Cảnh báo lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh ở vùng núi Bắc Bộ

Trong ngày và đêm 16/6, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác; riêng vùng núi có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, có khả năng xảy ra mưa đá, gió giật mạnh...

<div> <p>Tối qua (15/6),&nbsp;ở v&ugrave;ng n&uacute;i v&agrave; khu Đ&ocirc;ng Bắc Bắc Bộ tiếp tục c&oacute; mưa, mưa vừa, cục bộ c&oacute; mưa to đến rất to (lượng mưa t&iacute;nh từ 19h ng&agrave;y 15 đến 01h ng&agrave;y 16/6) như: Ph&uacute; Hộ (Ph&uacute; Thọ) 47mm, Minh Đ&agrave;i (Ph&uacute; Thọ) 35mm, Quảng H&agrave; (Quảng Ninh) 45mm,&hellip;</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="canh bao loc, set, mua da, gio giat manh o vung nui bac bo hinh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/16/images-vov-vn_mua_dong_frkh.gif" title="cảnh báo lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh ở vùng núi bắc bộ hình 1" /></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p>Dự b&aacute;o:&nbsp;Do ảnh hưởng của v&ugrave;ng hội tụ gi&oacute; l&ecirc;n đến mực 5000m n&ecirc;n trong ng&agrave;y v&agrave; đ&ecirc;m nay (16/6), ở Bắc Bộ c&oacute; mưa r&agrave;o v&agrave; d&ocirc;ng rải r&aacute;c; ri&ecirc;ng v&ugrave;ng n&uacute;i c&oacute; mưa vừa, c&oacute; nơi mưa to đến rất to (thời gian mưa lớn tập trung v&agrave;o s&aacute;ng, chiều tối v&agrave; đ&ecirc;m với lượng mưa phổ biến 20-50mm/24h, c&oacute; nơi tr&ecirc;n 80mm/24h. Trong mưa d&ocirc;ng c&oacute; khả năng xảy ra lốc, s&eacute;t, mưa đ&aacute; v&agrave; gi&oacute; giật mạnh.</p> <p>Cảnh b&aacute;o:&nbsp;Mưa d&ocirc;ng ở c&aacute;c tỉnh v&ugrave;ng n&uacute;i Bắc Bộ c&ograve;n c&oacute; khả năng k&eacute;o d&agrave;i trong 2-3 ng&agrave;y tới, cục bộ c&oacute; mưa vừa, mưa to. Trong mưa d&ocirc;ng c&oacute; khả năng xảy ra lốc, s&eacute;t, mưa đ&aacute; v&agrave; gi&oacute; giật mạnh.</p> <p>Khu vực H&agrave; Nội:&nbsp;Chiều tối v&agrave; đ&ecirc;m (16/6) c&oacute; l&uacute;c c&oacute; mưa r&agrave;o v&agrave; d&ocirc;ng. Trong mưa d&ocirc;ng c&oacute; khả năng xảy ra lốc, s&eacute;t, mưa đ&aacute; v&agrave; gi&oacute; giật mạnh.</p> <p>C<em>ấp độ rủi ro thi&ecirc;n tai do lốc, s&eacute;t, mưa đ&aacute;:&nbsp;</em><em>C</em><em>ấp 1</em>./.</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo vov.vn
back to top