Bà Rịa - Vũng Tàu đóng cửa dịch vụ không thiết yếu

Quán bar, vũ trường, karaoke, sự kiện văn hóa - thể thao tập trung đông người, lễ nghi tôn giáo... phải dừng hoạt động từ 0h ngày 3/8 để phòng chống Covid-19

<div> <p>Quyết định do Ph&oacute; chủ tịch UBND B&agrave; Rịa - Vũng T&agrave;u Trần Văn Tuấn ban h&agrave;nh s&aacute;ng 2/8 cũng đồng thời y&ecirc;u cầu hạn chế tập trung đ&ocirc;ng người tại tiệc cưới, tang lễ; nơi c&ocirc;ng cộng kh&ocirc;ng qu&aacute; 30 người v&agrave; giữ khoảng c&aacute;ch 2 m (ngo&agrave;i trường học, c&ocirc;ng sở, bệnh viện...); người d&acirc;n được đề nghị thực hiện nghi&ecirc;m việc đeo khẩu trang khi đến nơi c&ocirc;ng cộng.</p> <p>C&aacute;c doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh kh&aacute;c vẫn hoạt động nhưng phải trang bị ph&ograve;ng hộ cho nh&acirc;n vi&ecirc;n, đo th&acirc;n nhiệt kh&aacute;ch đến, rửa tay bằng dung dịch s&aacute;t khuẩn; giữ khoảng c&aacute;ch khi tiếp x&uacute;c. Đối với hoạt động vận chuyển h&agrave;nh kh&aacute;ch c&ocirc;ng cộng, B&agrave; Rịa - Vũng T&agrave;u y&ecirc;u cầu t&agrave;i xế v&agrave; h&agrave;nh kh&aacute;ch phải đeo khẩu trang.</p> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject">&nbsp;</figure> </div> <meta content="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/08/02/Tam-bien-Vung-Tau-6972-1596346886.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=Wkv4R9rWU9di-qKOqjpSeQ" itemprop="url" /> <meta content="1200" itemprop="width" /> <meta content="771" itemprop="height" /> <meta content="" itemprop="href" /> <div><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/08/02/67/i1-vnexpress-vnecdn-net_tam-bien-vung-tau-6972-1596346886.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/08/02/Tam-bien-Vung-Tau-6972-1596346886.jpg?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=2iP01yuVNO7UJzR-xqLkkQ 1.5x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/08/02/Tam-bien-Vung-Tau-6972-1596346886.jpg?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=gL6b_kGPdpza0o1dg5lYxw 2x" /><img alt="Biển Bãi Sau TP Vũng Tàu vắng vẻ trong sáng 2/8." src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/02/67/i1-vnexpress-vnecdn-net_tam-bien-vung-tau-6972-1596346886.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p>Biển B&atilde;i Sau TP Vũng T&agrave;u trong s&aacute;ng 2/8. Ảnh: <em>Trường H&agrave;.</em></p> </figcaption> <p>Đối với c&aacute;c sự kiện quan trọng phục vụ mục đ&iacute;ch ch&iacute;nh trị, kinh tế, x&atilde; hội phải b&aacute;o c&aacute;o xin &yacute; kiến Tỉnh ủy v&agrave; UBND tỉnh, đồng thời phải thực hiện tốt y&ecirc;u cầu ph&ograve;ng dịch; kh&ocirc;ng tổ chức li&ecirc;n hoan, tiệc t&ugrave;ng.</p> <p>B&agrave; Rịa - Vũng T&agrave;u chưa cấm tắm biển. Đ&acirc;y l&agrave; thời gian cao điểm du lịch h&egrave;, song trong ba h&ocirc;m nay, lượng kh&aacute;ch đến tỉnh n&agrave;y sụt giảm hơn 80%.</p> <p>H&ocirc;m 19/3, tỉnh n&agrave;y cũng đ&oacute;ng cửa qu&aacute;n bar, vũ trường, karaoke, k&eacute;o d&agrave;i đến ng&agrave;y 9/6, khi Thủ tướng đồng &yacute; cho ph&eacute;p hoạt động trở lại. Đợt dịch đ&oacute; tỉnh kh&ocirc;ng ghi nhận người dương t&iacute;nh nCoV trong cộng đồng.</p> <p>C&ugrave;ng với B&agrave; Rịa - Vũng T&agrave;u, c&aacute;c địa phương như <span>TP HCM</span>, <span>Đồng Nai</span>, Ph&uacute; Y&ecirc;n, B&igrave;nh Định... đ&atilde; đ&oacute;ng cửa dịch vụ kh&ocirc;ng thiết yếu để ph&ograve;ng chống dịch.</p> <p>Trong 9 ng&agrave;y t&aacute;i b&ugrave;ng ph&aacute;t Covid-19, Đ&agrave; Nẵng ghi nhận 104 ca, Quảng Nam, 26, TP HCM 8, H&agrave; Nội 2, Quảng Ng&atilde;i hai, Đăk Lăk v&agrave; Th&aacute;i B&igrave;nh mỗi nơi một ca. C&aacute;c ca l&acirc;y nhiễm cộng đồng đều c&oacute; yếu tố dịch tễ li&ecirc;n quan Đ&agrave; Nẵng. Ri&ecirc;ng B&agrave; Rịa - Vũng T&agrave;u <span>ghi nhận 6 ca</span>, l&agrave; c&aacute;c thuyền vi&ecirc;n t&agrave;u chở gas được c&aacute;ch ly ngay tr&ecirc;n t&agrave;u sau khi nhập cảnh ng&agrave;y 28/7.</p> <p>Tổng số ca nhiễm cả nước l&ecirc;n 590, trong đ&oacute; 373 người đ&atilde; khỏi, năm người tử vong, 212 bệnh nh&acirc;n đang điều trị.</p> <p>&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
Xử phạt Tổng Biên tập Báo VietnamEuropa 7,5 triệu đồng

Xử phạt Tổng Biên tập Báo VietnamEuropa 7,5 triệu đồng

Ông Lê Ngọc Dung đã tự cấp thẻ nhà báo VietnamEuropa (Báo cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc) cho các phóng viên là người Việt Nam tại nhiều tỉnh thành, đồng thời chỉ đạo sản xuất tin, bài trên Báo điện tử VietnamEuropa và Báo in VietnamEuropa.
back to top