Việt Nam vô địch! Việt Nam vô địch!

Trận chung kết SEA Games 30 giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia đã khép lại với tỉ số 3-0 thuộc về U22 Việt Nam. 3 bàn thắng của U22 Việt Nam được ghi do công của Hùng Dũng và cú đúp của Văn Hậu. Với chiến thắng này, Việt Nam đã lên ngôi vô địch SEA Games 30, tấm huy chương vàng đầu tiên của bóng đá Việt Nam ở sân chơi này sau 60 năm chờ đợi.

<div> <p><strong>Ph&uacute;t 90+2:</strong> Bị dẫn s&acirc;u 3 b&agrave;n nhưng U22 Indonesia vẫn kh&ocirc;ng thể l&agrave;m c&aacute;ch n&agrave;o t&igrave;m được đường v&agrave;o khung th&agrave;nh thủ m&ocirc;n Văn Toản để t&igrave;m kiếm b&agrave;n thắng danh dự.</p> <p><strong>Ph&uacute;t 83:</strong> U22 Indonesia c&oacute; li&ecirc;n tiếp 2 t&igrave;nh huống dứt điểm nguy hiểm nhưng lần lượt Văn Toản v&agrave; Th&agrave;nh Chung đều đ&atilde; cản ph&aacute; th&agrave;nh c&ocirc;ng để tiếp tục giữ sạch mảnh lưới cho U22 Việt Nam.</p> <p><strong>Ph&uacute;t 77:</strong> Huấn luyện vi&ecirc;n Park Hang-seo đ&atilde; bị trọng t&agrave;i ch&iacute;nh r&uacute;t thẻ đỏ truất quyền chỉ đạo sau khi c&oacute; những phản ứng th&aacute;i qu&aacute;.</p> <p><strong>Ph&uacute;t 74: </strong>V&agrave;o! Tỉ số được n&acirc;ng l&ecirc;n th&agrave;nh 3-0 cho U22 Việt Nam.Tiếp tục l&agrave; Đo&agrave;n Văn Hậu. Ho&agrave;ng Đức tạt b&oacute;ng nguy hiểm khiến thủ th&agrave;nh U22 Indonesia phải đẩy b&oacute;ng ra v&agrave; Văn Hậu ập v&agrave;o đệm b&oacute;ng cận th&agrave;nh n&acirc;ng tỉ số l&ecirc;n th&agrave;nh 3-0.</p> <p><strong>Ph&uacute;t 70:</strong> U22 Việt Nam c&oacute; sự thay đổi người đầu ti&ecirc;n. Th&aacute;i Q&uacute;y được tung v&agrave;o s&acirc;n thay cho Đức Chinh. Huấn luyện vi&ecirc;n Park Hang-seo đ&atilde; bắt đầu gia cố h&agrave;ng ph&ograve;ng ngự cho U22 Việt Nam v&agrave; kh&ocirc;ng cần chơi với 2 tiền đạo.</p> <p><strong>Ph&uacute;t 65:</strong> U22 Việt Nam đang chơi cực k&igrave; sung m&atilde;n v&agrave; thoải m&aacute;i. Với 2 b&agrave;n dẫn trước đối thủ, c&aacute;c học tr&ograve; của &ocirc;ng Park Hang-seo đang chơi kh&aacute; thong dong, buộc U22 Indonesia phải n&ocirc;n n&oacute;ng đẩy cao đội h&igrave;nh l&ecirc;n t&igrave;m b&agrave;n r&uacute;t ngắn tỉ số.</p> <p><strong>Ph&uacute;t 59: </strong>V&agrave;o! Tỉ số được n&acirc;ng l&ecirc;n th&agrave;nh 2-0 cho U22 Việt Nam. Sau pha kiến tạo cho Văn Hậu ở b&agrave;n thắng mở tỉ số, H&ugrave;ng Dũng đ&atilde; điền t&ecirc;n m&igrave;nh l&ecirc;n bảng tỉ số với pha đặt l&ograve;ng v&agrave;o g&oacute;c xa khung th&agrave;nh n&acirc;ng tỉ số l&ecirc;n th&agrave;nh 2-0 cho U22 Việt Nam.</p> <p><strong>Ph&uacute;t 55: </strong>U22 Việt Nam vẫn đang chơi cực k&igrave; chắc chắn v&agrave; kh&ocirc;ng cho U22 Indonesia t&igrave;m được khoảng trống n&agrave;o để khai th&aacute;c. H&agrave;ng ph&ograve;ng ngự của U22 Việt Nam vẫn đang bọc l&oacute;t cho nhau kh&aacute; k&iacute;n kẽ trước những pha tấn c&ocirc;ng nhanh của đối thủ.</p> <p><strong>Hiệp 2 trận đấu đ&atilde; được bắt đầu.</strong> Ngay từ đầu hiệp 2, huấn luyện vi&ecirc;n Sajfri đ&atilde; c&oacute; sự thay đổi chiến thuật khi tung Vikri v&agrave;o s&acirc;n để gia tăng sức mạnh nơi h&agrave;ng tấn c&ocirc;ng.</p> <p><strong>Ph&uacute;t 45+2:</strong> Hiệp 1 trận đấu đ&atilde; kh&eacute;p lại với tỉ số tạm thời l&agrave; 1-0 nghi&ecirc;ng về U22 Việt Nam. B&agrave;n thắng duy nhất của hiệp đấu n&agrave;y được ghi do c&ocirc;ng của Đo&agrave;n Văn Hậu sau c&uacute; đ&aacute; phạt của H&ugrave;ng Dũng. Đ&acirc;y sẽ l&agrave; một lợi thế kh&ocirc;ng nhỏ cho đo&agrave;n qu&acirc;n của huấn luyện vi&ecirc;n Park Hang-seo ở hiệp đấu thứ 2 trận chung kết SEA Games 30.</p> <p><strong>Ph&uacute;t 38: </strong>V&agrave;o. Tỉ số được mở cho U22 Việt Nam. Đo&agrave;n Văn Hậu l&agrave; người c&oacute; pha đ&aacute;nh đầu tung lưới U22 Indonesia sau c&uacute; đ&aacute; phạt của H&ugrave;ng Dũng.</p> <figure class="insert-center-image"><img alt="Ảnh: DP" src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/22/hau.jpg" /></figure> <figure class="insert-center-image"><img alt="Ảnh: DP" src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/25/hau2.jpg" /></figure> <figure class="insert-center-image"><img alt="Ảnh: DP" src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/13/hau3.jpg" /> <figcaption class="image-caption">Ảnh: Ho&agrave;i Thu</figcaption> </figure> <p><strong>Ph&uacute;t 36: </strong>U22 Việt Nam đang chơi &eacute;p s&acirc;n nhưng thiếu giải ph&aacute;p để tiếp cận khung th&agrave;nh thủ m&ocirc;n Nadeo do U22 Indonesia đ&atilde; l&ugrave;i gần như to&agrave;n bộ đội h&igrave;nh về phần s&acirc;n nh&agrave; để tổ chức ph&ograve;ng ngự. U22 Việt Nam buộc phải sử dụng những t&igrave;nh huống s&uacute;t xa từ ngo&agrave;i v&ograve;ng 16m50.</p> <figure class="insert-center-image"><img alt=" " src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/28/9.1.jpg" /></figure> <figure class="insert-center-image"><img alt=" " src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/21/9.2.jpg" /></figure> <figure class="insert-center-image"><img alt=" " src="https://khds.1cdn.vn/2019/12/07/9.3.jpg" /></figure> <figure class="insert-center-image"><img alt=" " src="https://khds.1cdn.vn/2019/12/07/9.4.jpg" /></figure> <figure class="insert-center-image"><img alt=" " src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/25/9.5.jpg" /></figure> <figure class="insert-center-image"><img alt=" " src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/12/9.6.jpg" /></figure> <figure class="insert-center-image"><img alt=" " src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/28/9.7.jpg" /> <figcaption class="image-caption">&nbsp;</figcaption> </figure> &nbsp; <p><img alt="Ảnh: DP" src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/15/8.2.jpg" /></p> <p><strong>Ph&uacute;t 32:&nbsp;</strong>U22 Indonesia phải thay người bất đắc dĩ khi tiền vệ Evan Dimas của họ kh&ocirc;ng thể tiếp tục thi đấu v&igrave; chấn thương. Đ&acirc;y l&agrave; ch&igrave;a kh&oacute;a cho những pha tấn c&ocirc;ng của U22 Indonesia, vắng Dimas sẽ l&agrave; một kh&oacute; khăn kh&ocirc;ng nhỏ với đo&agrave;n qu&acirc;n của huấn luyện vi&ecirc;n Sjafri.</p> <p><strong>Ph&uacute;t 22: </strong>C&aacute;c học tr&ograve; của huấn luyện vi&ecirc;n Park Hang-seo vẫn đang kiểm so&aacute;t tốt nhịp độ trận đấu. H&ugrave;ng Dũng c&ugrave;ng c&aacute;c đồng đội phối hợp kh&aacute; nhịp nh&agrave;ng nhằm k&eacute;o d&atilde;n đội h&igrave;nh U22 Indonesia để t&igrave;m kiếm đường v&agrave;o khung th&agrave;nh đối thủ.</p> <p><strong>Ph&uacute;t 15:</strong> Nguy hiểm! Đức Chinh nhận b&oacute;ng từ đường chuyền của Trọng Ho&agrave;ng v&agrave; ngay lập tức tung c&uacute; dứt điểm về ph&iacute;a khung th&agrave;nh U22 Indonesia nhưng đ&aacute;ng tiếc l&agrave; b&oacute;ng đi chệch cột dọc.</p> <p><strong>Ph&uacute;t 12:</strong> Cả U22 Việt Nam v&agrave; U22 Indonesia đang chơi thận trọng v&agrave; thăm d&ograve; nhau. Sau những ph&uacute;t tấn c&ocirc;ng li&ecirc;n tiếp, U22 Indonesia đ&atilde; chủ động giảm nhịp độ trận đấu v&agrave; ph&ograve;ng ngự khi U22 Việt Nam tổ chức tấn c&ocirc;ng.</p> <figure class="insert-center-image"><img alt="Ảnh: DP" src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/21/8.3.jpg" /></figure> <figure class="insert-center-image"><img alt="Ảnh: DP" src="https://khds.1cdn.vn/2019/12/06/8.4.jpg" /> <figcaption class="image-caption">Ảnh: DP</figcaption> </figure> <p><strong>Ph&uacute;t 5: </strong>Zulfiandi c&oacute; c&uacute; s&uacute;t phạt nguy hiểm từ ngo&agrave;i v&ograve;ng 16m50, may mắn l&agrave; thủ th&agrave;nh Văn Toản đ&atilde; chơi tập trung v&agrave; đẩy b&oacute;ng ra. I22 Indonesia đang li&ecirc;n tục gia tăng sức &eacute;p l&ecirc;n khung th&agrave;nh U22 Việt Nam.</p> <figure class="insert-center-image"><img alt="Ảnh: DP" src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/24/8.1.jpg" /> <figcaption class="image-caption">Ảnh: DP</figcaption> </figure> <p>Quang Hải đ&atilde; c&oacute; thể khởi động c&ugrave;ng đồng đội. Tiền vệ đội trưởng Quang Hải dường như đ&atilde; b&igrave;nh phục chấn thương, anh đ&atilde; c&oacute; thể khởi động c&ugrave;ng c&aacute;c đồng đội trước thềm trận chung kết SEA Games 30 với U22 Indonesia. Tuy nhi&ecirc;n, Quang Hải chỉ c&oacute; thể khởi động nhẹ v&agrave; di chuyển trong phạm vi hẹp.</p> <p>Đội h&igrave;nh xuất ph&aacute;t U22 Việt Nam: Văn Toản, Tấn Sinh, Th&agrave;nh Chung, Văn Hậu, Trọng Ho&agrave;ng, H&ugrave;ng Dũng, Đức Chiến, Ho&agrave;ng Đức, Tấn T&agrave;i, Tiến Linh, Đức Chinh.</p> <figure class="insert-center-image"><img alt="Cầu thủ U22 Việt Nam khởi động trước trận đấu. Ảnh Hoài Thu" src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/11/79707181_45276064538.jpg" /> <figcaption class="image-caption">Cầu thủ U22 Việt Nam khởi động trước trận đấu. Ảnh Ho&agrave;i Thu&nbsp;</figcaption> </figure> <p>B&oacute;ng đ&aacute; nam Việt Nam chưa lần n&agrave;o v&ocirc; địch SEA Games, d&ugrave; rất nhiều lần từ khi t&aacute;i hội nhập với đấu trường Đ&ocirc;ng Nam &Aacute; vận hội lọt v&agrave;o trận chung kết nội dung b&oacute;ng đ&aacute; nam.</p> <p>Indonesia cũng kh&ocirc;ng kh&aacute; hơn, 28 năm từ SEA Games lần thứ 16 năm 1991, đội b&oacute;ng xứ vạn đảo chưa hề v&ocirc; địch nội dung b&oacute;ng đ&aacute; nam. Indonesia to&agrave;n thua ở c&aacute;c trận chung kết n&ecirc;n c&oacute; biệt danh &quot;Vua về nh&igrave;&quot;.</p> <figure class="insert-center-image"><img alt="U22 Việt Nam từng đánh bại U22 Indonesia ở vòng bảng với tỉ số 2-1. Ảnh: D.P" src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/27/78245892_69467014772.jpg" /> <figcaption class="image-caption">U22 Việt Nam từng đ&aacute;nh bại U22 Indonesia ở v&ograve;ng bảng với tỉ số 2-1. Ảnh: D.P</figcaption> </figure> <p>C&ugrave;ng nh&igrave;n lại qu&aacute; khứ, trong 12 lần gặp nhau kể từ SEA Games năm 1991 (thời điểm b&oacute;ng đ&aacute; Việt Nam t&aacute;i hội nhập với đấu trường b&oacute;ng đ&aacute; khu vực), t&iacute;nh lu&ocirc;n trận <span>U22 Việt Nam thắng Indonesia 2-1</span> ở v&ograve;ng bảng năm nay, mỗi đội thắng 5 lần, ho&agrave; nhau 2 lần.</p> <figure class="insert-center-image"><img alt="Trước trận chung kết SEA Games 30, cả hai đội đang cân bằng thành tích đối đầu nhau trong quá khứ ở sân chơi SEA Games. Ảnh: D.P" src="https://khds.1cdn.vn/2019/12/08/77283430_68693248183.jpg" /> <figcaption class="image-caption">Trước trận chung kết SEA Games 30, cả hai đội đang c&acirc;n bằng th&agrave;nh t&iacute;ch đối đầu nhau trong qu&aacute; khứ ở s&acirc;n chơi SEA Games. Ảnh: D.P</figcaption> </figure> <p>U22 Indonesia đ&atilde; phải uống trọn ch&eacute;n đắng ở v&ograve;ng bảng khi để thua 1-2 trước U22 Việt Nam. Sau trận đấu h&ocirc;m ấy, huấn luyện vi&ecirc;n Indra Sjafri tuy&ecirc;n bố, U22 Indonesia &quot;tạm vay một m&oacute;n nợ&quot; v&agrave; chờ Việt Nam ở chung kết để thanh to&aacute;n s&ograve;ng phẳng.</p> <p>&Ocirc;ng Indra Sjafri đang được sự hậu thuẫn lớn từ truyền th&ocirc;ng xứ Vạn đảo khi &ocirc;ng c&oacute; khả năng nắm cả đội tuyển Indonesia nếu gi&uacute;p U22 Indonesia gi&agrave;nh tấm Huy chương V&agrave;ng SEA Games 30.</p> <figure class="insert-center-image"><img alt="Không khí cuồng nhiệt của các CVĐ Việt Nam bên ngoài sân Rizal Memorial trước trận chung kết. Ảnh: D.P" src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/25/79224385_10053582998.jpg" /></figure> <figure class="insert-center-image"><img alt="Không khí cuồng nhiệt của các CVĐ Việt Nam bên ngoài sân Rizal Memorial trước trận chung kết. Ảnh: D.P" src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/13/79234269_26933934506.jpg" /> <figcaption class="image-caption">Kh&ocirc;ng kh&iacute; cuồng nhiệt của c&aacute;c CVĐ Việt Nam b&ecirc;n ngo&agrave;i s&acirc;n Rizal Memorial trước trận chung kết. Ảnh: D.P</figcaption> </figure> <figure class="insert-center-image"><img alt="Đông đảo CĐV Việt Nam sang Philippines tiếp lửa thầy trò HLV Park Hang--seo. Ảnh: Minh Hà" src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/28/u22-indonesia-vs-u22.jpg" /> <figcaption class="image-caption">Đ&ocirc;ng đảo CĐV Việt Nam sang Philippines tiếp lửa thầy tr&ograve; HLV Park Hang--seo. Ảnh: Minh H&agrave;</figcaption> </figure> <p>Trong khi đ&oacute;, huấn luyện vi&ecirc;n Park Hang-seo tỏ ra rất thận trọng trước U22 Indonesia, d&ugrave; từng đ&aacute;nh bại 2-1 ở v&ograve;ng bảng.</p> <p>&quot;U22 Indonesia l&agrave; đội b&oacute;ng tổ chức tốt, trận đấu h&ocirc;m nay sẽ rất kh&oacute; khăn, quyết liệt. Họ ph&ograve;ng ngự chặt chẽ v&agrave; phản c&ocirc;ng cũng rất nhanh, đặc biệt b&ecirc;n c&aacute;nh phải.</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, đội b&oacute;ng n&agrave;o cũng c&oacute; điểm yếu, Indonesia cũng thế. T&ocirc;i c&ugrave;ng c&aacute;c trợ l&iacute; của m&igrave;nh đ&atilde; ph&acirc;n t&iacute;ch băng h&igrave;nh c&aacute;c trận đấu để ph&acirc;n t&iacute;ch chiến thuật v&agrave; lối chơi của họ&rdquo;, &ocirc;ng Park chia sẻ.</p> <figure class="insert-center-image"><img alt="Gia đình thủ môn Văn Toản tiếp lửa đường xe cho U22 Việt Nam. Ảnh: Mai Dung" src="https://khds.1cdn.vn/2019/12/07/462297f5-2753-4738-b.jpeg.jpg" /> <figcaption class="image-caption">Gia đ&igrave;nh thủ m&ocirc;n Văn Toản tiếp lửa từ xa cho U22 Việt Nam. Ảnh: Mai Dung</figcaption> </figure> <p>Hiện tại trong đội h&igrave;nh U22 Việt Nam v&agrave; U22 Indonesia đều đang sở hữu 2 ch&acirc;n s&uacute;t ghi nhiều b&agrave;n thắng nhất tại SEA Games 30 l&agrave; H&agrave; Đức Chinh v&agrave; Osvaldo Haay, c&ugrave;ng c&oacute; 8 b&agrave;n thắng.</p> <p>Trận chung kết U22 Việt Nam - U22 Indonesia diễn ra l&uacute;c 19h00 v&agrave; Lao Động online sẽ li&ecirc;n tục cập nhật.</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo laodong.vn
back to top