/nha-duc-chinh-van-toan-lam-40-mam-co-co-vu-u22-viet-nam-2.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc" style="text-align: justify;">Mẹ Tiến Linh c&ugrave;ng người h&acirc;m mộ mừng&nbsp;b&agrave;n thắng.</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> <div> <div> <div style="text-align: justify;">19h15p:</div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </div> <div> <table> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image " style="text-align: justify;"><img alt="{keywords}" src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/18/van-toan-41.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc" style="text-align: justify;">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image " style="text-align: justify;"><img alt="{keywords}" src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/24/van-toan-43.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc" style="text-align: justify;">Kh&ocirc;ng kh&iacute; cuồng nhiệt ở nh&agrave; Văn Toản.</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> <div> <div> <div style="text-align: justify;">19h: Trận đấu bắt đầu</div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </div> <div> <table> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image " style="text-align: justify;"><img alt="{keywords}" src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/16/d-c1.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc" style="text-align: justify;">Tại nh&agrave; Đức Chinh, người h&acirc;m mộ đứng dậy h&aacute;t Quốc ca trước khi trận đấu bắt đầu.</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image " style="text-align: justify;"><img alt="{keywords}" src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/16/d-c2.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc" style="text-align: justify;">Người gi&agrave;, trẻ em tập trung đ&ocirc;ng đủ.</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> <div> <div> <div style="text-align: justify;">18h50: Kh&ocirc;ng kh&iacute; s&ocirc;i động tại nh&agrave; c&aacute;c cầu thủ</div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </div> <div> <table> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image" style="text-align: justify;"><img alt="{keywords}" src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/11/van-toan-34.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc" style="text-align: justify;">Người h&acirc;m mộ ở nh&agrave; Văn Toản đ&atilde; sẵn s&agrave;ng cổ vũ cho đội tuyển.</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image " style="text-align: justify;"><img alt="{keywords}" src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/27/van-toan-35.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc" style="text-align: justify;">Bố Văn Toản.</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image" style="text-align: justify;"><img alt="{keywords}" src="https://khds.1cdn.vn/2019/12/07/van-toan-36.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc" style="text-align: justify;">Bố Văn Toản c&ugrave;ng&nbsp;người h&acirc;m mộ b&oacute;ng đ&aacute;.</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image " style="text-align: justify;"><img alt="{keywords}" src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/14/linh.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc" style="text-align: justify;">Xe cộ chật n&iacute;ch trước cửa nh&agrave; cầu thủ Tiến Linh.</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image " style="text-align: justify;"><img alt="{keywords}" src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/24/linhh2.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc" style="text-align: justify;">B&ecirc;n trong qu&aacute;n cafe nh&agrave; Tiến Linh, người xem b&oacute;ng đ&atilde; ngồi k&iacute;n ghế.</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> <div> <div> <div style="text-align: justify;">18h00: Nh&agrave; Đức Chinh</div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </div> <div> <table> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image " style="text-align: justify;"><img alt="{keywords}" src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/30/chinh3.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc" style="text-align: justify;">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image " style="text-align: justify;"><img alt="{keywords}" src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/12/chinh1.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc" style="text-align: justify;">H&agrave;ng x&oacute;m v&agrave; người h&acirc;m mộ đ&atilde; tập trung tại nh&agrave; Đức Chinh để ăn uống chuẩn bị cổ vũ cho U22 Việt Nam.</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image" style="text-align: justify;"><img alt="{keywords}" src="https://khds.1cdn.vn/2019/12/05/chinh2.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc" style="text-align: justify;">Mẹ H&agrave; Đức Chinh thắp hương, xin gia ti&ecirc;n ủng hộ cho con trai v&agrave; đồng đội.&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> <div> <div> <div style="text-align: justify;">17h35p: Nh&agrave; Tiến Linh</div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </div> <div> <table> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image " style="text-align: justify;"><img alt="{keywords}" src="https://khds.1cdn.vn/2019/12/05/tien-linh(1).jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc" style="text-align: justify;">Trận đấu giữa đội tuyển Campuchia v&agrave; Myanmar kết th&uacute;c, b&agrave; H&agrave; Thị Mai sắp xếp lại ghế cho ngay ngắn để đ&oacute;n kh&aacute;ch đến xem trận chung kết. B&ecirc;n ngo&agrave;i, &ocirc;ng Quyền xếp gọn c&aacute;c xe cho ngay ngắn.</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image " style="text-align: justify;"><img alt="{keywords}" src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/13/em-tien-linh.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc" style="text-align: justify;">Do lượng kh&aacute;ch lớn, &ocirc;ng Quyền nhờ th&ecirc;m người th&acirc;n đến phụ gi&uacute;p. Đi học về, em trai cầu thủ Tiến Linh cũng phụ bố mẹ&nbsp;chuẩn bị đồ uống cho kh&aacute;ch.</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> <div> <div> <div style="text-align: justify;">17h: Nh&agrave; Văn Toản</div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </div> <div> <table> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image " style="text-align: justify;"><img alt="{keywords}" src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/23/van-toan-16.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc" style="text-align: justify;">B&agrave; con h&agrave;ng x&oacute;m v&agrave; người h&acirc;m mộ đ&atilde; đến kh&aacute; đ&ocirc;ng.</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image" style="text-align: justify;"><img alt="{keywords}" src="https://khds.1cdn.vn/2019/12/08/van-toan-30.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc" style="text-align: justify;">Gần 30 m&acirc;m cỗ đ&atilde; sẵn s&agrave;ng.</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image" style="text-align: justify;"><img alt="{keywords}" src="https://khds.1cdn.vn/2019/12/07/van-toan-23.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc" style="text-align: justify;">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image " style="text-align: justify;"><img alt="{keywords}" src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/29/van-toan-19.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc" style="text-align: justify;">M&acirc;m cỗ gồm lẩu v&agrave; c&aacute;c loại hải sản.</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image " style="text-align: justify;"><img alt="{keywords}" src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/30/van-toan-26.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc" style="text-align: justify;">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image " style="text-align: justify;"><img alt="{keywords}" src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/22/van-toan-28.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc" style="text-align: justify;">B&agrave; con h&agrave;ng x&oacute;m, người th&acirc;n bắt đầu bữa cỗ sớm để 19h cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. &nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> <div> <div> <div style="text-align: justify;">16h40&#39;: Nh&agrave; H&agrave; Đức Chinh</div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </div> <div> <table> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image " style="text-align: justify;"><img alt="{keywords}" src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/17/78668771-2845304845499940-1633153879715610624-n-1.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc" style="text-align: justify;">Nh&agrave; H&agrave; Đức Chinh chuẩn bị b&agrave;y m&acirc;m phục vụ người h&acirc;m mộ.&nbsp;Gia đ&igrave;nh dự kiến 7 m&acirc;m nhưng phải l&agrave;m th&ecirc;m v&igrave; người đến qu&aacute; đ&ocirc;ng.</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> <div> <div> <div style="text-align: justify;">16h15&#39;: Nh&agrave; Văn Hậu</div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </div> <div> <p style="text-align: justify;">&Ocirc;ng Đo&agrave;n Quốc Thắng (SN 1968, Hưng H&agrave;, Th&aacute;i B&igrave;nh) bố Văn Hậu chia sẻ, h&ocirc;m nay gia đ&igrave;nh sẽ kh&ocirc;ng mở tiệc cổ vũ linh đ&igrave;nh như mọi lần v&igrave; c&oacute; việc đột xuất nhưng đ&uacute;ng 7 giờ tối, &ocirc;ng vẫn mở ti vi, đ&oacute;n xem trận chung kết.</p> <table> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image " style="text-align: justify;"><img alt="{keywords}" src="https://khds.1cdn.vn/2019/12/07/hau3.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc" style="text-align: justify;">Bố Văn Hậu xin gia ti&ecirc;n ủng hộ cho con trai v&agrave; đồng đội.</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image " style="text-align: justify;"><img alt="{keywords}" src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/15/hau-2.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc" style="text-align: justify;">Nh&agrave; Văn Hậu ở Th&aacute;i B&igrave;nh</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">&#39;Tối nay, ai đến chung vui, xem b&oacute;ng đ&aacute; t&ocirc;i vẫn ch&agrave;o mừng, c&oacute; ch&eacute;n tr&agrave; v&agrave; cốc bia, mời mọi người. Vợ t&ocirc;i ng&acirc;m gạo nếp từ s&aacute;ng sớm, dự định nấu x&ocirc;i gấc thắp hương cho tổ ti&ecirc;n, mời mọi người ăn khi xem b&oacute;ng đ&aacute; lấy may mắn cho đội tuyển Việt Nam nhưng v&igrave; việc đột xuất n&ecirc;n chưa l&agrave;m được&#39;, &ocirc;ng Thắng n&oacute;i.</p> <p style="text-align: justify;">&Ocirc;ng Thắng cũng cho biết th&ecirc;m, ng&agrave;y h&ocirc;m qua 12/12, Văn Hậu gọi điện về nh&agrave; với t&acirc;m trạng kh&aacute; thoải m&aacute;i, tự tin.<br /> &#39;Con n&oacute;i sẽ c&ugrave;ng đồng đội chiến đấu hết m&igrave;nh v&igrave; m&agrave;u cờ sắc &aacute;o, gi&agrave;nh huy chương qu&yacute; gi&aacute; cho Việt Nam. T&ocirc;i chỉ biết động vi&ecirc;n con, c&ograve;n trận cuối c&ugrave;ng, con cố gắng giữ tinh thần lạc quan, ổn định phong độ&#39;.</p> <p style="text-align: justify;">Nh&acirc;n đ&acirc;y, t&ocirc;i cũng gửi lời ch&uacute;c đến to&agrave;n đội tuyển Việt Nam. Ch&uacute;c c&aacute;c cầu thủ sẽ bước l&ecirc;n đỉnh vinh quang, mang niềm vui cho triệu người h&acirc;m mộ nước nh&agrave;&#39;.</p> </div> </div> <div> <div> <div style="text-align: justify;">16h15&#39;: Nh&agrave; Tiến Linh</div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </div> <div> <p style="text-align: justify;">Bố mẹ Tiến Linh mở qu&aacute;n c&agrave; ph&ecirc; nằm trong khu d&acirc;n cư của phường An Ph&uacute;, thị x&atilde; Thuận An, B&igrave;nh Dương hơn 18 năm nay. 3 giờ chiều, vợ chồng &ocirc;ng Nguyễn Tiến Quyền sắp xếp b&agrave;n ghế, thu gọn qu&aacute;n, chiếu m&agrave;n h&igrave;nh lớn để kh&aacute;ch đến qu&aacute;n uống c&agrave; ph&ecirc;, xem đội Campuchia v&agrave; Myanmar tranh giải 3,4.</p> <table> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image " style="text-align: justify;"><img alt="{keywords}" src="https://khds.1cdn.vn/2019/12/08/a1.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc" style="text-align: justify;">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">&Ocirc;ng Quyền cho biết, h&ocirc;m nay U22 Việt Nam tranh huy chương v&agrave;ng SEA Games 30 n&ecirc;n qu&aacute;n &ocirc;ng sẽ đ&ocirc;ng hơn. Để kh&aacute;ch c&oacute; kh&ocirc;ng gian xem b&oacute;ng đ&aacute;, vợ chồng &ocirc;ng chiếu hai m&agrave;n h&igrave;nh lớn, sắp xếp ghế theo từng h&agrave;ng để tận dụng kh&ocirc;ng gian.<br /> &lsquo;Người phụ qu&aacute;n h&ocirc;m nay nghỉ n&ecirc;n vợ chồng t&ocirc;i sẽ vất vả hơn rồi&rsquo;, &ocirc;ng Quyền n&oacute;i.</p> </div> </div> <div> <div> <div style="text-align: justify;">16h15&#39;: Nh&agrave; Văn Toản</div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </div> <div> <table> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image " style="text-align: justify;"><img alt="{keywords}" src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/20/van-toan-14.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc" style="text-align: justify;">Tại nh&agrave; Văn Toản: Rất đ&ocirc;ng h&agrave;ng x&oacute;m, người th&acirc;n đ&atilde; c&oacute; mặt tại nh&agrave; thủ m&ocirc;n Văn Toản ở th&ocirc;n Hữu Quan, x&atilde; Dương Quan, huyện Thuỷ Nguy&ecirc;n, TP. Hải Ph&ograve;ng.&nbsp;Hai chiếc tivi được đặt 2 b&ecirc;n s&acirc;n khấu, ở giữa l&agrave; tấm băng r&ocirc;n c&oacute; ghi d&ograve;ng chữ &lsquo;L&agrave;ng văn ho&aacute; th&ocirc;n Hữu Quan cổ vũ v&agrave; tiếp sức cho Văn Toản c&ugrave;ng đội tuyển b&oacute;ng đ&aacute; U22 Việt Nam&rsquo;.</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image " style="text-align: justify;"><img alt="{keywords}" src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/30/van-toan-13.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc" style="text-align: justify;">&nbsp;Mẹ Văn Toản (ở giữa) đ&oacute;n tiếp kh&aacute;ch.</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image " style="text-align: justify;"><img alt="{keywords}" src="https://khds.1cdn.vn/2019/12/06/van-toan-12.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc" style="text-align: justify;">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image " style="text-align: justify;"><img alt="{keywords}" src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/18/van-toan-10.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc" style="text-align: justify;">Ở khu vực s&acirc;n chung của 3 gia đ&igrave;nh thuộc họ nh&agrave; nội Văn Toản, b&agrave;n ghế đ&atilde; được b&agrave;y sẵn k&iacute;n s&acirc;n. Nước ngọt, b&aacute;t đũa, bếp ga mini ăn lẩu đ&atilde; được đội hậu cần chuẩn bị sẵn s&agrave;ng.&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image " style="text-align: justify;"><img alt="{keywords}" src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/23/van-toan-9.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;Theo quan s&aacute;t, tối nay gia đ&igrave;nh sẽ chuẩn bị khoảng gần 30 m&acirc;m cỗ mời b&agrave; con h&agrave;ng x&oacute;m tới cổ vũ cho Văn Toản v&agrave; đội tuyển Việt Nam trong trận chung kết với Indonesia.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image " style="text-align: justify;"><img alt="{keywords}" src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/11/van-toan-8.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc" style="text-align: justify;">Đại diện gia đ&igrave;nh cho biết, trong v&agrave;i ng&agrave;y tới, gia đ&igrave;nh sẽ tổ chức đ&aacute;m cưới cho một người anh họ của Toản n&ecirc;n đ&atilde; tận dụng lu&ocirc;n số b&agrave;n ghế cho bữa li&ecirc;n hoan cổ vũ đội tuyển Việt Nam h&ocirc;m nay.</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image " style="text-align: justify;"><img alt="{keywords}" src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/16/van-toan-4.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc" style="text-align: justify;">Chị Lương Thị Mơ &ndash; mẹ Toản cho biết, h&ocirc;m nay cả 2 vợ chồng chị đều xin nghỉ việc ở c&ocirc;ng ty để ở nh&agrave; chuẩn bị tinh thần cổ vũ cho con trai n&oacute;i ri&ecirc;ng v&agrave; đội tuyển Việt Nam n&oacute;i chung.</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> <div> <div> <div style="text-align: justify;">16h00&#39;: Nh&agrave; H&agrave; Đức Chinh</div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </div> <div> <table> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image "> <p style="text-align: justify;"><img alt="{keywords}" src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/22/b4-1.jpg" /></p> </td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc" style="text-align: justify;">Tại nh&agrave; cầu thủ H&agrave; Đức Chinh (T&acirc;n Sơn, Ph&uacute; Thọ) gia đ&igrave;nh, h&agrave;ng x&oacute;m đ&atilde; tập trung chuẩn bị cho bữa cơm tiếp đ&atilde;i những người h&acirc;m mộ đến nh&agrave; cổ vũ b&oacute;ng đ&aacute;.</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image " style="text-align: justify;"><img alt="{keywords}" src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/27/b3-1.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc" style="text-align: justify;">Gia đ&igrave;nh đ&atilde; mổ lợn, nấu cơm bằng xoong đại. Dự kiến gia đ&igrave;nh l&agrave;m &iacute;t nhất 7 m&acirc;m.</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image " style="text-align: justify;"><img alt="{keywords}" src="https://khds.1cdn.vn/2019/12/07/b1-1.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc" style="text-align: justify;">B&agrave; H&agrave; Thị Uyện, mẹ cầu thủ Đức Chinh n&oacute;i: &#39;G&agrave;, lợn gia đ&igrave;nh ch&uacute;ng t&ocirc;i nu&ocirc;i sẵn vừa để c&aacute;c con ăn vừa để phục vụ những dịp n&agrave;y. Dự kiến người đến xem đ&ocirc;ng n&ecirc;n ch&uacute;ng t&ocirc;i phải nấu bằng nồi cơm cỡ đại&#39;.</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </div> </div> </div> <p style="text-align: justify;"><a href="https://vietnamnet.vn/vn/doi-song/gia-dinh/truc-tiep-u22-viet-nam-vs-u22-indonesia-tai-nha-cac-cau-thu-596738.html?vnn_source=trangchu&amp;vnn_medium=moinong2">Theo vietnamnet.vn</a></p>

Theo Đời sống
back to top