Xoa bóp hỗ trợ điều trị tăng huyết áp

Tăng huyết áp là một bệnh phổ biến nhất trong các bệnh tim mạch. Nguyên nhân do nhiều yếu tố như xơ vữa động mạch, bệnh ở thận, hoặc trong giai đoạn tiền mãn kinh...

<p>Tăng huyết &aacute;p độ 1 (chỉ số huyết &aacute;p 140 - 159/ 90 - 99 mmHg); tăng huyết &aacute;p độ 2 (160 -175/100 - 109mmHg); tăng huyết &aacute;p độ 3 (tr&ecirc;n 180/120mmHg). Theo y học cổ truyền, tăng huyết &aacute;p thuộc phạm vi c&aacute;c chứng huyễn vựng (ch&oacute;ng mặt, hoa mắt), đầu thống (nhức đầu), thất mi&ecirc;n (mất ngủ)...</p> <p>Nguy&ecirc;n nh&acirc;n do c&aacute;c tạng can, thận, tỳ, bị mất điều h&ograve;a m&agrave; g&acirc;y ra bệnh. Ngo&agrave;i ra c&ograve;n do đ&agrave;m thấp, hay gặp ở những người b&eacute;o v&agrave; cholesterol&nbsp; m&aacute;u cao. Người bệnh c&oacute; biểu hiện đau đầu, ch&oacute;ng mặt, hoa mắt, &ugrave; tai, mất ngủ, t&iacute;nh t&igrave;nh hay c&aacute;u gắt. Ngo&agrave;i việc d&ugrave;ng thuốc, chế độ ăn uống sinh hoạt hợp l&yacute;, thực h&agrave;nh xoa b&oacute;p bấm huyệt đều đặn hằng ng&agrave;y gi&uacute;p hỗ trợ điều trị, rất tốt đối với những người tăng huyết &aacute;p độ 1 v&agrave; 2. Sau đ&acirc;y l&agrave; c&aacute;ch tiến h&agrave;nh.</p> <p>Vuốt huyệt ấn đường: D&ugrave;ng hai ng&oacute;n tay c&aacute;i hoặc ng&oacute;n trỏ v&agrave; ng&oacute;n giữa vuốt l&ecirc;n ch&iacute;nh giữa hai l&ocirc;ng m&agrave;y khoảng 30 lần.</p> <p>Vuốt tr&aacute;n: D&ugrave;ng hai ng&oacute;n tay c&aacute;i hoặc ng&oacute;n trỏ vuốt từ giữa tr&aacute;n sang hai b&ecirc;n cuối huyệt th&aacute;i dương khoảng 30 lần.</p> <p>Chải t&oacute;c: 5 ng&oacute;n tay hơi mở, ấp v&agrave;o t&oacute;c ph&iacute;a trước rồi chải dần về ph&iacute;a sau g&aacute;y, l&agrave;m khoảng 30 lần.</p> <p>Day huyệt th&aacute;i dương: D&ugrave;ng hai ng&oacute;n tay c&aacute;i hoặc ng&oacute;n giữa, day v&agrave;o huyệt th&aacute;i dương khoảng 50 lần.</p> <p><img alt="Xoa bóp hỗ trợ điều trị tăng huyết áp" src="https://khds.1cdn.vn/2018/12/31/day_huyet_thai_duong.jpg" title="Xoa bóp hỗ trợ điều trị tăng huyết áp" /><em>Day huyệt th&aacute;i dương.</em></p> <p>Day vuốt về ph&iacute;a sau th&aacute;i dương: D&ugrave;ng hai ng&oacute;n tay c&aacute;i đặt v&agrave;o huyệt th&aacute;i dương sau đ&oacute; vuốt về ph&iacute;a sau khoảng 30 lần.</p> <p>Vỗ huyệt b&aacute;ch hội: Ngồi thẳng người, mắt nh&igrave;n thẳng, h&agrave;m răng ngậm lại, sau đ&oacute; d&ugrave;ng l&ograve;ng b&agrave;n tay vỗ th&agrave;nh nhịp xung huyệt b&aacute;ch hội, vỗ nhẹ 3 - 5 lần, sau đ&oacute; vỗ mạnh hơn một ch&uacute;t từ 3 - 5 lần.</p> <p>Day bấm huyệt phong tr&igrave;: D&ugrave;ng hai ng&oacute;n tay c&aacute;i ấn v&agrave;o huyệt phong tr&igrave;. Day khoảng 15 lần.</p> <p>Day bấm huyệt kh&uacute;c tr&igrave;: D&ugrave;ng ng&oacute;n c&aacute;i day bấm huyệt kh&uacute;c tr&igrave; hai b&ecirc;n tay phải v&agrave; tr&aacute;i mỗi b&ecirc;n 30 lần.</p> <p>Day bấm huyệt nội quan: D&ugrave;ng ng&oacute;n tay c&aacute;i day bấm huyệt nội quan hai b&ecirc;n tay phải v&agrave; tr&aacute;i mỗi b&ecirc;n 30 lần.</p> <div> <ul style="display: flex;"> <li style="display:none; width: 47%;margin-bottom: 7px;padding: 5px;border: 1px solid #ddd;text-align: justify;background: #f2f2f2;overflow: hidden;float: left;margin-right: 2%;box-sizing: border-box;"><a href="" rel="nofollow" style="overflow: hidden;" target="_blank"> <img src="" /> </a></li> <li style="display:none; width: 47%;margin-bottom: 7px;padding: 5px;border: 1px solid #ddd;text-align: justify;background: #f2f2f2;overflow: hidden;float: left;margin-right: 2%;box-sizing: border-box;"><a href="" rel="nofollow" style="overflow: hidden;" target="_blank"> <img src="" /> </a></li> </ul> </div> <p>Xoa bụng: Tay tr&aacute;i để l&ecirc;n mu b&agrave;n tay phải, &uacute;p v&agrave;o bụng xoa khoảng 2 ph&uacute;t.</p> <p>Xoa huyệt dũng tuyền: Để ch&acirc;n tr&aacute;i l&ecirc;n đầu gối ch&acirc;n phải, d&ugrave;ng tay phải xoa mạnh l&ograve;ng b&agrave;n ch&acirc;n tr&aacute;i, xoa nhanh dần cho đến khi l&ograve;ng b&agrave;n ch&acirc;n n&oacute;ng l&ecirc;n th&igrave; th&ocirc;i, l&agrave;m tương tự với ch&acirc;n tr&aacute;i.</p> <h2><strong>Lưu &yacute;:</strong></h2> <p>Khi day, đặt phần mềm của ng&oacute;n v&agrave;o đ&uacute;ng huyệt day đi day lại. N&ecirc;n cắt m&oacute;ng tay tr&aacute;nh cọ s&aacute;t qu&aacute; mạnh l&agrave;m tổn thương da.</p> <p>Tinh thần thoải m&aacute;i, tr&aacute;nh căng thẳng, l&agrave;m việc v&agrave; nghỉ ngơi hợp l&yacute;, n&ecirc;n tập thể dục hoặc đi bộ hằng ng&agrave;y. Duy tr&igrave; mức c&acirc;n nặng hợp l&yacute;, tr&aacute;nh thừa c&acirc;n b&eacute;o ph&igrave;.</p> <p>Hạn chế chất bột đường, chất b&eacute;o c&oacute; nguồn gốc động vật. N&ecirc;n ăn c&aacute;, thịt nạc v&agrave; c&aacute;c chất đạm c&oacute; nguồn gốc thực vật như đậu đỗ, lạc vừng, ăn &iacute;t muối. Ăn nhiều rau quả tươi c&oacute; h&agrave;m lượng vitamin cao. N&ecirc;n ki&ecirc;ng h&uacute;t thuốc l&aacute;, bia rượu.</p> <p>Thường xuy&ecirc;n kiểm tra huyết &aacute;p. Nếu đ&atilde; mắc c&aacute;c bệnh tim mạch hoặc bệnh ở thận cần điều trị triệt để.</p> <h2><strong>Vị tr&iacute; huyệt</strong></h2> <p>Ấn đường: giữa hai đầu l&ocirc;ng m&agrave;y.</p> <p>Th&aacute;i dương: chỗ l&otilde;m, giao điểm của đu&ocirc;i mắt với kh&oacute;e ngo&agrave;i mắt.</p> <p>B&aacute;ch hội: giao điểm của đường dọc qua giữa đỉnh đầu v&agrave; đường nối 2 đỉnh của v&agrave;nh tai.</p> <p>Phong tr&igrave;: tại bờ xương chẩm, chỗ l&otilde;m sau tai.</p> <p>Kh&uacute;c tr&igrave;: gập c&aacute;nh tay v&agrave;o, huyệt nằm ở đầu lằn chỉ nếp gấp khuỷu tay.</p> <p>Nội quan: Lằn chỉ cổ tay đo l&ecirc;n 2 tấc, giữa g&acirc;n cơ d&agrave;i b&agrave;n tay v&agrave; g&acirc;n cơ gấp cổ tay m&eacute; xương quay.</p> <p>Dũng tuyền: chỗ l&otilde;m trước gan b&agrave;n ch&acirc;n 1 tấc, hiện ra khi co xương b&agrave;n ch&acirc;n (chỗ nối tiếp 1/3 trước v&agrave; 2/3 sau gan b&agrave;n ch&acirc;n, kh&ocirc;ng t&iacute;nh ng&oacute;n).</p> <div> <div> <div> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> </div> </div> <div> <div>&nbsp;</div> </div> </div>

Theo suckhoedoisong.vn
Điều trị polyp rốn

Điều trị polyp rốn

Ở trẻ sơ sinh, thông thường rốn sẽ tự rụng sau 7 - 10 ngày và sau khoảng 2 tuần thì rốn khô và liền hẳn. Một số trẻ gặp tình trạng rốn rụng chưa hết, còn lại một phần niêm mạc rốn gây tiết dịch thường xuyên gọi là polyp rốn, hay còn gọi là u hạt rốn.
back to top