Xả nước thải vượt quy chuẩn, Công ty Synopex Việt Nam bị xử phạt

Với hành vi xả nước thải có chứa thông số môi trường thông thường vào môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,1 lần đến dưới 1,5 lần Công ty Synopex Việt Nam bị xử phạt 230 triệu đồng.

UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định số 2150/2023 về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cp Synopex Việt Nam trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Công ty Cp Synopex Việt Nam bị xử phạt về lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Công ty Cp Synopex Việt Nam bị xử phạt về lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Theo quyết định, Công ty Cp Synopex Việt Nam có địa chỉ tại Cụm công nghiệp Đông Thọ, xã Đông Thọ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính xả nước thải có chứa thông số môi trường thông thường vào môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,1 lần đến dưới 1,5 lần trong trường hợp thải lượng nước thải từ 1.200 m3/ngày đến dưới 1.400 m3/ngày. Quy định tại Khoản 2, Điều 18 Nghị định số 45/2022 ngày 7/7/2022 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, số tiền phạt 230 triệu đồng.

Ngoài ra, Công ty Cp Synopex Việt Nam phải thực hiện các biện pháp xử lý nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải trong thời gian 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định, kết quả khắc phục báo cáo về Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường - Công an tỉnh Bắc Ninh để theo dõi. Buộc buộc Công ty Cp Synopex Việt Nam phải chi trả kinh phí phân tích mẫu môi trường.

Theo Đời sống
back to top