Thủ tướng hỏi thăm chấn thương của Quang Hải

Tối 11/12, Thủ tướng bắt tay từng thành viên ban huấn luyện và cầu thủ 2 đội bóng đá nam, nữ Việt Nam. Người đứng đầu Chính phủ cũng hỏi thăm chấn thương của cầu thủ Quang Hải.

<div> <ul> <li id="194127" updatets="1576073369"><time datetime="1576098180">7 ph&uacute;t trước</time> <h3>Bầu Hiển: &ldquo;Kh&ocirc;ng cho Văn Hậu đ&aacute; SEA Games, trả h&agrave;ng trăm triệu đ&ocirc; cũng kh&ocirc;ng đ&agrave;m ph&aacute;n&rdquo;</h3> <p>Bầu Hiển (Chủ tịch tập đo&agrave;n T&amp;T) tại cuộc gặp gỡ n&oacute;i rằng đến giờ ph&uacute;t n&agrave;y &ocirc;ng vẫn c&ograve;n đang hạnh ph&uacute;c v&igrave; chiến thắng n&agrave;y thể hiện niềm tin, &yacute; ch&iacute;, tinh thần v&agrave; kh&aacute;t vọng của cả d&acirc;n tộc. &Ocirc;ng n&oacute;i b&oacute;ng đ&aacute; đ&atilde; ngấm v&agrave;o m&aacute;u. &ldquo;V&agrave;o với b&oacute;ng đ&aacute; trước hết phải c&oacute; t&igrave;nh y&ecirc;u v&agrave; niềm đam m&ecirc; th&igrave; mới đồng h&agrave;nh, chia sẻ được những l&uacute;c vinh quang, đau khổ. V&igrave; b&oacute;ng đ&aacute; c&oacute; những thời kỳ rất đau khổ. Kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; tiền m&agrave; c&ograve;n rất nhiều kh&oacute; khăn, cơ cực v&agrave; cả ti&ecirc;u cực. Nhưng nếu c&oacute; t&igrave;nh y&ecirc;u th&igrave; sẽ c&ugrave;ng nhau quyết t&acirc;m vượt qua v&agrave; c&oacute; vinh quanh như ng&agrave;y h&ocirc;m nay&rdquo;, bầu Hiển chia sẻ.</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="" height="1289" src="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/jopltui/2019_12_11/z1654739133179_3dd55b0d15496de43b16c55644098411_zings.jpg" width="1776" /></td> </tr> <tr> </tr> </tbody> </table> <p>C&oacute; vinh quang ng&agrave;y h&ocirc;m nay, bầu Hiển cảm ơn l&atilde;nh đạo Đảng, Ch&iacute;nh phủ, Quốc hội rất y&ecirc;u v&agrave; quan t&acirc;m b&oacute;ng đ&aacute;. &Ocirc;ng cảm ơn h&agrave;ng chục triệu người d&acirc;n lu&ocirc;n đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng b&oacute;ng đ&aacute;. Đ&oacute; l&agrave; niềm hạnh ph&uacute;c của vận động vi&ecirc;n khi đằng sau c&oacute; cả d&acirc;n tộc. Nhắc đến Đo&agrave;n Văn Hậu - cầu thủ đ&atilde; ghi c&uacute; đ&uacute;p gi&uacute;p U22 Việt Nam gi&agrave;nh HCV trong trận chung kết, bầu Hiển nhắc lại thời điểm năm 2007, &ocirc;ng đ&atilde; về Th&aacute;i B&igrave;nh xem Văn Hậu đ&aacute; giải Nhi Đồng l&uacute;c 9 tuổi. Ngay sau đ&oacute;, &ocirc;ng đ&atilde; ch&uacute; &yacute; đến Hậu.</p> <p>Để Hậu được thi đấu ở SEA Games 30 lần n&agrave;y, bầu Hiển cho biết &ocirc;ng phải đ&agrave;m ph&aacute;n rất kh&oacute; khăn. &ldquo;CLB H&agrave; Lan kh&ocirc;ng đồng &yacute; cho Văn Hậu về SEA Games thi đấu nhưng t&ocirc;i n&oacute;i rằng điều kiện ti&ecirc;n quyết trước khi đ&agrave;m ph&aacute;n l&agrave; Đo&agrave;n Văn Hậu phải được về thi đấu tại SEA Games, nếu kh&ocirc;ng c&oacute; trả h&agrave;ng trăm triệu đ&ocirc; t&ocirc;i cũng kh&ocirc;ng chấp nhận đ&agrave;m ph&aacute;n&rdquo;, bầu Hiển n&oacute;i v&agrave; cho biết cuối c&ugrave;ng, họ chấp nhận v&agrave; đưa điều khoản n&agrave;y v&agrave;o hợp đồng. V&agrave; rất may mắn l&agrave; Văn Hậu đ&atilde; c&oacute; đ&oacute;ng g&oacute;p v&agrave;o niềm vui chung của tuyển b&oacute;ng đ&aacute; nam khi gi&agrave;nh HCV.</p> <p>Bầu Hiển sau đ&oacute; tuy&ecirc;n bố tặng thưởng 2 tỷ cho đội tuyển b&oacute;ng đ&aacute; nam v&agrave;&nbsp;2 tỷ cho đội tuyển b&oacute;ng đ&aacute; nữ.</p> </li> <li id="194126" updatets="1576072727"><time datetime="1576097160">24 ph&uacute;t trước</time> <h3>&quot;Chiến thắng của tinh thần y&ecirc;u nước&quot;</h3> <p>Thủ tướng ghi nhận việc c&aacute;c cầu thủ đ&atilde; kh&ocirc;ng tiếc th&acirc;n m&igrave;nh lăn xả trong trận đấu, khiến nhiều người bị thương. Tất cả đều mang tinh thần quyết chiến quyết thắng.</p> <p>&ldquo;Ch&uacute;ng ta c&oacute; HLV Park Hang-seo, HLV Mai Đức Chung t&agrave;i năng, tận t&acirc;m, tận lực. C&aacute;c vị đ&atilde; nghi&ecirc;n cứu đối phương trong từng trận đấu, sử dụng chiến thuật hợp l&yacute;, sử dụng người qu&aacute; giỏi khiến đối phương bị bắt b&agrave;i, c&ograve;n ch&uacute;ng ta kh&ocirc;ng lộ b&agrave;i&rdquo;, Thủ tướng n&oacute;i.</p> <p>Thủ tướng Nguyễn Xu&acirc;n Ph&uacute;c cho rằng c&aacute;c HLV đ&atilde; th&uacute;c đẩy cả đội vững tin. &ldquo;Nhưng điều quan trọng nhất, sau c&aacute;c cầu thủ l&agrave; d&acirc;n tộc, l&agrave; bản lĩnh v&agrave; kh&aacute;t vọng Việt Nam. Kh&aacute;t vọng ấy tr&agrave;n ngập trong c&aacute;c HLV, vận động vi&ecirc;n của ch&uacute;ng ta&rdquo;, người đứng đầu Ch&iacute;nh phủ chia sẻ v&agrave; n&oacute;i rằng chiến thắng n&agrave;y kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; chiến thắng thể thao, m&agrave; c&ograve;n l&agrave; chiến thắng của tinh thần y&ecirc;u nước, của sự quyết t&acirc;m.</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="" height="1706" src="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/jopltui/2019_12_11/z1654739535230_bdacb929c454fd1344f9e70f3c8d561a.jpg" width="2560" /></td> </tr> <tr> </tr> </tbody> </table> </li> <li id="194125" updatets="1576073088"><time datetime="1576096260">39 ph&uacute;t trước</time> <h3>&quot;Những tấm huy chương đ&oacute; l&agrave; mồ h&ocirc;i, nước mắt của anh chị em&quot;</h3> <p>Thủ tướng Nguyễn Xu&acirc;n Ph&uacute;c gửi lời ch&uacute;c mừng tới HLV Park Hang-seo, Mai Đức Chung v&agrave; to&agrave;n thể c&aacute;c cầu thủ v&agrave;ng của b&oacute;ng đ&aacute; Việt Nam. Thủ tướng nhấn mạnh th&agrave;nh c&ocirc;ng của 2 đội tuyển g&oacute;p phần l&agrave;m rạng danh non s&ocirc;ng đất Việt để lần đầu ti&ecirc;n sau 60 năm. Việt Nam gi&agrave;nh chiến thắng tuyệt đối trong m&ocirc;n b&oacute;ng đ&aacute; tại đấu trường khu vực.</p> <p>Tại SEA Games lần n&agrave;y, đo&agrave;n Việt Nam cũng đạt được 98 huy chương v&agrave;ng, h&agrave;ng trăm huy chương bạc, đồng, đứng thứ 2 to&agrave;n đo&agrave;n tr&ecirc;n bảng tổng sắp d&ugrave; tham gia thi đấu ở kh&ocirc;ng nhiều bộ m&ocirc;n. &ldquo;Kết quả n&agrave;y vượt mức kế hoạch đề ra. Th&agrave;nh t&iacute;ch n&agrave;y sẽ được tổng kết sau trận đấu, để c&aacute;c vận động vi&ecirc;n sớm được khen thưởng theo c&aacute;c h&igrave;nh thức trong tuần tới, khi to&agrave;n đo&agrave;n trở về đ&ocirc;ng đủ từ Philippines&rdquo;, Thủ tướng n&oacute;i v&agrave; cho hay việc tổng kết, khen thưởng sẽ do Bộ trưởng Văn h&oacute;a, Thể thao &amp; Du lịch chuẩn bị, l&atilde;nh đạo Ch&iacute;nh phủ sẽ đến tham dự, chứng kiến.</p> <p>&ldquo;Cần hiểu, những tấm huy chương đ&oacute; l&agrave; mồ h&ocirc;i nước, mắt của anh chị em. V&iacute; dụ như &Aacute;nh Vi&ecirc;n, nhận tổng cộng 6 huy chương v&agrave;ng nhưng vẫn chảy nước mắt v&igrave; c&oacute; nội dung kh&ocirc;ng thể đạt kết quả như mong muốn&rdquo;, Thủ tướng n&oacute;i.</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="" height="1474" src="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/jopltui/2019_12_11/z1654678230599_d07e941dbe2bba6288ddbc9d1a2f8c6_zing_1.jpg" width="2210" /></td> </tr> <tr> </tr> </tbody> </table> </li> <li id="194124" updatets="1576070944"><time datetime="1576095780">47 ph&uacute;t trước</time> <h3>Xin tặng HCV cho nh&acirc;n d&acirc;n Việt Nam</h3> <p>Thay mặt tuyển b&oacute;ng đ&aacute; nam Việt Nam, cầu thủ H&ugrave;ng Dũng gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người. H&ugrave;ng Dũng n&oacute;i với chiến thuật hợp l&yacute; trong mỗi trận đấu, c&oacute; trận đội tuyển nhận b&agrave;n thua trước nhưng với tinh thần Việt Nam lu&ocirc;n th&ocirc;i th&uacute;c, c&aacute;c cầu thủ lu&ocirc;n chiến đấu đến c&ugrave;ng.</p> <p>&ldquo;HCV n&agrave;y ch&uacute;ng t&ocirc;i xin d&agrave;nh tặng to&agrave;n thể nh&acirc;n d&acirc;n Việt Nam&rdquo;, tiền vệ H&ugrave;ng Dũng chia sẻ.</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="" height="1292" src="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/jopltui/2019_12_11/z1654678481398_64d1c58246cde39cd1a2e2e3e742edf8_zing.jpg" width="1939" /></td> </tr> <tr> </tr> </tbody> </table> </li> <li id="194122" updatets="1576070162"><time datetime="1576095120">58 ph&uacute;t trước</time> <p>Thủ tướng ch&uacute;c mừng HLV Mai Đức Chung v&agrave; học tr&ograve; sau khi gi&agrave;nh huy chương v&agrave;ng ở m&ocirc;n b&oacute;ng nữ SEA Games 30.</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="" height="1703" src="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/jopltui/2019_12_11/z1654662782451_37178e4868e3266f778353dc7f865515_zing.jpg" width="2560" /></td> </tr> </tbody> </table> </li> </ul> <h3>&nbsp;</h3> <ul> <li id="194121" style="text-align: justify;" updatets="1576070117"> <p><time datetime="1576095000">28 ph&uacute;t trước</time></p> <p>Thầy Park v&agrave; HLV Mai Đức Chung c&aacute;m ơn t&igrave;nh cảm của Thủ tướng Nguyễn Xu&acirc;n Ph&uacute;c d&agrave;nh cho đội tuyển v&agrave; gửi c&aacute;m ơn đến người h&acirc;m mộ cả nước, Bộ Văn h&oacute;a, Thể thao v&agrave; Du Lịch v&agrave; Li&ecirc;n đo&agrave;n b&oacute;ng đ&aacute; Việt Nam đ&atilde; đồng h&agrave;nh, cổ vũ nhiệt t&igrave;nh.</p> <p>&nbsp;</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td> <p><img alt="" height="1704" src="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/jopltui/2019_12_11/MDChung_zing_2.jpg" width="2560" /></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td> <p><img alt="" height="1705" src="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/jopltui/2019_12_11/MDChung_zing_1.jpg" width="2560" /></p> </td> </tr> </tbody> </table> </li> <li id="194119" style="text-align: justify;" updatets="1576071342"> <p><time datetime="1576094760">32 ph&uacute;t trước</time></p> <p>Thủ tướng Nguyễn Xu&acirc;n Ph&uacute;c bắt tay từng th&agrave;nh vi&ecirc;n ban huấn luyện v&agrave; cầu thủ 2 đội b&oacute;ng đ&aacute; nam, nữ Việt Nam.</p> <p>&nbsp;</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td> <p><img alt="" height="1704" src="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/jopltui/2019_12_11/z1654691983422_0d244b7e5f6b09834b6e145ea1963b68_zing.jpg" width="2560" /></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td> <p><img alt="" height="1432" src="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/jopltui/2019_12_11/TT_zing_4.jpg" width="2148" /></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td> <p><img alt="" height="1704" src="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/jopltui/2019_12_11/_zingss.jpg" width="2560" /></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td> <p><img alt="" height="530" src="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/jopltui/2019_12_11/TT_zing_1_1.jpg" width="796" /></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td> <p><img alt="" height="853" src="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/jopltui/2019_12_11/TT_zing_3_1.jpg" width="1279" /></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td> <p><img alt="" height="1704" src="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/jopltui/2019_12_11/LInh_zing.jpg" width="2560" /></p> </td> </tr> </tbody> </table> </li> <li id="194118" style="text-align: justify;" updatets="1576069060"> <p><time datetime="1576094100">43 ph&uacute;t trước</time></p> <p>Nh&agrave; v&ocirc; địch Đ&ocirc;ng Nam &Aacute; về đến Văn ph&ograve;ng ch&iacute;nh phủ</p> <p>Gần 20h, đo&agrave;n xe chở những nh&agrave; v&ocirc; địch b&oacute;ng đ&aacute; SEA Games về đến Văn ph&ograve;ng Ch&iacute;nh phủ. Ph&iacute;a sau, nhiều cổ động vi&ecirc;n đi xe m&aacute;y b&aacute;m theo những người vừa mang huy chương v&agrave;ng về cho thể thao Việt Nam.</p> <p>Ph&oacute;ng vi&ecirc;n của&nbsp;<em>Zing.vn</em>&nbsp;đang c&oacute; mặt tại đ&acirc;y sẽ cập nhật diễn biến mới nhất.</p> <p>&nbsp;</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td> <p><img alt="" height="1920" src="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/jopltui/2019_12_11/0000_zing_2.jpg" width="2560" /></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td> <p><img alt="" height="988" src="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/jopltui/2019_12_11/0000_zing_1.jpg" width="1482" /></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td> <p><img alt="" height="1080" src="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/jopltui/2019_12_11/_zing2.jpg" width="1620" /></p> </td> </tr> </tbody> </table> </li> <li id="194117" style="text-align: justify;"> <p><time datetime="2019-12-11 19:52+0700">46 ph&uacute;t trước</time></p> <p>Thủ tướng c&oacute; mặt từ sớm chờ đo&agrave;n thể thao Việt Nam</p> <p>L&uacute;c 19h20, Thủ tướng Nguyễn Xu&acirc;n Ph&uacute;c bước v&agrave;o ph&ograve;ng họp - nơi diễn ra buổi gặp mặt đội tuyển b&oacute;ng đ&aacute; nam v&agrave; nữ Việt Nam trở về từ SEA Games 30. Người đứng đầu Ch&iacute;nh phủ vui vẻ nhắc lại kỷ niệm năm ngo&aacute;i khi &ocirc;ng chờ gần 3 tiếng để đ&oacute;n tuyển U23 Việt Nam trở về từ Thường Ch&acirc;u, Trung Quốc.</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td> <p><img alt="Thu tuong hoi tham chan thuong cua Quang Hai hinh anh 12 " height="1707" src="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/jopltui/2019_12_11/z1654631037178_cee60a271b67a6791b7329cf2b4ef34a_zing.jpg" width="2560" /></p> </td> </tr> </tbody> </table> </li> </ul> </div> <figure class="video cms-video" data-video-src="" false="" source-url="/video-truc-tiep-cdv-don-doan-the-thao-viet-nam-o-san-bay-noi-bai-post1024290.html"> <p style="text-align: justify;"><iframe allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/ga8NeOg93sM" width="560"></iframe></p> <figcaption> <p style="text-align: justify;"><strong><span>Trực tiếp: CĐV đ&oacute;n đo&agrave;n thể thao Việt Nam ở s&acirc;n bay Nội B&agrave;i</span></strong> Tối 11/12, đo&agrave;n thể thao Việt Nam nhận sự ch&agrave;o đ&oacute;n nồng nhiệt của người h&acirc;m mộ nước nh&agrave; sau kỳ SEA Games 30 th&agrave;nh c&ocirc;ng ngo&agrave;i mong đợi.</p> </figcaption> </figure> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <div> <ul class="events"> <li class="comment" id="194109"> <div> <div> <p style="text-align: justify;">Theo sau ban huấn luyện v&agrave; đội trưởng Quang Hải c&ugrave;ng c&aacute;c cầu thủ U22 v&agrave; đội tuyển b&oacute;ng đ&aacute; nữ Việt Nam.</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"> <p><img alt="May bay dua nha vo dich SEA Games ha canh xuong Noi Bai hinh anh 1 " src="https://khds.1cdn.vn/2019/12/09/_zing_3.jpg" /></p> </td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption" style="text-align: justify;"> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"> <p><img alt="May bay dua nha vo dich SEA Games ha canh xuong Noi Bai hinh anh 2 " src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/17/_zing_2.jpg" /></p> </td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption" style="text-align: justify;"> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;"><br /> Thầy Park, HLV Mai Đức Chung vui mừng khi xuống m&aacute;y bay</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="194108"> <p style="text-align: justify;">Thầy Park, HLV Mai Đức Chung c&ugrave;ng c&aacute;c học tr&ograve; vui mừng trước sự ch&agrave;o đ&oacute;n của đại diện Bộ Văn h&oacute;a, Thể thao v&agrave; Du lịch, Li&ecirc;n đo&agrave;n B&oacute;ng đ&aacute; Việt Nam v&agrave; cổ động vi&ecirc;n tại s&acirc;n bay.</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"> <p><img alt="May bay dua nha vo dich SEA Games ha canh xuong Noi Bai hinh anh 3 " src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/27/z1654594346927_118584a6f464d1a95e10d86fd822ea01_zing_1.jpg" /></p> </td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption" style="text-align: justify;"> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table align="center"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"> <p><img alt="May bay dua nha vo dich SEA Games ha canh xuong Noi Bai hinh anh 4 " src="https://khds.1cdn.vn/2019/12/02/z1654594346927_118584a6f464d1a95e10d86fd822ea01_zing_2.jpg" /></p> </td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption" style="text-align: justify;"> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table align="center"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"> <p><img alt="May bay dua nha vo dich SEA Games ha canh xuong Noi Bai hinh anh 5 " src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/14/z1654594346927_118584a6f464d1a95e10d86fd822ea01_zing_3.jpg" /></p> </td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption" style="text-align: justify;"> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> </li> <li class="comment" id="194105"> <div> <div> <p style="text-align: justify;">Đ&uacute;ng 19h, chuyến bay charter đưa c&aacute;c cầu thủ b&oacute;ng đ&aacute; nam v&agrave; nữ c&ugrave;ng nhiều th&agrave;nh vi&ecirc;n đo&agrave;n thể thao Việt Nam về đến s&acirc;n bay Nội B&agrave;i.</p> <p style="text-align: justify;">C&aacute;c cầu thủ tỏ ra thoải m&aacute;i trong suốt chặng bay, vui vẻ k&yacute; tặng người h&acirc;m mộ.</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"> <p><img alt="May bay dua nha vo dich SEA Games ha canh xuong Noi Bai hinh anh 6 " src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/20/thu_zing.jpg" /></p> </td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption" style="text-align: justify;"> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table align="center"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"> <p><img alt="May bay dua nha vo dich SEA Games ha canh xuong Noi Bai hinh anh 7 " src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/15/thu_zing1.jpg" /></p> </td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption" style="text-align: justify;"> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table align="center"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"> <p><img alt="May bay dua nha vo dich SEA Games ha canh xuong Noi Bai hinh anh 8 " src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/25/thu_zing2.jpg" /></p> </td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption" style="text-align: justify;"> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="194104"> <div> <div> <p style="text-align: justify;">H&igrave;nh ảnh do ph&oacute;ng vi&ecirc;n <em>Zing.vn</em> từ s&acirc;n bay quốc tế Nội B&agrave;i gửi về cho thấy m&aacute;y bay Boeing 787-10 chở đo&agrave;n thể thao Việt Nam dự SEA Games đ&atilde; dừng b&aacute;nh tại s&acirc;n đỗ.</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"> <p><img alt="May bay dua nha vo dich SEA Games ha canh xuong Noi Bai hinh anh 9 " src="https://khds.1cdn.vn/2019/12/01/z1654577880105_1958b82eadac3691c382404177b458a0_zing.jpg" /></p> </td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption" style="text-align: justify;"> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"> <p><img alt="May bay dua nha vo dich SEA Games ha canh xuong Noi Bai hinh anh 10 " src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/13/z1654582308546_acd60dcbee088da94c91f1f06e75c692_zing.jpg" /></p> </td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption" style="text-align: justify;"> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="194103" style="text-align: justify;"> <p style="text-align: justify;">Thủ tướng đ&atilde;i nh&agrave; v&ocirc; địch SEA Games b&aacute;nh chưng, dưa h&agrave;nh</p> <p style="text-align: justify;">Tối nay, ngay sau buổi gặp mặt ch&uacute;c mừng, Thủ tướng Nguyễn Xu&acirc;n Ph&uacute;c mời hai đội tuyển b&oacute;ng đ&aacute; nam v&agrave; nữ Việt Nam c&ugrave;ng to&agrave;n thể ban huấn luyện dự tiệc th&acirc;n mật. Thực đơn gồm&nbsp;những m&oacute;n ăn mang đậm chất qu&ecirc; hương v&agrave; hương vị ng&agrave;y Tết, gồm b&aacute;nh t&ocirc;m, nem r&aacute;n, b&aacute;nh kh&uacute;c, b&aacute;nh cuốn, g&agrave; ri hấp l&aacute; chanh, c&aacute; tầm nướng, thịt nấu đ&ocirc;ng, gi&ograve; lụa, chả quế, b&aacute;nh chưng v&agrave; dưa h&agrave;nh.</p> <p style="text-align: justify;">Tiết lộ với <em>Zing.vn</em> về bữa tiệc n&agrave;y, một nguồn tin cho hay Thủ tướng muốn chuẩn bị những m&oacute;n ăn truyền thống, mang đậm bản sắc qu&ecirc; hương v&igrave; cho rằng c&aacute;c nh&agrave; v&ocirc; địch SEA Games đ&atilde; c&oacute; thời gian thi đấu xa nh&agrave; kh&aacute; d&agrave;i, chắc hẳn sẽ rất nhớ c&aacute;c m&oacute;n ăn d&acirc;n tộc.</p> <p>&nbsp;</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td> <p><img alt="May bay dua nha vo dich SEA Games ha canh xuong Noi Bai hinh anh 11 " src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/23/1_zing.jpg" /></p> </td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> </li> <li class="comment" id="194102"> <div> <div> <p style="text-align: justify;">M&aacute;y bay chở nh&agrave; v&ocirc; địch SEA Games hạ c&aacute;nh</p> <p style="text-align: justify;">L&uacute;c 19h, m&aacute;y bay đưa đo&agrave;n thể thao Việt Nam về tới Nội B&agrave;i. Ph&iacute;a ngo&agrave;i cổng, h&agrave;ng ngh&igrave;n cổ động vi&ecirc;n đang h&ograve; r&egrave;o chờ đ&oacute;n nh&agrave; v&ocirc; địch b&oacute;ng đ&aacute; Đ&ocirc;ng Nam &Aacute;.</p> <p style="text-align: justify;">H&agrave;ng chục cảnh s&aacute;t cơ động, cảnh s&aacute;t giao th&ocirc;ng được huy động đảm bảo an ninh trật tự ph&iacute;a ngo&agrave;i sảnh VIP.</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"> <p><img alt="May bay dua nha vo dich SEA Games ha canh xuong Noi Bai hinh anh 12 " src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/28/zzz_zing_1_1.jpg" /></p> </td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption" style="text-align: justify;"> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="194100"> <div> <div> <figure class="video cms-video" data-video-src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/EA6UZMVIuWg/26cd046fd42e3d70643f/e5ccf62a876f6e31377e/720/ae0313ad8eec67b23efd.mp4?authen=exp=1576237873~acl=/EA6UZMVIuWg/*~hmac=59d1c5c745aedc0a9ef9e5c9db822cfa" false="" source-url="/video-co-dong-vien-nhay-mua-cho-don-nha-vo-dich-sea-games-30-post1024292.html"> <div style="text-align: justify;"> <video allowads="true" aspect="16:9" controls="controls" duration="79" mediaid="ae0313ad8eec67b23efd" muted="" onlyvietnam="false" playsinline="" poster="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/gtnjj3/2019_12_11/z1654467626256_7f4e752e599834cee5807a5767c0b5d5.jpg" preload="none" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/BfkqUiYXsEA/8eacab0e7b4f9211cb5e/ebd4ff328e7767293e66/480/ae0313ad8eec67b23efd.mp4?authen=exp=1576237873~acl=/BfkqUiYXsEA/*~hmac=bdcb561b3b8d8df2047dea9c397c7b09"> <p>&nbsp;</p> <source label="Auto" src="https://znews-mcloud-mpl-s2.zadn.vn/XWggN3VJBKA/whls/vod/0/b96G043XvUN5nSOUjP8/ae0313ad8eec67b23efd.m3u8?authen=exp=1576194673~acl=/XWggN3VJBKA/*~hmac=0e3e3f9bab5b54cf68d82bdd35ba0f1e" type="application/x-mpegURL" /><source label="SD" res="480" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/BfkqUiYXsEA/8eacab0e7b4f9211cb5e/ebd4ff328e7767293e66/480/ae0313ad8eec67b23efd.mp4?authen=exp=1576237873~acl=/BfkqUiYXsEA/*~hmac=bdcb561b3b8d8df2047dea9c397c7b09" type="video/mp4" /><source label="HD" res="720" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/EA6UZMVIuWg/26cd046fd42e3d70643f/e5ccf62a876f6e31377e/720/ae0313ad8eec67b23efd.mp4?authen=exp=1576237873~acl=/EA6UZMVIuWg/*~hmac=59d1c5c745aedc0a9ef9e5c9db822cfa" type="video/mp4" /></video> </div> <figcaption> <p style="text-align: justify;"><strong><span>Cổ động vi&ecirc;n nhảy m&uacute;a chờ đ&oacute;n nh&agrave; v&ocirc; địch SEA Games 30</span></strong> H&agrave;ng trăm CĐV từ nhiều tỉnh th&agrave;nh nhuộm đỏ khu vực ph&iacute;a trước sảnh VIP s&acirc;n bay quốc tế Nội B&agrave;i. Họ nhảy m&uacute;a, ca h&aacute;t chờ nh&agrave; v&ocirc; địch b&oacute;ng đ&aacute; Đ&ocirc;ng Nam &Aacute;.</p> </figcaption> </figure> </div> </div> </li> <li class="comment" id="194097"> <div> <div> <p style="text-align: justify;">Cổ động vi&ecirc;n khuấy động kh&ocirc;ng kh&iacute; ở s&acirc;n bay</p> <p style="text-align: justify;">Khu vực sảnh VIP s&acirc;n bay quốc tế Nội B&agrave;i tr&agrave;n ngập sắc đỏ khi h&agrave;ng ngh&igrave;n người đ&atilde; c&oacute; mặt để đ&oacute;n nh&agrave; v&ocirc; địch Đ&ocirc;ng Nam &Aacute;. Nh&oacute;m cổ động vi&ecirc;n đến từ huyện S&oacute;c Sơn (H&agrave; Nội) mang theo cup v&agrave; k&egrave;n trống khuấy động kh&ocirc;ng kh&iacute; trong l&uacute;c chờ m&aacute;y bay hạ c&aacute;nh. Ảnh: <em>Phạm Thắng.</em></p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"> <p><img alt="May bay dua nha vo dich SEA Games ha canh xuong Noi Bai hinh anh 13 " src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/24/zzz_zing_2.jpg" /></p> </td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption" style="text-align: justify;"> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="194093"> <div> <div> <p style="text-align: justify;">Thủ tướng mở tiệc mừng nh&agrave; v&ocirc; địch SEA Games</p> <p style="text-align: justify;">L&uacute;c n&agrave;y, tại Văn ph&ograve;ng Ch&iacute;nh phủ, c&ocirc;ng t&aacute;c chuẩn bị cho buổi gặp mặt đội tuyển b&oacute;ng đ&aacute; nam v&agrave; nữ đạt huy chương v&agrave;ng tại SEA Games 30 đ&atilde; ho&agrave;n tất. Sau khi biểu dương th&agrave;nh t&iacute;ch của nh&agrave; v&ocirc; địch Đ&ocirc;ng Nam &Aacute;, Thủ tướng sẽ mở tiệc ch&uacute;c mừng Bộ Văn h&oacute;a, Thể thao v&agrave; Du lịch, Li&ecirc;n đo&agrave;n B&oacute;ng đ&aacute; Việt Nam v&agrave; đội tuyển b&oacute;ng đ&aacute;.&nbsp;</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"> <p><img alt="May bay dua nha vo dich SEA Games ha canh xuong Noi Bai hinh anh 14 " src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/16/z1654490376161_a7b0da71db2b121e6f8b65526eb69c9b_zing.jpg" /></p> </td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption" style="text-align: justify;"> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table align="center"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"> <p><img alt="May bay dua nha vo dich SEA Games ha canh xuong Noi Bai hinh anh 15 " src="https://khds.1cdn.vn/2019/12/01/_zing.jpg" /></p> </td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption" style="text-align: justify;"> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="194085"> <div> <div> <p style="text-align: justify;">CĐV &quot;nhuộm đỏ&quot; khu vực trước cửa sảnh VIP</p> <p style="text-align: justify;">L&uacute;c 17h30, h&agrave;ng trăm cổ động vi&ecirc;n &quot;nhuộm đỏ&quot; khu vực trước cửa sảnh VIP s&acirc;n bay quốc tế Nội B&agrave;i. <strongr><strongr>Một cổ động vi&ecirc;n từ l&agrave;ng nghề Dư Dụ đem tấm ảnh khắc gỗ h&igrave;nh HLV Park Hang Seo tới cổ vũ. &quot;<strongr>Bức tranh n&agrave;y do t&ocirc;i tự l&agrave;m, nếu c&oacute; cơ hội gặp &ocirc;ng Park t&ocirc;i sẽ tặng &ocirc;ng. Bức tranh n&agrave;y l&agrave;m từ gỗ l&aacute;t. Đối với t&ocirc;i c&aacute;c cầu thủ đều l&agrave; người h&ugrave;ng. Khi Việt Nam chiến thắng h&ocirc;m qua, t&ocirc;i thấy đ&oacute; l&agrave; dấu ấn đẹp v&agrave; điều quan trọng l&agrave; ch&uacute;ng ta đ&atilde; thắng&quot;, cổ động vi&ecirc;n n&agrave;y n&oacute;i.</strongr></strongr></strongr></p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"> <p><img alt="May bay dua nha vo dich SEA Games ha canh xuong Noi Bai hinh anh 16 " src="https://khds.1cdn.vn/2019/12/07/u22vn_zing_1.jpg" /></p> </td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption" style="text-align: justify;"> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table align="center"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"> <p><img alt="May bay dua nha vo dich SEA Games ha canh xuong Noi Bai hinh anh 17 " src="https://khds.1cdn.vn/2019/12/02/u22vn_zing_2.jpg" /></p> </td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption" style="text-align: justify;"> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="194083"> <div> <div> <p style="text-align: justify;">Lộ tr&igrave;nh đưa đo&agrave;n b&oacute;ng đ&aacute; Việt Nam tới cuộc gặp mặt của Thủ tướng</p> <p style="text-align: justify;">Đồ họa: <em>Phượng Nguyễn.</em></p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"> <p><img alt="May bay dua nha vo dich SEA Games ha canh xuong Noi Bai hinh anh 18 " src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/24/u22_zing.jpg" /></p> </td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption" style="text-align: justify;"> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="194082"> <div> <div> <figure class="video cms-video" data-video-src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/7AWMEmfBGtY/2134fecb2e8ac7d49e9b/85dc302e416ba835f17a/720/803166d6fb9712c94b86.mp4?authen=exp=1576233661~acl=/7AWMEmfBGtY/*~hmac=09a564c1c254a0d3df0b6ed705e81d89" false="" source-url="/video-cdv-nghi-lam-ra-san-bay-chao-don-u22-viet-nam-post1024259.html"> <div style="text-align: justify;"> <video allowads="true" aspect="16:9" controls="controls" duration="66" mediaid="803166d6fb9712c94b86" muted="" onlyvietnam="false" playsinline="" poster="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/gtnjj3/2019_12_11/z1654399908366_6c90dfbcd918620d935a2eff6e1808e9.jpg" preload="none" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/jHFbbOzp084/be181ee7cea627f87eb7/6f49a5bbd4fe3da064ef/480/803166d6fb9712c94b86.mp4?authen=exp=1576233661~acl=/jHFbbOzp084/*~hmac=f7339794178305d63655554fd744db8f"> <p>&nbsp;</p> <source label="Auto" src="https://znews-mcloud-mpl-s2.zadn.vn/HB67nZIsz0M/whls/vod/0/5XCIsT1nTNLLLLPJw3S/803166d6fb9712c94b86.m3u8?authen=exp=1576190461~acl=/HB67nZIsz0M/*~hmac=72cd00fbc57b5977c6c2cff4581df5b7" type="application/x-mpegURL" /><source label="SD" res="480" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/jHFbbOzp084/be181ee7cea627f87eb7/6f49a5bbd4fe3da064ef/480/803166d6fb9712c94b86.mp4?authen=exp=1576233661~acl=/jHFbbOzp084/*~hmac=f7339794178305d63655554fd744db8f" type="video/mp4" /><source label="HD" res="720" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/7AWMEmfBGtY/2134fecb2e8ac7d49e9b/85dc302e416ba835f17a/720/803166d6fb9712c94b86.mp4?authen=exp=1576233661~acl=/7AWMEmfBGtY/*~hmac=09a564c1c254a0d3df0b6ed705e81d89" type="video/mp4" /></video> </div> <figcaption> <p style="text-align: justify;"><strong><span>CĐV nghỉ l&agrave;m, ra s&acirc;n bay ch&agrave;o đ&oacute;n U22 Việt Nam</span></strong> H&agrave;ng trăm CĐV c&oacute; mặt từ sớm ngo&agrave;i s&acirc;n bay Nội B&agrave;i để đ&oacute;n U22 Việt Nam v&agrave; tuyển b&oacute;ng đ&aacute; nữ sau chiến t&iacute;ch gi&agrave;nh c&uacute; đ&uacute;p HCV SEA Games.</p> </figcaption> </figure> </div> </div> </li> <li class="comment" id="194081"> <div> <div> <p style="text-align: justify;">B&agrave;y b&aacute;n đồ cổ vũ ch&agrave;o đ&oacute;n đo&agrave;n</p> <p style="text-align: justify;">Tại đường Thanh Ni&ecirc;n, một số sạp h&agrave;ng bắt đầu b&agrave;y b&aacute;n c&ograve;i, cờ, băng r&ocirc;n, phục vụ c&aacute;c CĐV ch&agrave;o đ&oacute;n đo&agrave;n thể thao Việt Nam trở về. Lực lượng CSGT cũng t&uacute;c trực dọc đường Thanh Ni&ecirc;n, &Acirc;u Cơ, Nghi T&agrave;m để đảm bảo giao th&ocirc;ng th&ocirc;ng suốt. L&uacute;c 17h30, giao th&ocirc;ng tại c&aacute;c tuyến đường đo&agrave;n xe đi qua bắt đầu đ&ocirc;ng đ&uacute;c. Ảnh: <em>Hải Nam.</em></p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"> <p><img alt="May bay dua nha vo dich SEA Games ha canh xuong Noi Bai hinh anh 19 " src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/12/bong11_zing.jpg" /></p> </td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption" style="text-align: justify;"> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table align="center"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"> <p><img alt="May bay dua nha vo dich SEA Games ha canh xuong Noi Bai hinh anh 20 " src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/17/bong10_zing.jpg" /></p> </td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption" style="text-align: justify;"> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table align="center"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"> <p><img alt="May bay dua nha vo dich SEA Games ha canh xuong Noi Bai hinh anh 21 " src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/13/bong12_zing.jpg" /></p> </td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption" style="text-align: justify;"> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;"><br /> M&aacute;y bay đưa đo&agrave;n thể thao Việt Nam dự SEA Games về Nội B&agrave;i l&uacute;c 19h05</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="194078"> <p style="text-align: justify;"><strongr><strongr>Theo cập nhật mới nhất, l&uacute;c 19h05 m&aacute;y bay gồm 242 VĐV của tất cả c&aacute;c bộ m&ocirc;n sẽ hạ c&aacute;nh tại Nội B&agrave;i. L&atilde;nh đạo Bộ Văn h&oacute;a, Thể thao v&agrave; Du lịch sẽ c&oacute; mặt tại s&acirc;n bay để đ&oacute;n đo&agrave;n, tặng hoa c&aacute;c VĐV. </strongr></strongr></p> <p style="text-align: justify;"><strongr><strongr>Hai đội tuyển b&oacute;ng đ&aacute; nam, nữ sẽ xuống sau c&ugrave;ng, l&ecirc;n xe bu&yacute;t của VFF di chuyển về trung t&acirc;m H&agrave; Nội.</strongr></strongr></p> </li> <li class="comment" id="194077"> <div> <div> <p style="text-align: justify;">Mẹ Ho&agrave;ng Đức đến s&acirc;n bay đ&oacute;n con</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"> <p><img alt="May bay dua nha vo dich SEA Games ha canh xuong Noi Bai hinh anh 22 " src="https://khds.1cdn.vn/2019/12/03/z1654432923364_692a58cbd462c9fe51046d23a9b64bf3_zing.jpg" /></p> </td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption" style="text-align: justify;"> <p>Mẹ cầu thủ Ho&agrave;ng Đức c&oacute; mặt tại s&acirc;n bay. Ảnh: <em>Hồng Quang.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">Mẹ cầu thủ Ho&agrave;ng Đức cho biết gia đ&igrave;nh đi 2 xe từ Hải Dương l&ecirc;n đ&oacute;n con trai.&nbsp;B&agrave; cho biết đ&atilde; theo d&otilde;i tất cả trận đấu của đội tuyển Việt Nam. H&ocirc;m diễn ra trận chung kết, nhiều bạn b&egrave;, người th&acirc;n đ&atilde; đến nh&agrave; xem b&oacute;ng đ&aacute;. Mọi người&nbsp;<strongr>rất phấn khởi v&igrave; đội tuyển mang huy chương v&agrave;ng về cho đất nước.</strongr></p> <p style="text-align: justify;">Theo gia đ&igrave;nh, Ho&agrave;ng Đức v&agrave; đồng đội chỉ c&oacute; 1 ng&agrave;y nghỉ. Ng&agrave;y 13/12, thầy tr&ograve; HLV Park Hang-seo sẽ l&ecirc;n đường đi tập huấn tại H&agrave;n Quốc để chuẩn bị cho v&ograve;ng chung kết U23 ch&acirc;u &Aacute; diễn ra v&agrave;o th&aacute;ng 1 năm 2020.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="194074"> <div> <div> <table align="center"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"> <p><img alt="May bay dua nha vo dich SEA Games ha canh xuong Noi Bai hinh anh 23 " src="https://khds.1cdn.vn/2019/12/08/z1654512100150_7c86fdf866bcc6411f2701ebae5217ba_zing_2.jpg" /></p> </td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption" style="text-align: justify;"> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;"><span>C&ocirc;ng an H&agrave; Nội đ&atilde; chỉ đạo Trung đo&agrave;n cảnh s&aacute;t cơ động, Ph&ograve;ng cảnh s&aacute;t trật tự v&agrave; Đồn C&ocirc;ng an Nội B&agrave;i bảo vệ tại s&acirc;n bay.&nbsp;</span><strongr style="color: #000000; font-size: 16px;">Ph&ograve;ng CSGT cũng huy động c&aacute;c Đội số 1, số 2, số 15 v&agrave; Đội dẫn đo&agrave;n tuần tra ph&acirc;n luồng chống &ugrave;n tắc trước cổng s&acirc;n bay v&agrave; dọc lộ tr&igrave;nh đo&agrave;n thể thao di chuyển.</strongr></p> <p style="text-align: justify;"><strongr style="color: #000000; font-size: 16px;">Ngo&agrave;i ra, C&ocirc;ng an c&aacute;c huyện S&oacute;c Sơn, Đ&ocirc;ng Anh v&agrave; quận T&acirc;y Hồ, Ba Đ&igrave;nh cũng được điều động để lập c&aacute;c chốt dọc tuyến đường từ s&acirc;n bay về khu vực trung t&acirc;m. </strongr></p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="194070"> <div> <div> <p style="text-align: justify;">Nhiều b&aacute;o đ&agrave;i H&agrave;n Quốc đến đưa tin</p> <p style="text-align: justify;">Sự kiện đ&oacute;n đo&agrave;n thể thao Việt Nam cũng thu h&uacute;t sự ch&uacute; &yacute; của truyền th&ocirc;ng quốc tế. Một số đ&agrave;i truyền h&igrave;nh lớn của H&agrave;n Quốc như KBS, MBC li&ecirc;n tục đưa tin về chiến thắng của U22 v&agrave; tuyển b&oacute;ng đ&aacute; nữ Việt Nam cũng như sự cuồng nhiệt của cổ động vi&ecirc;n.</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"> <p><img alt="May bay dua nha vo dich SEA Games ha canh xuong Noi Bai hinh anh 24 " src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/20/z1654406884066_e8c413951fe21b5de254910260b34f21_zing.jpg" /></p> </td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption" style="text-align: justify;"> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="194067"> <div> <div> <p style="text-align: justify;">&Ugrave;n tắc trước cổng s&acirc;n bay</p> <p style="text-align: justify;">Lượng người c&ugrave;ng phương tiện đổ về s&acirc;n bay Nội B&agrave;i qu&aacute; đ&ocirc;ng, khiến giao th&ocirc;ng trước cổng s&acirc;n bay &ugrave;n tắc cục bộ. Ảnh: <em>Hồng Quang.</em></p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"> <p><img alt="May bay dua nha vo dich SEA Games ha canh xuong Noi Bai hinh anh 25 " src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/21/bong7_zing.jpg" /></p> </td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption" style="text-align: justify;"> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table align="center"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"> <p><img alt="May bay dua nha vo dich SEA Games ha canh xuong Noi Bai hinh anh 26 " src="https://khds.1cdn.vn/2019/12/01/bong4_zing.jpg" /></p> </td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption" style="text-align: justify;"> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="194062"> <div> <div> <p style="text-align: justify;">Cổ động vi&ecirc;n l&aacute;i m&aacute;y k&eacute;o ra s&acirc;n bay</p> <p style="text-align: justify;">L&uacute;c 16h, một nh&oacute;m cổ động vi&ecirc;n l&aacute;i m&aacute;y k&eacute;ora s&acirc;n bay đ&oacute;n đo&agrave;n thể thao Việt Nam. Nh&oacute;m n&agrave;y mặc &aacute;o cờ đỏ sao v&agrave;ng, mang theo quốc kỳ Việt Nam v&agrave; H&agrave;n Quốc. Ảnh: <em>Hồng Quang.</em></p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"> <p><img alt="May bay dua nha vo dich SEA Games ha canh xuong Noi Bai hinh anh 27 " src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/13/u22_zing_2s.jpg" /></p> </td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption" style="text-align: justify;"> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table align="center"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"> <p><img alt="May bay dua nha vo dich SEA Games ha canh xuong Noi Bai hinh anh 28 " src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/19/u22_zing_2.jpg" /></p> </td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption" style="text-align: justify;"> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table align="center"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"> <p><img alt="May bay dua nha vo dich SEA Games ha canh xuong Noi Bai hinh anh 29 " src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/24/u222_zing_2.jpg" /></p> </td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption" style="text-align: justify;"> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table align="center"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"> <p><img alt="May bay dua nha vo dich SEA Games ha canh xuong Noi Bai hinh anh 30 " src="https://khds.1cdn.vn/2019/12/04/u222_zing_1.jpg" /></p> </td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption" style="text-align: justify;"> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="194060"> <div> <div> <p style="text-align: justify;">An ninh thắt chặt</p> <p style="text-align: justify;">Sau khi xe đ&oacute;n tuyển thủ v&agrave;o sảnh VIP s&acirc;n bay Nội B&agrave;i, h&agrave;ng chục chiến sĩ CSCĐ được triển khai để đảm bảo an ninh. Ảnh: <em>Hồng Quang.</em></p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"> <p><img alt="May bay dua nha vo dich SEA Games ha canh xuong Noi Bai hinh anh 31 " src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/12/sea07_zing.jpg" /></p> </td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption" style="text-align: justify;"> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table align="center"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"> <p><img alt="May bay dua nha vo dich SEA Games ha canh xuong Noi Bai hinh anh 32 " src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/17/sea06_zing.jpg" /></p> </td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption" style="text-align: justify;"> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table align="center"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"> <p><img alt="May bay dua nha vo dich SEA Games ha canh xuong Noi Bai hinh anh 33 " src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/27/sea08_zing.jpg" /></p> </td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption" style="text-align: justify;"> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="194059"> <div> <div> <p style="text-align: justify;">Xe đ&oacute;n tuyển thủ v&agrave;o sảnh VIP</p> <p style="text-align: justify;">15h45, đo&agrave;n xe đ&oacute;n c&aacute;c tuyển thủ di chuyển v&agrave;o khu vực sảnh VIP của Cảng h&agrave;ng kh&ocirc;ng quốc tế Nội B&agrave;i. Bao gồm 3 xe loại 45 chỗ. Lực lượng an ninh s&acirc;n bay kiểm tra xe rất kỹ. Ảnh: <em>Hồng Quang.</em></p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"> <p><img alt="May bay dua nha vo dich SEA Games ha canh xuong Noi Bai hinh anh 34 " src="https://khds.1cdn.vn/2019/12/03/sea05_zing.jpg" /></p> </td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption" style="text-align: justify;"> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table align="center"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"> <p><img alt="May bay dua nha vo dich SEA Games ha canh xuong Noi Bai hinh anh 35 " src="https://khds.1cdn.vn/2019/12/08/sea04_zing.jpg" /></p> </td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption" style="text-align: justify;"> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table align="center"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"> <p><img alt="May bay dua nha vo dich SEA Games ha canh xuong Noi Bai hinh anh 36 " src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/20/sea03_zing.jpg" /></p> </td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption" style="text-align: justify;"> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="194058"> <div> <div> <p style="text-align: justify;">CSGT dẫn đo&agrave;n đến Nội B&agrave;i</p> <p style="text-align: justify;">Từ 14h, Đội CSGT dẫn đo&agrave;n (Ph&ograve;ng CSGT C&ocirc;ng an H&agrave; Nội) điều 2 m&ocirc;t&ocirc; ph&acirc;n khối lớn v&agrave; 3 &ocirc;t&ocirc; dẫn đo&agrave;n c&ugrave;ng 15 cảnh s&aacute;t đến s&acirc;n bay Nội B&agrave;i để phối hợp c&aacute;c lực lượng kh&aacute;c dẫn đường, đưa đo&agrave;n thể thao Việt Nam về trung t&acirc;m H&agrave; Nội. Dự kiến, đo&agrave;n di chuyển qua cầu Nhật T&acirc;n để về khu vực lăng Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh.</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"> <p><img alt="May bay dua nha vo dich SEA Games ha canh xuong Noi Bai hinh anh 37 " src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/26/78416811_1351010875070921_1260776349681844224_n.jpg" /></p> </td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption" style="text-align: justify;"> <p>CSGT dẫn đo&agrave;n sẽ dẫn đường đưa&nbsp;đo&agrave;n thể thao Việt Nam về trung t&acirc;m H&agrave; Nội. Ảnh: <em>Ho&agrave;ng Phong.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <table align="center"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"> <p><img alt="May bay dua nha vo dich SEA Games ha canh xuong Noi Bai hinh anh 38 " src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/18/sea02_zing.jpg" /></p> </td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption" style="text-align: justify;"> <p>K&egrave;n v&agrave; cờ đỏ sao v&agrave;ng được b&agrave;y b&aacute;n tr&ecirc;n đường phố. Ảnh: <em>T.H.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> </ul> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo news.zing.vn
back to top