Bổ sung 10 loại trái cây, rau xanh này hàng ngày để vừa cấp nước, vừa tăng sức đề kháng trong mùa nắng nóng

Các loại hoa quả là những thực phẩm bạn nên ưu tiên bổ sung trong các bữa ăn hàng ngày để đảm bảo cơ thể được cấp đủ nước và các chất dinh dưỡng cần thiết trong mùa nắng nóng.

<div> <p><span>M&ugrave;a h&egrave; l&agrave; thời điểm cơ thể dễ bị mất nước v&agrave; mệt mỏi, v&igrave; vậy, ngo&agrave;i việc uống nước ch&uacute;ng ta n&ecirc;n ăn th&ecirc;m rau quả v&agrave; c&aacute;c thực phẩm kh&aacute;c để b&ugrave; nước v&agrave; tiếp th&ecirc;m chất dinh dưỡng cho cơ thể.</span></p> <p><span>Cảm gi&aacute;c kh&aacute;t nước kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; một t&iacute;n hiệu th&ocirc;ng b&aacute;o rằng bạn cần uống nước m&agrave; c&ograve;n l&agrave; một cảnh b&aacute;o đối với sức khỏe. Nếu bạn cảm thấy kh&aacute;t, điều đ&oacute; chứng tỏ cơ thể bạn đang bị mất nước nhẹ. Mọi người thường hay qu&ecirc;n việc cần phải bổ sung nước đầy đủ cho cơ thể mỗi ng&agrave;y v&agrave; chỉ uống nước khi thực sự kh&aacute;t m&agrave; kh&ocirc;ng biết rằng, đ&aacute;p ứng nhu cầu cấp nước cho cơ thể l&agrave; yếu tố đầu ti&ecirc;n để duy tr&igrave; sự khỏe mạnh.</span></p> <p><span>Ngo&agrave;i việc uống nước th&igrave; dưa hấu, d&acirc;u t&acirc;y, dưa chuột, c&agrave; chua, rau bina&hellip; l&agrave; những thực phẩm bạn n&ecirc;n ưu ti&ecirc;n bổ sung trong c&aacute;c bữa ăn h&agrave;ng ng&agrave;y để đảm bảo cơ thể được cấp đủ nước v&agrave; c&aacute;c chất dinh dưỡng cần thiết.&nbsp;</span></p> <p><span>Theo b&aacute;c sĩ Trần Quốc Kh&aacute;nh, nước từ c&aacute;c loại tr&aacute;i c&acirc;y l&agrave; 1 trong 3 loại nước tốt nhất đối với sức khỏe m&agrave; ai cũng b&ecirc;n bổ sung thường xuy&ecirc;n, nhất l&agrave; trong những ng&agrave;y nắng n&oacute;ng gay gắt như hiện nay. Thay v&igrave; uống nước lọc, bạn c&oacute; thể ăn dưa chuột, dưa hấu, t&aacute;o, bưởi... Tr&aacute;i c&acirc;y kh&ocirc;ng chỉ cung cấp nước m&agrave; c&ograve;n bổ sung th&ecirc;m cho cơ thể c&aacute;c chất dinh dưỡng, vitamin hữu &iacute;ch.</span></p> <p><span><span>Dưới đ&acirc;y l&agrave; 10 loại tr&aacute;i c&acirc;y si&ecirc;u cấp nước m&agrave; bạn n&ecirc;n bổ sung v&agrave;o bữa ăn h&agrave;ng ng&agrave;y:</span></span></p> <p><span><span><b>Dưa hấu&nbsp;</b></span></span></p> <div> <div><span><img alt="Là 1 trong 3 loại nước tốt nhất với sức khỏe, bạn nên bổ sung 10 loại trái cây này hàng ngày: Vừa cấp nước, vừa tăng sức đề kháng trong mùa nắng nóng - Ảnh 1." data-original="https://cafefcdn.com/2020/6/6/photo-1-1591453240899727889665.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/07/cafefcdn-com_photo-1-1591453240899727889665.jpg" title="Là 1 trong 3 loại nước tốt nhất với sức khỏe, bạn nên bổ sung 10 loại trái cây này hàng ngày: Vừa cấp nước, vừa tăng sức đề kháng trong mùa nắng nóng - Ảnh 1." /></span></div> </div> <p><span><span>Dưa hấu l&agrave; loại quả phổ biến v&agrave;o m&ugrave;a h&egrave; v&agrave; chứa nhiều chất dinh dưỡng. Đ&acirc;y l&agrave; loại quả ngọt m&aacute;t, dễ ăn được mọi người y&ecirc;u th&iacute;ch.</span></span></p> <p><span><span>Dưa hấu chứa khoảng 92% l&agrave; nước n&ecirc;n n&oacute; l&agrave; loại thực phẩm bổ sung nước h&agrave;ng đầu cho cơ thể. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, trong dưa hấu cũng c&oacute; nhiều loại vitamin như A, B1, B2, C&hellip; v&agrave; c&aacute;c loại đường glucozo, saccarozo, axit malic, axit glutamic v&agrave; arginine&hellip; c&oacute; t&aacute;c dụng giải nhiệt, lợi tiểu, hạ huyết &aacute;p.&nbsp;</span></span></p> <p><span><span>Dưa hấu l&agrave; loại quả đặc biệt tốt cho những người mắc nhiệt miệng, ra nhiều mồ h&ocirc;i, hay c&aacute;c bệnh vi&ecirc;m thận, vi&ecirc;m tiết niệu, cao huyết &aacute;p. Bạn c&oacute; thể ăn dưa hấu trực tiếp hoặc l&agrave;m nước &eacute;p dưa hấu để cấp nước v&agrave; bổ sung chất dinh dưỡng bảo vệ sức khỏe cho cả gia đ&igrave;nh v&agrave;o m&ugrave;a h&egrave;.&nbsp;</span></span></p> <p><span><span><b>D&acirc;u t&acirc;y&nbsp;</b></span></span></p> <p><span><span>D&acirc;u t&acirc;y cũng l&agrave; loại quả thơm ngon c&oacute; thể d&ugrave;ng để ăn vặt hoặc l&agrave;m salad, sinh tố.&nbsp;Chứa khoảng 90% lượng nước, d&acirc;u t&acirc;y l&agrave; một loại thực phẩm bạn n&ecirc;n ăn v&agrave;o m&ugrave;a h&egrave; để bổ sung nước v&agrave; chất dinh dưỡng cho cơ thể.</span></span></p> <div> <div><span><img alt="Là 1 trong 3 loại nước tốt nhất với sức khỏe, bạn nên bổ sung 10 loại trái cây này hàng ngày: Vừa cấp nước, vừa tăng sức đề kháng trong mùa nắng nóng - Ảnh 2." data-original="https://cafefcdn.com/2020/6/6/photo-1-15914532456741600099799.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/07/cafefcdn-com_photo-1-15914532456741600099799.jpg" title="Là 1 trong 3 loại nước tốt nhất với sức khỏe, bạn nên bổ sung 10 loại trái cây này hàng ngày: Vừa cấp nước, vừa tăng sức đề kháng trong mùa nắng nóng - Ảnh 2." /></span></div> </div> <p><span><b>Dưa chuột&nbsp;</b></span></p> <p><span>Dưa chuột l&agrave; loại quả c&oacute; t&iacute;nh m&aacute;t, gi&uacute;p thanh lọc cơ thể v&agrave; l&agrave;m đẹp da. Trong dưa chuột chứa tới 96% l&agrave; nước, n&ecirc;n đ&acirc;y l&agrave; nguồn bổ sung nước tuyệt vời cho cơ thể v&agrave;o m&ugrave;a h&egrave;.&nbsp;</span></p> <p><span>Bạn c&oacute; thể ăn k&egrave;m dưa chuột với c&aacute;c m&oacute;n rau hoặc củ quả kh&aacute;c. Ngo&agrave;i ra bạn c&oacute; thể d&ugrave;ng dưa chuột để l&agrave;m nước &eacute;p, đắp mặt nạ cho da cũng rất tốt.&nbsp;</span></p> <div> <div><span><img alt="Là 1 trong 3 loại nước tốt nhất với sức khỏe, bạn nên bổ sung 10 loại trái cây này hàng ngày: Vừa cấp nước, vừa tăng sức đề kháng trong mùa nắng nóng - Ảnh 3." data-original="https://cafefcdn.com/2020/6/6/photo-2-15914511616891007693274.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/07/cafefcdn-com_photo-2-15914511616891007693274.jpg" title="Là 1 trong 3 loại nước tốt nhất với sức khỏe, bạn nên bổ sung 10 loại trái cây này hàng ngày: Vừa cấp nước, vừa tăng sức đề kháng trong mùa nắng nóng - Ảnh 3." /></span></div> </div> <p><span><b>Cần t&acirc;y&nbsp;</b></span></p> <p><span>Cần t&acirc;y chứa khoảng 95% l&agrave; nước. Đ&acirc;y l&agrave; loại rau c&oacute; nhiều chất xơ, vitamin, kho&aacute;ng chất v&agrave; flavonoids tốt cho cơ thể.</span></p> <p><span>Theo c&aacute;c chuy&ecirc;n gia y tế, c&aacute;c hợp chất flavonoids trong cần t&acirc;y c&oacute; t&aacute;c dụng bảo vệ tế b&agrave;o khỏi t&igrave;nh trạng vi&ecirc;m v&agrave; tổn thương.&nbsp;</span></p> <div> <div><span><img alt="Là 1 trong 3 loại nước tốt nhất với sức khỏe, bạn nên bổ sung 10 loại trái cây này hàng ngày: Vừa cấp nước, vừa tăng sức đề kháng trong mùa nắng nóng - Ảnh 4." data-original="https://cafefcdn.com/2020/6/6/photo-3-1591451161691851739221.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/07/cafefcdn-com_photo-3-1591451161691851739221.jpg" title="Là 1 trong 3 loại nước tốt nhất với sức khỏe, bạn nên bổ sung 10 loại trái cây này hàng ngày: Vừa cấp nước, vừa tăng sức đề kháng trong mùa nắng nóng - Ảnh 4." /></span></div> </div> <p><span><b>Nấm&nbsp;</b></span></p> <p><span>Nấm chứa 92% lượng nước v&agrave; l&agrave; một trong những thực phẩm gi&agrave;u dinh dưỡng bổ sung nước cho cơ thể. C&aacute;c nh&agrave; nghi&ecirc;n cứu đ&atilde; chỉ ra rằng nấm kh&ocirc;ng chỉ gi&agrave;u protein, m&agrave; n&oacute; c&ograve;n c&oacute; khả năng kh&aacute;ng khuẩn v&agrave; giảm lượng cholesterol trong cơ thể hiệu quả.</span></p> <div> <div><span><img alt="Là 1 trong 3 loại nước tốt nhất với sức khỏe, bạn nên bổ sung 10 loại trái cây này hàng ngày: Vừa cấp nước, vừa tăng sức đề kháng trong mùa nắng nóng - Ảnh 5." data-original="https://cafefcdn.com/2020/6/6/photo-4-1591451161693550798440.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/07/cafefcdn-com_photo-4-1591451161693550798440.jpg" title="Là 1 trong 3 loại nước tốt nhất với sức khỏe, bạn nên bổ sung 10 loại trái cây này hàng ngày: Vừa cấp nước, vừa tăng sức đề kháng trong mùa nắng nóng - Ảnh 5." /></span></div> </div> <p><span><b>Rau bina&nbsp;</b></span></p> <p><span>Cũng giống như nấm, rau bina l&agrave; loại rau tốt cho sức khỏe. Kh&ocirc;ng chỉ chứa khoảng 91% lượng nước, rau bina c&ograve;n c&oacute; c&aacute;c loại vitamin v&agrave; nhiều chất dinh dưỡng c&oacute; lợi cho cơ thể.</span></p> <p><span>V&agrave;o m&ugrave;a h&egrave;, bạn n&ecirc;n th&ecirc;m nhiều rau xanh như rau bina v&agrave;o bữa ăn h&agrave;ng ng&agrave;y vừa để n&acirc;ng cao sức khỏe, vừa l&agrave;m đẹp da, đẹp t&oacute;c tự nhi&ecirc;n. Bạn cũng c&oacute; thể sử dụng rau bina để l&agrave;m salad, hoặc x&agrave;o nấu cũng rất ngon.&nbsp;</span></p> <div> <div><span><img alt="Là 1 trong 3 loại nước tốt nhất với sức khỏe, bạn nên bổ sung 10 loại trái cây này hàng ngày: Vừa cấp nước, vừa tăng sức đề kháng trong mùa nắng nóng - Ảnh 6." data-original="https://cafefcdn.com/2020/6/6/photo-5-15914511616941987496054.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/07/cafefcdn-com_photo-5-15914511616941987496054.jpg" title="Là 1 trong 3 loại nước tốt nhất với sức khỏe, bạn nên bổ sung 10 loại trái cây này hàng ngày: Vừa cấp nước, vừa tăng sức đề kháng trong mùa nắng nóng - Ảnh 6." /></span></div> </div> <p><span><b>Củ đậu&nbsp;</b></span></p> <p><span>Củ đậu l&agrave; một thực phẩm quen thuộc, d&acirc;n d&atilde; của người Việt Nam. Loại thực phẩm n&agrave;y được trồng nhiều ở c&aacute;c v&ugrave;ng n&ocirc;ng th&ocirc;n v&agrave; l&agrave; nguồn bổ sung nước cho cơ thể v&agrave;o m&ugrave;a h&egrave; cực tốt.&nbsp;</span></p> <p><span>Với hơn 90% l&agrave; nước, củ đậu cũng chứa nhiều chất xơ, vitamin v&agrave; kali. Bạn c&oacute; thể ăn củ đậu sống hoặc l&agrave;m salad củ đậu cũng rất bổ dưỡng v&agrave; tốt cho sức khỏe.&nbsp;</span></p> <div> <div><span><img alt="Là 1 trong 3 loại nước tốt nhất với sức khỏe, bạn nên bổ sung 10 loại trái cây này hàng ngày: Vừa cấp nước, vừa tăng sức đề kháng trong mùa nắng nóng - Ảnh 7." data-original="https://cafefcdn.com/2020/6/6/photo-6-15914532456861672307824.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/07/cafefcdn-com_photo-6-15914532456861672307824.jpg" title="Là 1 trong 3 loại nước tốt nhất với sức khỏe, bạn nên bổ sung 10 loại trái cây này hàng ngày: Vừa cấp nước, vừa tăng sức đề kháng trong mùa nắng nóng - Ảnh 7." /></span></div> </div> <p><span><b>Dưa v&agrave;ng&nbsp;</b></span></p> <p><span>Dưa v&agrave;ng cũng l&agrave; loại quả cấp nước tuyệt vời cho cơ thể. Chứa lượng nước tương đương với củ đậu, loại dưa n&agrave;y c&ograve;n chứa nhiều vitamin A, vitamin C tốt cho t&oacute;c v&agrave; da.&nbsp;</span></p> <p><span>Ngo&agrave;i ra, dưa v&agrave;ng c&ograve;n gi&agrave;u chất chống oxy h&oacute;a polyphenol c&oacute; thể ph&ograve;ng chống ung thưhiệu quả.&nbsp;Bạn c&oacute; thể sử dụng dưa v&agrave;ng l&agrave;m m&oacute;n tr&aacute;ng miệng, l&agrave;m salad hoặc nước &eacute;p đều được.</span></p> <div> <div><span><img alt="Là 1 trong 3 loại nước tốt nhất với sức khỏe, bạn nên bổ sung 10 loại trái cây này hàng ngày: Vừa cấp nước, vừa tăng sức đề kháng trong mùa nắng nóng - Ảnh 8." data-original="https://cafefcdn.com/2020/6/6/photo-7-15914532456892070573469.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/07/cafefcdn-com_photo-7-15914532456892070573469.jpg" title="Là 1 trong 3 loại nước tốt nhất với sức khỏe, bạn nên bổ sung 10 loại trái cây này hàng ngày: Vừa cấp nước, vừa tăng sức đề kháng trong mùa nắng nóng - Ảnh 8." /></span></div> </div> <p><span><b>Quả khế&nbsp;</b></span></p> <p><span>Quả khế thường được trồng nhiều ở c&aacute;c v&ugrave;ng nhiệt đới, nhất l&agrave; v&ugrave;ng Đ&ocirc;ng Nam &Aacute; v&agrave; Caribe. Chứa khoảng 91% lượng nước, quả khế cũng gi&agrave;u vitamin C v&agrave; chất xơ tốt cho cơ thể.</span></p> <p><span>Loại quả n&agrave;y tốt cho ti&ecirc;u h&oacute;a v&agrave; hỗ trợ giảm c&acirc;n. Bạn c&oacute; thể sử dụng quả khế để nấu canh chua v&agrave; l&agrave;m nhiều m&oacute;n ăn bổ dưỡng giải nhiệt trong ng&agrave;y h&egrave; n&oacute;ng bức.&nbsp;</span></p> <div> <div><span><img alt="Là 1 trong 3 loại nước tốt nhất với sức khỏe, bạn nên bổ sung 10 loại trái cây này hàng ngày: Vừa cấp nước, vừa tăng sức đề kháng trong mùa nắng nóng - Ảnh 9." data-original="https://cafefcdn.com/2020/6/6/photo-8-1591451161700565778484.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/07/cafefcdn-com_photo-8-1591451161700565778484.jpg" title="Là 1 trong 3 loại nước tốt nhất với sức khỏe, bạn nên bổ sung 10 loại trái cây này hàng ngày: Vừa cấp nước, vừa tăng sức đề kháng trong mùa nắng nóng - Ảnh 9." /></span></div> </div> <p><span><b>C&agrave; chua&nbsp;</b></span></p> <p><span>Một thực phẩm quen thuộc kh&aacute;c cũng rất c&oacute; lợi cho sức khỏe v&agrave; sắc v&oacute;c đ&oacute; l&agrave; c&agrave; chua.&nbsp;C&agrave; chua được xem l&agrave; một loại quả rất gi&agrave;u chất chống oxy h&oacute;a, chứa khoảng 95% l&agrave; nước n&ecirc;n n&oacute; l&agrave; thực phẩm b&ugrave; nước l&yacute; tưởng cho cơ thể v&agrave;o m&ugrave;a h&egrave;.&nbsp;Hai quả c&agrave; chua c&oacute; gi&aacute; trị tương đương với một cốc nước, v&igrave; vậy đ&acirc;y l&agrave; loại thực phẩm l&yacute; tưởng d&ugrave;ng cho bữa ăn h&agrave;ng ng&agrave;y.</span></p> <div> <div><span><img alt="Là 1 trong 3 loại nước tốt nhất với sức khỏe, bạn nên bổ sung 10 loại trái cây này hàng ngày: Vừa cấp nước, vừa tăng sức đề kháng trong mùa nắng nóng - Ảnh 10." data-original="https://cafefcdn.com/2020/6/6/photo-9-1591451161702202093591.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/07/cafefcdn-com_photo-9-1591451161702202093591.jpg" title="Là 1 trong 3 loại nước tốt nhất với sức khỏe, bạn nên bổ sung 10 loại trái cây này hàng ngày: Vừa cấp nước, vừa tăng sức đề kháng trong mùa nắng nóng - Ảnh 10." /></span></div> </div> <div><span><span>Chuy&ecirc;n gia: Nguy&ecirc;n tắc 40-40-20 v&agrave; 5 lưu &yacute; uống nước đ&uacute;ng vừa thải độc vừa tr&aacute;nh mất nước</span></span></div> <div> <p>&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p> </div>

Theo Báo dân sinh
5 mẹo chữa đau thần kinh tọa tại nhà cực đơn giản, hiệu quả

5 mẹo chữa đau thần kinh tọa tại nhà cực đơn giản, hiệu quả

Đau dây thần kinh tọa là tình trạng đau dọc theo đường đi của dây thần kinh tọa, từ vùng hông, mông lan xuống đến các ngón chân gây hạn chế vận động. Hãy tham khảo ngay 5 mẹo chữa đau thần kinh tọa tại nhà được áp dụng phổ biến dưới đây nhé.
back to top