SEA Games 2019 - sự giải thoát cho bóng đá Việt Nam

Đã có giai đoạn, cứ mỗi lần định giong buồm ra biển lớn, thất bại tại SEA Games lại kéo con thuyền bóng đá Việt Nam chậm lại.

<div> <p style="text-align: justify;">Chỉ tung ra năm c&uacute; s&uacute;t, c&oacute; tới bốn lần b&oacute;ng đi đ&uacute;ng hướng cầu m&ocirc;n v&agrave; mang lại ba b&agrave;n thắng. C&aacute;c cầu thủ Việt Nam biến trận chung kết SEA Games được dự b&aacute;o tiềm ẩn hiểm nguy trở th&agrave;nh m&agrave;n tr&igrave;nh diễn ho&agrave;n hảo của bản lĩnh, đẳng cấp v&agrave; vị thế của nền b&oacute;ng đ&aacute; số một Đ&ocirc;ng Nam &Aacute;.</p> <p style="text-align: justify;">Kh&ocirc;ng cần &aacute;p đảo mọi th&ocirc;ng số kỹ thuật, đội b&oacute;ng dưới trướng Park Hang-seo vẫn &quot;hủy diệt&quot; đối phương gần như tuyệt đối. Indonesia kh&ocirc;ng c&oacute; nổi đường tấn c&ocirc;ng bi&ecirc;n vốn l&agrave; vũ kh&iacute; lợi hại nhất của họ. Nghệ thuật ph&aacute; lối chơi của HLV Park Hang-seo gần đạt mức thượng thừa, đặc biệt l&agrave; x&eacute;t trong phạm vi Đ&ocirc;ng Nam &Aacute;. Nh&agrave; cầm qu&acirc;n H&agrave;n Quốc đ&atilde; chạm tr&aacute;n tất cả đối thủ mạnh nhất khu vực, v&agrave; bất khả chiến bại. Th&ocirc;ng số tuyệt đối đ&oacute; kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; sự khẳng định t&agrave;i năng của một HLV, m&agrave; c&ograve;n l&agrave; một chỉ dấu của đội b&oacute;ng lớn, một đẳng cấp ở tầm cao hơn Đ&ocirc;ng Nam &Aacute;.</p> <table align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="Bóng đá Việt Nam bây giờ không còn phải ngoái lại với nỗi niềm mang tên giấc mơ HC vàng SEA Games. Ảnh: Đức Đồng." src="https://khds.1cdn.vn/2019/12/06/vne-1576043431-5310-1576043564.jpg" /></td> </tr> <tr> <td> <p style="text-align: justify;">B&oacute;ng đ&aacute; Việt Nam b&acirc;y giờ kh&ocirc;ng c&ograve;n phải ngo&aacute;i lại với nỗi niềm mang t&ecirc;n &quot;giấc mơ HC v&agrave;ng SEA Games&quot;. Ảnh: <em>Đức Đồng</em>.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">B&oacute;ng đ&aacute; Việt Nam c&oacute; l&yacute; do để khao kh&aacute;t v&agrave; phải ho&agrave;n th&agrave;nh giấc mơ đọat HC v&agrave;ng SEA Games. C&oacute; hay kh&ocirc;ng chiếc huy chương ấy, Việt Nam vẫn l&agrave; đội b&oacute;ng số một Đ&ocirc;ng Nam &Aacute;. Nhưng nếu kh&ocirc;ng c&oacute; n&oacute;, b&oacute;ng đ&aacute; Việt Nam sẽ giống như chiến thuyền khởi h&agrave;nh m&agrave; tr&ecirc;n th&acirc;n c&ograve;n một lỗ r&ograve; mang t&ecirc;n: Niềm tin. Trong lịch sử b&oacute;ng đ&aacute; Việt Nam, c&aacute;i lỗ r&ograve; SEA Games đ&atilde; kh&ocirc;ng &iacute;t lần l&agrave;m tr&igrave; ho&atilde;n những chuyến h&agrave;nh tr&igrave;nh vươn ra ch&acirc;u lục.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Giai đoạn 2008-2012 l&agrave; một v&iacute; dụ. Sau chức v&ocirc; địch AFF Cup 2008, đội b&oacute;ng của HLV Henrique Calisto từng chơi những trận đỉnh cao trước Kuwait, Syria... nhưng thất bại tại SEA Games 2009 k&eacute;o theo nhiều hệ lụy, bắt đầu từ AFF Cup 2010 khi kh&aacute;t vọng đ&atilde; cạn m&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; tuyến kế thừa. Đến 2011, sau nỗi thất vọng tại SEA Games ở Indonesia l&agrave; m&agrave;n lao dốc kh&ocirc;ng phanh suốt bốn năm liền. Những thất bại ở SEA Games khiến c&aacute;c triển vọng trong tương lai ở cấp độ đội tuyển lu&ocirc;n bị đặt trong trạng th&aacute;i nghi ngờ. Con người tiếp nối kh&ocirc;ng đủ tin cậy, tầm nh&igrave;n vươn ra ch&acirc;u lục cũng bị đứt đoạn, ho&agrave;i nghi. V&agrave; x&eacute;t ở g&oacute;c độ t&acirc;m l&yacute;, c&aacute;i cảm gi&aacute;c &quot;SEA Games m&agrave; c&ograve;n kh&ocirc;ng thắng, th&igrave; thắng c&aacute;i g&igrave;?&quot; lu&ocirc;n dằn dặt từ cầu thủ đến CĐV. Đến bầu Đức cũng từng thốt ra c&acirc;u ấy.</p> <p style="text-align: justify;">N&ecirc;n ở g&oacute;c độ n&agrave;o đ&oacute;, d&ugrave; s&acirc;n chơi SEA Games kh&ocirc;ng c&ograve;n nhiều gi&aacute; trị như xưa, do đ&atilde; c&oacute; AFF Cup v&agrave; h&agrave;ng loạt s&acirc;n chơi trẻ kh&aacute;c ch&iacute;nh quy hơn được tạo ra, chiến thắng của đội tuyển U22+2 Việt Nam vẫn l&agrave; một cột mốc lịch sử. Việt Nam từng khởi đầu đầy ki&ecirc;u h&atilde;nh tại giải v&ocirc; địch U23 ch&acirc;u &Aacute; 2018 để kết th&uacute;c bằng top 8 Asian Cup. Đấy gần như l&agrave; một chiến dịch ti&ecirc;n phong, mang nhiều yếu tố bất ngờ v&agrave; c&oacute; phần may mắn, khiến cả ch&acirc;u &Aacute; giờ đ&acirc;y phải d&egrave; chừng. Nhưng SEA Games 30 l&agrave; một khởi đầu ho&agrave;n to&agrave;n mới. B&oacute;ng đ&aacute; Việt Nam đ&atilde; c&oacute; thể đặt th&ecirc;m niềm tin v&agrave;o thế hệ kế thừa rất gần với đội tuyển quốc gia hiện nay. V&agrave; lứa cầu thủ trải đều từ 20 đến 28 tuổi đồng đều về t&agrave;i năng, chung nhịp chơi b&oacute;ng, cho ph&eacute;p ch&uacute;ng ta hoạch định một tầm nh&igrave;n tối thiểu s&aacute;u tới t&aacute;m năm tiếp theo, để chinh phục hai s&acirc;n chơi lớn nhất l&agrave; Asian Cup v&agrave; World Cup.</p> <p style="text-align: justify;">Tấm HC v&agrave;ng SEA Games giống như sự giải tho&aacute;t ngọt ng&agrave;o cho b&oacute;ng đ&aacute; Việt Nam khỏi g&aacute;nh nặng qu&aacute; khứ. N&oacute; thậm ch&iacute; cho ph&eacute;p c&aacute;c nh&agrave; quản l&yacute; b&oacute;ng đ&aacute;, trong ho&agrave;n cảnh cần thiết n&agrave;o đ&oacute;, c&oacute; quyền gạt mục ti&ecirc;u SEA Games ra ngo&agrave;i c&aacute;c kế hoạch ph&aacute;t triển đội tuyển quốc gia.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Một lần nữa, b&oacute;ng đ&aacute; Việt Nam phải cảm ơn HLV Park Hang-seo</strong>. Đội tuyển U22+2 ở SEA Games 30 đ&atilde; chọn c&aacute;ch đối đầu với tất cả. Từ lịch thi đấu, đến điều kiện s&acirc;n b&atilde;i. Kh&ocirc;ng c&oacute; bất kỳ lệnh cấm nội bộ n&agrave;o kiểu &quot;thời chiến&quot; như ở c&aacute;c kỳ SEA Games trước đ&acirc;y. Cũng kh&ocirc;ng c&oacute; một kế hoạch b&iacute; mật n&agrave;o về chuy&ecirc;n m&ocirc;n. Việt Nam đến SEA Games 30 với t&acirc;m thế gần như mặc định: v&agrave;o s&acirc;n, chơi b&oacute;ng v&agrave; lấy HC v&agrave;ng tr&ecirc;n tư c&aacute;ch đội b&oacute;ng mạnh nhất Đ&ocirc;ng Nam &Aacute;.</p> <p style="text-align: justify;">B&acirc;y giờ l&agrave; một khởi đầu ho&agrave;n to&agrave;n kh&aacute;c. Bản Lĩnh, Đẳng Cấp v&agrave; Biến chiến thắng th&agrave;nh th&oacute;i quen. Đội tuyển Việt Nam hiện nay kh&ocirc;ng c&ograve;n yếu tố bất ngờ ở s&acirc;n chơi ch&acirc;u lục, nhưng ch&uacute;ng ta c&oacute; một thứ kh&aacute;c c&ograve;n đ&aacute;ng gi&aacute; hơn, đ&oacute; l&agrave; một bản &quot;hồ sơ th&agrave;nh t&iacute;ch&quot; đẹp đẽ v&agrave; trọn vẹn, tạo ra trạng th&aacute;i thanh thản để kh&ocirc;ng phải ngo&aacute;i đầu nh&igrave;n lại,v&agrave; mạnh mẽ hơn khi đ&oacute;n nhận c&aacute;c thất bại ở những trận đ&aacute;nh lớn hơn.</p> <p style="text-align: justify;">B&oacute;ng đ&aacute; Việt Nam đ&atilde; chờ đợi h&agrave;ng chục năm để c&oacute; tấm HC v&agrave;ng đầu ti&ecirc;n ở SEA Games, nhưng ch&uacute;ng ta kh&ocirc;ng c&oacute; nhiều thời gian để ăn mừng.</p> <p style="text-align: justify;">Gi&oacute; từ biển lớn ngo&agrave;i kia đang chực chờ thổi tung c&aacute;nh đại buồm.</p> <p style="text-align: justify;"><a href="https://vnexpress.net/sea-games-2019/sea-games-2019-su-giai-thoat-cho-bong-da-viet-nam-4025752.html">Theo vnexpress.net</a></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo Đời sống
back to top