VUSTA: Nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác quốc tế trong tình hình mới

Đẩy mạnh và nâng cao hoạt động hợp tác quốc tế một cách toàn diện, có lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, là nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm được Đại hội XIII của Đảng đề ra hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đất nước.

Ngày 26/7, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam - VUSTA) tổ chức Hội thảo Nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác quốc tế trong tình hình mới. Ông Phạm Ngọc Linh, Phó Chủ tịch VUSTA, chủ trì hội thảo.

Tại hội thảo, bà Dương Thị Nga, Trưởng ban Hợp tác Quốc tế VUSTA, đã giới thiệu Dự thảo Quy chế quản lý hoạt động đối ngoại của Liên hiệp Hội Việt Nam. Dự thảo gồm 4 phần: Cơ sở, căn cứ xây dựng quy chế; Mục đích, quan điểm, yêu cầu xây dựng quy chế; Nội dung chính của quy chế; Kế hoạch hoàn thiện, ban hành quy chế.

Ông Phạm Ngọc Linh - Phó Chủ tịch VUSTA - phát biểu tại hội thảo

Ông Phạm Ngọc Linh - Phó Chủ tịch VUSTA - phát biểu tại hội thảo

Bà Dương Thị Nga cũng cập nhật tổng quát về hoạt động hợp tác quốc tế của VUSTA trong thời gian qua: Kết quả thực hiện Kết luận kiểm tra số 722/KL-BKHĐT ngày 7/2/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Công tác quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ và kêu gọi tài trợ từ nước ngoài của VUSTA và các đơn vị trực thuộc trong giai đoạn từ 1/1/2018 đến 30/6/2022; Tình hình tổ chức hội nghị/hội thảo quốc tế; Công tác tiếp nhận chuyên gia nước ngoài, tình nguyện viên; Kế hoạch tổ chức Đoàn giám sát liên ngành.

Quang cảnh hội thảo.

Quang cảnh hội thảo.

Các đại biểu đã nghe trình bày về Phân định những thỏa thuận hợp tác là hợp đồng dịch vụ với thỏa thuận viện trợ nước ngoài không hoàn lại thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 8/7/2020 của Chính phủ về Quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam; Một số lưu ý về công tác quản lý và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài; Chia sẻ của các cơ quan về quá trình thẩm định các dự án do các tổ chức khoa học và công nghệ tiếp nhận và triển khai; Hướng dẫn các quy định về thuế áp dụng đối với tổ chức khoa học và công nghệ ngoài công lập, đặc biệt là khi thực hiện các hoạt động dịch vụ khoa học và công nghệ có yếu tố nước ngoài và tiếp nhận viện trợ không thuộc ODA; Giới thiệu quy trình thẩm định các dự án viện trợ.

Bên cạnh đó, các đại biểu trao đổi và đưa ra nhiều ý kiến về việc áp dụng những quy định liên quan Thuế giá trị gia tăng, Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu, Thuế thu nhập doanh nghiệp, Thuế thu nhập cá nhân, các khoản thu nhập miễn thuế…

Theo Đời sống
back to top