Bộ Tư pháp đề nghị bỏ yêu cầu bắt xe công nghệ "đội mào"

(khoahocdoisong.vn) - Bộ Tư pháp vừa phúc đáp Công văn số 3076/BGTVT-VT ngày 03/4/2019 của Bộ GTVT, góp ý dự thảo Nghị định quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Theo đó, Bộ Tư pháp cho rằng dự thảo Nghị định quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đã được Bộ Tư pháp thẩm định tại Báo cáo số 110/BC-BTP và Báo cáo số 97/BC-BTP. Đề nghị Bộ GTVT nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp nêu trong văn bản. Bộ Tư pháp đề nghị Bộ GTVT nghiên cứu sửa đổi 7 điểm trong dự thảo, đồng thời bỏ quy định xe có sức chứa dưới 9 chỗ sử dụng hợp đồng điện tử (như Grab, Fastgo...) phải gắn bảng điện tử với chữ "Xe hợp đồng" cố định trên nóc xe.

Theo Đời sống
Không để tình trạng vàng hóa nền kinh tế

Không để tình trạng vàng hóa nền kinh tế

Theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, NHNN cần thực hiện nghiêm túc các giải pháp bình ổn thị trường vàng. Cần khẩn trương rà soát, xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Nghị định số 24/2012/NĐ-CP.
back to top