Đảng đoàn, Đảng ủy VUSTA bám sát chỉ đạo của Trung ương

Đảng đoàn và Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam bám sát chỉ đạo của Trung ương, phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác chuyên môn và công tác xây dựng Đảng đạt kết quả đáng ghi nhận.

Ngày 17/7, tại Hà Nội, TSKH Phan Xuân Dũng - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) và đồng chí Phạm Quang Thao, Bí thư Đảng ủy, Phó chủ tịch VUSTA, chủ trì Hội nghị giao ban công tác giữa Đảng đoàn và Đảng ủy VUSTA. Đồng chí Phạm Ngọc Linh, Phó bí thư Đảng đoàn, Phó chủ tịch VUSTA; đồng chí Phạm Hữu Duệ, Phó bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Tổ chức và chính sách Hội VUSTA; đồng chí Nguyễn Quyết Chiến - Tổng thư ký VUSTA; Chánh văn phòng Đảng ủy VUSTA; các ủy viên trong Đảng ủy… dự Hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Đảng đoàn và Đảng ủy bám sát chỉ đạo của Trung ương, phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức Đảng, đơn vị thành viên, tổ chức trực thuộc, cán bộ, đảng viên trong phạm vi quản lý, phát huy vai trò hạt nhân chính trị, vai trò của tổ chức, cá nhân trong hệ thống thực hiện công tác chuyên môn và công tác xây dựng Đảng đạt kết quả đáng ghi nhận.

TSKH Phan Xuân Dũng - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.

TSKH Phan Xuân Dũng - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Hữu Duệ - Phó bí thư Đảng ủy - cho biết, Đảng đoàn, Đảng ủy đã thực hiện nghiêm nội dung của Quy chế phối hợp. Các bộ phận tham mưu, giúp việc đã chủ động trong công tác phối hợp, do đó kịp thời tham mưu, giúp Đảng đoàn, Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống VUSTA thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ.

Đồng chí Phạm Hữu Duệ - Phó bí thư Đảng ủy trình bày báo cáo tại Hội nghị

Đồng chí Phạm Hữu Duệ - Phó bí thư Đảng ủy trình bày báo cáo tại Hội nghị

Việc thực hiện Quy chế phối hợp đã giúp Đảng đoàn, Đảng ủy kịp thời trao đổi, chủ động để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, trong đó trọng tâm là lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng VUSTA vững mạnh; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải quyết vấn đề phát sinh trong triển khai thực hiện công tác xây dựng Đảng, công tác chuyên môn, góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong hệ thống VUSTA, khắc phục cơ bản một số hạn chế về phương thức, nội dung lãnh đạo.

Từ đó, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, xây dựng VUSTA vững mạnh.

Việc phối hợp dựa trên tinh thần tôn trọng, đoàn kết, thống nhất trong Đảng, đảm bảo quy định Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước và chức năng, nhiệm vụ của Đảng đoàn, Đảng ủy.

Theo đồng chí Phạm Hữu Duệ, mặc dù đạt được nhiều kết quả, nhưng vẫn còn một số hạn chế như cơ chế, chính sách, điều kiện hoạt động, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của VUSTA. Đặc biệt, Liên hiệp Hội địa phương còn thiếu sự thống nhất giữa các tỉnh, bất cập trong công tác quản lý, ảnh hưởng việc xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác.

Quang cảnh Hội nghị

Quang cảnh Hội nghị

Trong hệ thống VUSTA, có đơn vị, cá nhân chưa quán triệt và chấp hành nghiêm yêu cầu kỷ luật của Đảng, còn cá nhân vi phạm pháp luật. Biên chế bộ máy giúp việc cho VUSTA được giao quá ít nên việc thực hiện rất khó khăn, không đủ cán bộ, chuyên viên để triển khai nghiên cứu chuyên sâu, làm tốt công tác tham mưu; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của VUSTA. Giữa Đảng đoàn và Đảng ủy chưa có cuộc thảo luận sâu mang tính chuyên đề để tìm giải pháp giải quyết nhóm vấn đề, cũng như các vấn đề nổi cộm cụ thể, để có sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trong hệ thống VUSTA.

Tại Hội nghị, các đại biểu thảo luận và đưa ra nhiều ý kiến như Đảng đoàn, Đảng ủy tăng cường chỉ đạo, giám sát, đánh giá việc tổ chức thực hiện Quy chế phối hợp.

Đồng chí Phạm Quang Thao - Bí thư Đảng ủy, Phó chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phát biểu.

Đồng chí Phạm Quang Thao - Bí thư Đảng ủy, Phó chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phát biểu.

Văn phòng Đảng đoàn và Văn phòng Đảng ủy tích cực, chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch, phương thức thực hiện công tác phối hợp và sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện quy chế hàng năm; kịp thời báo cáo Đảng đoàn và Ban Thường vụ Đảng ủy khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình phối hợp để xem xét, chỉ đạo.

Thường xuyên rà soát nội dung phối hợp để thực hiện đầy đủ, phù hợp yêu cầu nhiệm vụ chính trị và đưa vào chương trình công tác hằng năm, xác định việc phối hợp công tác là một trong những yếu tố quan trọng để tạo nên hiệu quả công việc chung.

Thay mặt Đảng đoàn VUSTA, TSKH Phan Xuân Dũng đánh giá cao những ý kiến phát biểu tại hội nghị và đề nghị Văn phòng Đảng ủy tổng hợp, tiếp thu ý kiến của đại biểu, hoàn chỉnh báo cáo và dự thảo kết luận hội nghị, đồng thời tiếp tục đổi mới ở những kỳ giao ban sau.

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Phạm Quang Thao cho biết, Đảng đoàn, Đảng ủy tiếp tục phổ biến, quán triệt đến các tổ chức trực thuộc, cán bộ, đảng viên tại cơ quan, đơn vị về nội dung của quy chế phối hợp để triển khai thực hiện. Đưa nội dung thực hiện quy chế phối hợp vào chương trình công tác hàng năm để triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc.

Hàng năm tổ chức đánh giá những kết quả đã đạt được, chưa đạt được, những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, bất cập, nguyên nhân trong quá trình thực hiện quy chế phối hợp, từ đó đề ra nhiệm vụ, giải pháp, biện pháp cụ thể để khắc phục những hạn chế, thiếu sót nhằm thực hiện quy chế phối hợp đạt hiệu quả.

Theo Đời sống
Đau tức ngực… cảnh báo nhiều bệnh

Đau tức ngực… cảnh báo nhiều bệnh

Nhiều người chỉ nghĩ đau ngực liên quan các bệnh lý tim mạch mà không biết đó là dấu hiệu bệnh ở phổi, tim mạch tiêu hóa, xương khớp... Nhận biết dấu hiệu bệnh lý của cơn đau có thể là chìa khóa vàng cứu sống tính mạng con người.
back to top