Cảng Sa Kỳ chật cứng tàu neo đậu tránh bão

Nhận được thông báo về bão số 9 (tên quốc tế Molave), hàng nghìn tàu thuyền đánh bắt xa bờ đã trở về, neo đậu tại cảng Sa Kỳ và cảng Tịnh Hoà (Quảng Ngãi) để tránh trú.

<div> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Tau ca tranh bao so 9 anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/27/znews-photo-zadn-vn_164451d539f67aa62985ffec9e7325ac_zing.jpg" title="Tàu cá tránh bão số 9 ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Bắt đầu từ s&aacute;ng 26/10, hai khu vực cảng Sa Kỳ v&agrave; Tịnh Ho&agrave; (x&atilde; B&igrave;nh Ch&acirc;u, B&igrave;nh Sơn, <span>Quảng Ng&atilde;i</span>) dần chật cứng bởi lượng t&agrave;u thuyền trở về neo đậu tr&aacute;nh b&atilde;o số 9 qu&aacute; đ&ocirc;ng.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Tau ca tranh bao so 9 anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/27/znews-photo-zadn-vn_dsc_3367_zing.jpg" title="Tàu cá tránh bão số 9 ảnh 2" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>T&agrave;u c&aacute; ngừ của &ocirc;ng Phạm Thanh Sơn trở về với mẻ c&aacute; đầy ắp. Chưa kịp mang ra chợ b&aacute;n, &ocirc;ng đ&agrave;nh c&ugrave;ng c&aacute;c thuyền vi&ecirc;n xay đ&aacute; để ướp lạnh số c&aacute; trong khoang, chờ b&atilde;o tan rồi mới xuất v&agrave;o chợ.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Tau ca tranh bao so 9 anh 3" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/27/znews-photo-zadn-vn_dsc_3360_2.jpg" title="Tàu cá tránh bão số 9 ảnh 3" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>&Ocirc;ng Sơn cho biết: &ldquo;Những ng&agrave;y gần đ&acirc;y, địa phương li&ecirc;n tục đi th&ocirc;ng b&aacute;o tin b&atilde;o về., khuyến c&aacute;o b&agrave; con kh&ocirc;ng ra khơi đ&aacute;nh bắt. Ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; neo thuyền về 1-2 ng&agrave;y nay v&agrave; sẽ ở nh&agrave; đến khi b&atilde;o tan&rdquo;.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Tau ca tranh bao so 9 anh 4" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/27/znews-photo-zadn-vn_dsc_3496.jpg" title="Tàu cá tránh bão số 9 ảnh 4" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Trong l&uacute;c gi&oacute; ng&agrave;y c&agrave;ng mạnh, anh Toong tranh thủ l&ecirc;n boong t&agrave;u để buộc lại số giỏ nhựa. &ldquo;Đ&ecirc;m nay gi&oacute; lớn, kh&ocirc;ng cố định lại th&igrave; ch&uacute;ng sẽ bay hết&rdquo;, anh chia sẻ.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Tau ca tranh bao so 9 anh 5" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/27/znews-photo-zadn-vn_1bb1cf137cc67055d24e2a34c1ac2527_zing.jpg" title="Tàu cá tránh bão số 9 ảnh 5" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p><span>B&atilde;o</span> bắt đầu g&acirc;y gi&oacute; mạnh tr&ecirc;n đất liền từ tối v&agrave; đ&ecirc;m nay (27/10). Thời điểm c&aacute;c tỉnh, th&agrave;nh từ Đ&agrave; Nẵng đến B&igrave;nh Định c&oacute; gi&oacute; mạnh nhất l&agrave; từ s&aacute;ng sớm đến chiều tối 28/10 với cường độ gi&oacute; cấp 11-12, giật cấp 15.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Tau ca tranh bao so 9 anh 6" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/27/znews-photo-zadn-vn_dsc_9491_zing.jpg" title="Tàu cá tránh bão số 9 ảnh 6" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Chiếc t&agrave;u của &ocirc;ng Phạm Quang đang được di chuyển từ cảng Sa Kỳ trở về cảng Tịnh Ho&agrave; để neo đậu v&igrave; số lượng t&agrave;u thuyền tại đ&acirc;y đang qu&aacute; tải. &quot;B&atilde;o lớn th&igrave; cũng lo nhưng ngư d&acirc;n ở đ&acirc;y đ&atilde; qu&aacute; quen với m&ugrave;a b&atilde;o trong năm. Nghe tin b&atilde;o, mọi người đều trở về đất liền để neo đậu n&ecirc;n chưa bị thiệt hại g&igrave;&quot;, &ocirc;ng Quang n&oacute;i.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Tau ca tranh bao so 9 anh 7" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/27/znews-photo-zadn-vn_dsc_3165_zing.jpg" title="Tàu cá tránh bão số 9 ảnh 7" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Kh&ocirc;ng chỉ c&oacute; c&aacute;c ghe, t&agrave;u lớn, c&aacute;c thuyền nhỏ cũng được ngư d&acirc;n cố định chắc chắn v&agrave; che phủ k&iacute;n bạt.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Tau ca tranh bao so 9 anh 8" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/27/znews-photo-zadn-vn_dsc_3310_zing.jpg" title="Tàu cá tránh bão số 9 ảnh 8" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>&Ocirc;ng Nguyễn Tiến Dũng trở về sau chuyến đ&aacute;nh bắt thủy sản ở Ho&agrave;ng Sa. Một phần động cơ m&aacute;y bị hỏng, &ocirc;ng tranh thủ sửa lại trước khi cơn b&atilde;o ập tới.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Tau ca tranh bao so 9 anh 9" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/27/znews-photo-zadn-vn_f146b25979950559c13cc8ae6adea1ba_zing.jpg" title="Tàu cá tránh bão số 9 ảnh 9" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Trong ng&agrave;y 27/10, B&iacute; thư Tỉnh ủy Quảng Ng&atilde;i B&ugrave;i Thị Quỳnh V&acirc;n chỉ đạo cơ quan chức năng khẩn cấp sơ t&aacute;n người d&acirc;n v&ugrave;ng trũng thấp, v&ugrave;ng sạt lở, ảnh hưởng triều cường đến nơi an to&agrave;n. &quot;Trước 17h h&ocirc;m nay, c&aacute;c địa phương ven biển phải ho&agrave;n th&agrave;nh sơ t&aacute;n người d&acirc;n đến tr&uacute; tr&aacute;nh ở c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh ki&ecirc;n cố an to&agrave;n&quot;, b&agrave; V&acirc;n y&ecirc;u cầu.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <figure class="video cms-video" data-video-src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/N3_CWbEz1I4/ef612eebf6a41ffa46b5/6240d89448d1a18ff8c0/720/84b67302074dee13b75c.mp4?authen=exp=1603953450~acl=/N3_CWbEz1I4/*~hmac=0c49ae153249f17b2e8d16b979e0bba6" false="" source-url="/video-hoi-an-chang-chong-di-tich-truoc-khi-bao-so-9-do-bo-post1146501.html"> <div class="video-container formatted"> <video allowads="true" aspect="16:9" controls="controls" fullwidthmode="false" mediaid="84b67302074dee13b75c" muted="" onlyvietnam="false" playsinline="" poster="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/gtnjj3/2020_10_27/C0001.00_02_07_12.Still001.jpg" preload="none" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/FTJ2DXrDeaI/e3181092c8dd218378cc/cb8e435ad31f3a41630e/480/84b67302074dee13b75c.mp4?authen=exp=1603953450~acl=/FTJ2DXrDeaI/*~hmac=954afeb06bb145e3bd6dd502bb196834" theatermode="false" watermark="false"><source label="Auto" src="https://znews-mcloud-mpl-s2.zadn.vn/Az4XDM1KVhg/whls/vod/0/OMHbLW9AG41WO6CfGGO/84b67302074dee13b75c.m3u8?authen=exp=1603910250~acl=/Az4XDM1KVhg/*~hmac=cb984dcaf6648ac6440212efcc9aa8b5" type="application/x-mpegURL" /><source label="SD" res="480" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/FTJ2DXrDeaI/e3181092c8dd218378cc/cb8e435ad31f3a41630e/480/84b67302074dee13b75c.mp4?authen=exp=1603953450~acl=/FTJ2DXrDeaI/*~hmac=954afeb06bb145e3bd6dd502bb196834" type="video/mp4" /><source label="HD" res="720" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/N3_CWbEz1I4/ef612eebf6a41ffa46b5/6240d89448d1a18ff8c0/720/84b67302074dee13b75c.mp4?authen=exp=1603953450~acl=/N3_CWbEz1I4/*~hmac=0c49ae153249f17b2e8d16b979e0bba6" type="video/mp4" /></video> </div> <figcaption><strong><span>Hội An chằng chống di t&iacute;ch trước khi b&atilde;o số 9 đổ bộ</span></strong> Trước khi b&atilde;o số 9 mạnh cấp 12 đổ bộ v&agrave;o đất liền, c&aacute;c di t&iacute;ch ở Hội An được chằng chống để hạn chế thiệt hại.</figcaption> </figure> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
back to top