Campuchia lần đầu phát hiện cụm dịch Covid-19 trong cộng đồng

Tổng giám đốc các trại giam Chhem Savuth cùng 5 thành viên gia đình được xác định nhiễm Covid-19, trở thành cụm dịch đầu tiên trong cộng đồng tại Campuchia.

<div> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Tổng gi&aacute;m đốc Chhem Savuth được cho l&agrave; đ&atilde; bị nhiễm virus từ vợ m&igrave;nh, người vừa nhận kết quả dương t&iacute;nh nCoV h&ocirc;m 28/11. Ngo&agrave;i ra, kết quả x&eacute;t nghiệm của 4 người kh&aacute;c, đều l&agrave; th&agrave;nh vi&ecirc;n gia đ&igrave;nh &ocirc;ng, cũng dương t&iacute;nh.</p> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </figure> </div> <meta content="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/11/29/Siv-channa-011-13-3-1-1571-1606651156.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=Gq_YYotO8Ve_Q2k9t3YW-A" itemprop="url" /> <meta content="750" itemprop="width" /> <meta content="450" itemprop="height" /> <meta content="" itemprop="href" /> <div class="fig-picture" style="text-align: justify;"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/11/29/i1-vnexpress-vnecdn-net_siv-channa-011-13-3-1-1571-1606651156.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/11/29/Siv-channa-011-13-3-1-1571-1606651156.jpg?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=N7wjzUcmz6vQG0rjFcI0SA 1.5x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/11/29/Siv-channa-011-13-3-1-1571-1606651156.jpg?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=W5UGEFPzCYEydu3_Kn1VVg 2x" /><img alt="Một người dân được kiểm tra thân nhiệt ở thủ đô Phnom Penh, Campuchia. Ảnh: Khmer Times." src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/29/i1-vnexpress-vnecdn-net_siv-channa-011-13-3-1-1571-1606651156.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p class="Image" style="text-align: justify;">Một người d&acirc;n được kiểm tra th&acirc;n nhiệt ở thủ đ&ocirc; Phnom Penh, Campuchia. Ảnh: <em>Khmer Times.</em></p> </figcaption> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Theo c&aacute;c nguồn tin am hiểu vấn đề, nh&agrave; chức tr&aacute;ch Campuchia đang tiến h&agrave;nh truy dấu mầm bệnh tr&ecirc;n diện rộng nhằm ngăn Covid-19 l&acirc;y lan sang c&aacute;c cộng đồng d&acirc;n cư kh&aacute;c ở thủ đ&ocirc; Phnom Penh.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Chhem Savuth đ&atilde; tiếp x&uacute;c với nhiều quan chức cấp cao ch&iacute;nh phủ, trong đ&oacute; c&oacute; &iacute;t nhất hai thứ trưởng, bộ trưởng tư ph&aacute;p c&ugrave;ng một số quan chức cảnh s&aacute;t. Thủ tướng Campuchia Hun Sen đ&atilde; y&ecirc;u cầu những người n&agrave;y thực hiện c&aacute;ch ly bắt buộc 14 ng&agrave;y, đồng thời x&eacute;t nghiệm Covid-19 thường xuy&ecirc;n.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Campuchia hiện ghi nhận 315 ca nhiễm Covid-19, bao gồm 197 người Campuchia, 45 người Ph&aacute;p, 18 người Trung Quốc, 13 người Malaysia, 9 người Indonesia, 9 người Mỹ, 6 người Anh, ba người Việt Nam, ba người Canada, ba người Ấn Độ, hai người Hungary, hai người Pakistan, một người Bỉ, một người Kazakhstan v&agrave; một người H&agrave; Lan.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">(Theo <em>Khmer Times</em>)</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
back to top