WHO: Hơn 170 nước tham gia dự án vaccine toàn cầu

Tổ chức Y tế Thế giới cho biết 172 nước đang tham gia dự án COVAX về tiếp cận vaccine ngừa COVID-19 trên toàn thế giới.

<div> <p>H&ocirc;m 24-8, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết khoảng 172 quốc gia đang tham gia dự &aacute;n COVAX nhằm đảm bảo việc được tiếp cận c&ocirc;ng bằng với vaccine ngừa COVID-19, h&atilde;ng <em>Reuters</em> đưa tin.</p> <p>Tổng gi&aacute;m đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết dự &aacute;n COVAX đ&oacute;ng vai tr&ograve; quan trọng trong việc chấm dứt đại dịch COVID-19. Dự &aacute;n n&agrave;y kh&ocirc;ng chỉ gi&uacute;p c&aacute;c nước đang ph&aacute;t triển giảm rủi ro v&igrave; đại dịch v&agrave; dễ d&agrave;ng mua được vaccine, m&agrave; c&ograve;n đảm bảo gi&aacute; vaccine được duy tr&igrave; ở mức &quot;thấp nhất c&oacute; thể&quot;.</p> <p>&Ocirc;ng c&ograve;n n&oacute;i th&ecirc;m khi nguồn cung vaccine c&ograve;n đang hạn chế, th&igrave; phải ưu ti&ecirc;n cung cấp vaccine cho những người c&oacute; nguy cơ nhiễm bệnh cao nhất, đặc biệt l&agrave; những y, b&aacute;c sĩ ở tuyến đầu chống dịch.</p> <p><img alt="WHO: Hơn 170 nước tham gia dự án vaccine toàn cầu - ảnh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/25/64/image-plo-vn_anyconv_comspi5iqoxskpgssotgzhtwylqobra3ze-wrlj35p5nw_efwk.jpg" /><br /> <em class="image_caption">Tổng gi&aacute;m đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ảnh:&nbsp;REUTERS</em></p> <p>Theo &ocirc;ng Tedros th&igrave; &ldquo;chủ nghĩa d&acirc;n tộc về vaccine chỉ c&oacute; lợi cho virus&rdquo;. &Ocirc;ng c&ograve;n cho biết th&ecirc;m rằng sự th&agrave;nh c&ocirc;ng của COVAX kh&ocirc;ng chỉ ở việc đăng k&yacute; tham gia của c&aacute;c quốc gia, m&agrave; c&ograve;n l&agrave; việc đ&oacute;ng g&oacute;p chi ph&iacute; cho dự &aacute;n.&nbsp;</p> <p><span>Dự &aacute;n COVAX</span> do ba cơ quan l&agrave; WHO, Li&ecirc;n minh to&agrave;n cầu về vaccine v&agrave; ti&ecirc;m chủng (GAVI) v&agrave; Li&ecirc;n minh Đổi mới s&aacute;ng tạo Sẵn s&agrave;ng cho dịch bệnh (CEPI) đồng l&atilde;nh đạo.</p> <p>Cơ chế n&agrave;y được s&aacute;ng lập để đảm bảo việc tiếp cận c&ocirc;ng bằng với <span>vaccine ngừa COVID-19</span> tr&ecirc;n to&agrave;n thế giới khi loại vaccine n&agrave;y được cấp ph&eacute;p sử dụng.</p> <p>Hiện nay, ở COVAX đ&atilde; c&oacute; 9 ứng cử vi&ecirc;n vaccine ngừa COVID-19. Mục ti&ecirc;u của COVAX l&agrave; đảm bảo nguồn cung v&agrave; ph&acirc;n phối hai tỉ liều cho những quốc gia đăng k&yacute; tham gia COVAX trước năm 2021.</p> </div>

Theo plo.vn
Hà Tĩnh: Hơn 4.000 học sinh nghỉ học do mưa lớn

Hà Tĩnh: Hơn 4.000 học sinh nghỉ học do mưa lớn

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, trong 2 ngày qua tại Hà Tĩnh có mưa to đến rất to, nhiều tuyến đường ở vùng núi bị sạt lở, ngập sâu. Hơn 4.000 học sinh của huyện Hương Khê phải nghỉ học để đảm bảo an toàn.
back to top