Bộ Xây dựng ban hành loạt tiêu chuẩn mới về chung cư, quản Condotel

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư 03/2021 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư bao gồm cả căn hộ lưu trú (Condotel), các vấn đề kỹ thuật, diện tích căn hộ, phòng cháy chữa cháy (PCCC), thang máy… đều được quy định chặt chẽ và có hiệu lực từ ngày 5/7 tới đây.

<div> <p><span id="mainContent"><strong>Chung cư thương mại, Condotel c&oacute; diện t&iacute;ch tối thiểu 25m2</strong></span></p> <p><span id="mainContent">Quy chuẩn trong Th&ocirc;ng tư 03 quy định c&aacute;c y&ecirc;u cầu kỹ thuật &aacute;p dụng khi x&acirc;y mới, x&acirc;y dựng lại nh&agrave; chung cư c&oacute; chiều cao đến 150m hoặc c&oacute; đến 3 tầng hầm, bao gồm nh&agrave; chung cư được x&acirc;y dựng với mục đ&iacute;ch để ở v&agrave; nh&agrave; chung cư được x&acirc;y dựng với mục đ&iacute;ch sử dụng hỗn hợp.</span></p> <p><span id="mainContent">Đối với y&ecirc;u cầu quy hoạch &ndash; kiến tr&uacute;c, Th&ocirc;ng tư 03 y&ecirc;u cầu căn hộ chung cư phải c&oacute; tối thiểu một ph&ograve;ng ở v&agrave; một khu vệ sinh v&agrave; diện t&iacute;ch sử dụng tối thiểu của căn hộ chung cư l&agrave; 25m2. Đối với dự &aacute;n nh&agrave; ở thương mại, phải đảm bảo tỷ lệ căn hộ chung cư c&oacute; diện t&iacute;ch nhỏ hơn 45m2 kh&ocirc;ng vượt qu&aacute; 25% tổng số căn hộ chung cư của dự &aacute;n.</span></p> <p><span id="mainContent">Đối với căn hộ lưu tr&uacute;, diện t&iacute;ch sử dụng kh&ocirc;ng nhỏ hơn 25m2. C&aacute;c y&ecirc;u cầu kh&aacute;c quy định theo ti&ecirc;u chuẩn được lựa chọn &aacute;p dụng về căn hộ lưu tr&uacute;.</span></p> <p><span id="mainContent">Đối với văn ph&ograve;ng kết hợp lưu tr&uacute;, diện t&iacute;ch sử dụng kh&ocirc;ng nhỏ hơn 25m2, trong đ&oacute; diện t&iacute;ch của khu vực l&agrave;m việc tối thiểu 9m2. Kh&ocirc;ng bố tr&iacute; bếp trong văn ph&ograve;ng kết hợp lưu tr&uacute;.</span></p> <p><span id="mainContent"><strong>Th&ecirc;m y&ecirc;u cầu về thang m&aacute;y v&agrave; PCCC</strong></span></p> <p><span id="mainContent">Theo Th&ocirc;ng tư 03, kể từ ng&agrave;y 5/7/2021, thang m&aacute;y tại nh&agrave; chung cư phải đ&aacute;p ứng 10 y&ecirc;u cầu. Nh&agrave; chung cư, nh&agrave; chung cư hỗn hợp từ 5 tầng trở l&ecirc;n phải c&oacute; tối thiểu 1 thang m&aacute;y, từ 10 tầng trở l&ecirc;n phải c&oacute; tối thiểu 2 thang m&aacute;y v&agrave; đảm bảo lưu lượng người sử dụng theo ti&ecirc;u chuẩn được lựa chọn &aacute;p dụng.</span></p> <p><span id="mainContent">C&ugrave;ng với đ&oacute;, cần bố tr&iacute; tối thiểu 1 thang m&aacute;y cho 200 người cư tr&uacute; trong t&ograve;a nh&agrave; kh&ocirc;ng kể số người ở tầng 1 (tầng trệt) hoặc trường hợp t&iacute;nh to&aacute;n theo số căn hộ th&igrave; cần bố tr&iacute; tối thiểu 1 thang m&aacute;y cho 70 căn hộ. Tải trọng n&acirc;ng của một thang m&aacute;y phải kh&ocirc;ng nhỏ hơn 450kg. Trong trường hợp nh&agrave; c&oacute; một thang m&aacute;y, tải trọng n&acirc;ng tối thiểu của thang m&aacute;y kh&ocirc;ng nhỏ hơn 630kg.</span></p> <p><span id="mainContent">Về PCCC, đối với nh&agrave; chung cư, nh&agrave; chung cư hỗn hợp c&oacute; chiều cao PCCC lớn hơn 50m hoặc nh&agrave; c&oacute; chiều s&acirc;u của s&agrave;n tầng hầm dưới c&ugrave;ng lớn hơn 9m, mỗi khoang ch&aacute;y của nh&agrave; phải c&oacute; tối thiểu một thang m&aacute;y đ&aacute;p ứng y&ecirc;u cầu vận chuyển lực lượng, phương tiện chữa ch&aacute;y v&agrave; cứu nạn cứu hộ.</span></p> <p><span id="mainContent">Y&ecirc;u cầu kh&ocirc;ng được bố tr&iacute; bể nước trực tiếp tr&ecirc;n giếng thang m&aacute;y v&agrave; kh&ocirc;ng cho c&aacute;c đường ống cấp nước, cấp nhiệt, cấp gas đi qua giếng thang m&aacute;y. Cuối c&ugrave;ng, thang m&aacute;y phải đảm bảo người cao tuổi, người khuyết tật tiếp cận sử dụng.</span></p> <p><span id="mainContent">Nh&agrave; c&oacute; chiều cao PCCC lớn hơn 50m phải c&oacute; họng nước chữa ch&aacute;y cho lực lượng chữa ch&aacute;y bố tr&iacute; ở mỗi tầng, cửa căn hộ xa nhất của tầng phải nằm trong phạm vi 45 m t&iacute;nh từ họng nước chữa ch&aacute;y (c&oacute; t&iacute;nh to&aacute;n đến đường di chuyển)&hellip;</span></p> <p><span id="mainContent">Đường tho&aacute;t nạn, lối tho&aacute;t nạn v&agrave; lối ra khẩn cấp trong nh&agrave; chung cư, nh&agrave; chung cư hỗn hợp phải tu&acirc;n thủ quy định của QCVN 06:2021/BXD v&agrave; QCVN 10:2014/BXD. Đường cho xe chữa ch&aacute;y v&agrave; mặt bằng - kh&ocirc;ng gian của nh&agrave; chung cư, nh&agrave; chung cư hỗn hợp phải ph&ugrave; hợp QCVN 06:2021/BXD&hellip;.</span></p> <p class="author">&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo Tiền phong
Giá chung cư vẫn cao, người mua "khó với"?

Giá chung cư vẫn cao, người mua "khó với"?

Ai cũng muốn mua nhà để an cư lạc nghiệp, sở hữu căn nhà của riêng mình luôn là mục tiêu mà mọi người hướng tới để phấn đấu trong cuộc đời. Nhưng hiện giá nhà ở tại các thành phố lớn quá cao. Bởi vậy, ước mơ sở hữu nhà đối với những người có thu nhập trung bình trở xuống rất khó hiện thực.
Thị trường bất động sản bao giờ hồi phục?

Thị trường bất động sản bao giờ hồi phục?

Thị trường BĐS đang bước vào giai đoạn khó khăn, thách thức bao gồm về nguồn vốn, giá bán BĐS đã tăng quá cao, sự biến động của nhân sự khi thị trường gặp khó. Dự báo khoảng 1 năm rưỡi nữa thị trường mới có thể hồi phục.
Đề xuất "tiền cọc" đấu giá đất lên đến 35%

Đề xuất "tiền cọc" đấu giá đất lên đến 35%

Bộ Tài Nguyên và Môi trường cho biết mức tiền đặt trước tối đa hiện nay (5-20%) là phù hợp, lo ngại nếu nâng mức tiền đặt trước lên quá cao(theo kiến nghị tăng lên 30-35) thì sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ thông đồng, móc nối để dìm giá
back to top