Trung Quốc cấp bằng sáng chế vaccine Covid-19 đầu tiên

Trung Quốc cấp bằng sáng chế vaccine Covid-19 cho công ty công nghệ sinh học CanSino Biologics và loại vaccine này mang tên Ad5-nCOV.

<div> <p>Tờ People&#39;s Daily h&ocirc;m qua dẫn t&agrave;i liệu từ Cục Sở hữu Tr&iacute; tuệ Quốc gia Trung Quốc cho biết Ad5-nCOV được cấp bằng s&aacute;ng chế h&ocirc;m 11/8 v&agrave; đ&acirc;y l&agrave; vaccine Covid-19 đầu ti&ecirc;n được cấp bằng s&aacute;ng chế ở Trung Quốc.</p> <p>Arab Saudi trước đ&oacute; cho biết họ c&oacute; kế hoạch bắt đầu thử nghiệm l&acirc;m s&agrave;ng giai đoạn ba đối với vaccine của CanSino. CanSino cũng x&aacute;c nhận đang đ&agrave;m ph&aacute;n với Nga, Brazil v&agrave; Chile để khởi động thử nghiệm giai đoạn ba ở c&aacute;c nước n&agrave;y.</p> <p>Sau th&ocirc;ng tin cấp bằng s&aacute;ng chế, cổ phiếu của CanSino ở Hong Kong tăng khoảng 14% trong phi&ecirc;n giao dịch s&aacute;ng nay v&agrave; tại Thượng Hải tăng 6,6% v&agrave;o trưa c&ugrave;ng ng&agrave;y.</p> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject">&nbsp;</figure> </div> <meta content="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/08/17/vaccine-6325-1597638832.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=yE2aKwjrn1Qr3siagFfg3w" itemprop="url" /> <meta content="750" itemprop="width" /> <meta content="450" itemprop="height" /> <meta content="" itemprop="href" /> <div><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/08/17/37/i1-vnexpress-vnecdn-net_vaccine-6325-1597638832.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/08/17/vaccine-6325-1597638832.jpg?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=WIZisxtWq0r5riH66DIgJw 1.5x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/08/17/vaccine-6325-1597638832.jpg?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=OHPxUXJLWWUksoMoPyj3qw 2x" /><img alt="Trụ sở công ty công nghệ sinh học CanSino Biologics ở thành phố Thiên Tân, Trung Quốc. Ảnh: Reuters." src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/17/37/i1-vnexpress-vnecdn-net_vaccine-6325-1597638832.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p>Trụ sở c&ocirc;ng ty c&ocirc;ng nghệ sinh học CanSino Biologics ở th&agrave;nh phố Thi&ecirc;n T&acirc;n, Trung Quốc. Ảnh: <em>Reuters</em>.</p> </figcaption> <p>*<em>Tiếp tục cập nhật</em></p> <p>(Theo <em>Reuters</em>)</p> <p>&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
Xử phạt Tổng Biên tập Báo VietnamEuropa 7,5 triệu đồng

Xử phạt Tổng Biên tập Báo VietnamEuropa 7,5 triệu đồng

Ông Lê Ngọc Dung đã tự cấp thẻ nhà báo VietnamEuropa (Báo cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc) cho các phóng viên là người Việt Nam tại nhiều tỉnh thành, đồng thời chỉ đạo sản xuất tin, bài trên Báo điện tử VietnamEuropa và Báo in VietnamEuropa.
back to top