Vụ tài xế Mai Linh chở bé gái 11 tuổi xuống biển, tình tiết mới từ bệnh viện

Liên quan vụ tài xế taxi Mai Linh gây tai nạn, chở bé gái 11 tuổi ở Nghệ An xuống biển lúc tối muộn, cháu bé đã được đưa vào BV Sản Nhi Nghệ An.

<div> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="https://embed.vietnamnettv.vn/v/169335.html" width="560">browser not support iframe.</iframe></p> <p>B&eacute; Ng.Tr. (SN 2008, tr&uacute; tại x&oacute;m 5, x&atilde; Diễn Th&agrave;nh) được đưa v&agrave;o BV Sản Nhi Nghệ An v&agrave;o l&uacute;c&nbsp;2h15 s&aacute;ng 19/8 do tay bị ph&ugrave; nề, thương tổn.</p> <p>S&aacute;ng nay, b&aacute;c sỹ V&otilde; Trọng Quang, khoa Chấn thương Chỉnh h&igrave;nh - Bỏng cho biết, qua chụp X-quang ph&aacute;t hiện b&agrave;n tay phải của bệnh nhi bị vỡ xương b&agrave;n c&aacute;c ng&oacute;n 2-3, tay tr&aacute;i bị g&atilde;y đầu dưới xương quay, ngo&agrave;i da kh&ocirc;ng bị x&acirc;y x&aacute;t.</p> <table> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image "><img alt="Vụ tài xế Mai Linh chở bé gái 11 tuổi xuống biển, tình tiết mới từ bệnh viện" src="https://khds.1cdn.vn/2019/08/22/tai-xe-mai-linh-cho-be-gai-xuong-bien-phat-hien-dich-trang-chay-ra-tu-am-dao-1.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc">Khoa Chấn thương Chỉnh h&igrave;nh - Bỏng, BV Sản Nhi Nghệ An nơi b&eacute; Tr. được đưa đến&nbsp;kh&aacute;m chữa bệnh</td> </tr> </tbody> </table> <p>Kết quả kh&aacute;m phụ khoa từ khoa Sản bệnh viện chuyển sang cho thấy, v&ugrave;ng k&iacute;n của bệnh nhi kh&ocirc;ng chảy m&aacute;u, kh&ocirc;ng c&oacute; tổn thương, x&acirc;y x&aacute;t nhưng c&oacute; một &iacute;t dịch trắng đục.</p> <p>C&aacute;c y b&aacute;c sĩ đ&atilde; k&eacute;o nạng, b&oacute; bột v&agrave; ti&ecirc;m thuốc giảm đau, hiện tại, ch&aacute;u Tr. vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.</p> <table> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image "><img alt="Vụ tài xế Mai Linh chở bé gái 11 tuổi xuống biển, tình tiết mới từ bệnh viện" src="https://khds.1cdn.vn/2019/08/22/a4.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc">Đoạn đường nơi 1 b&eacute; bị thả xuống trước, c&ograve;n b&eacute; Tr. bị t&agrave;i xế taxi Mai Linh chở xuống biển&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image "><img alt="Vụ tài xế Mai Linh chở bé gái 11 tuổi xuống biển, tình tiết mới từ bệnh viện" src="https://khds.1cdn.vn/2019/08/22/a6.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc">T&agrave;i xế Mai Linh Cao Đức Trường</td> </tr> </tbody> </table> <p>&Ocirc;ng Th&aacute;i B&aacute; Lộc (&ocirc;ng nội b&eacute; Tr.) cho biết: &ldquo;Nếu ch&uacute;ng t&ocirc;i kh&ocirc;ng can thiệp kịp thời th&igrave; chưa biết chuyện g&igrave; sẽ xảy ra&hellip;&rdquo;.</p> <p>Cũng theo &ocirc;ng Lộc, khi được đưa về nh&agrave;, b&eacute; Tr. ở trạng th&aacute;i hoảng loạn n&ecirc;n gia đ&igrave;nh đ&atilde; cho kiểm tra sức khỏe.</p> <p>T&agrave;i xế Cao Đức Trường v&agrave; &ocirc; t&ocirc; taxi Mai Linh đang được C&ocirc;ng an huyện Diễn Ch&acirc;u tạm giữ. Vụ việc đang được C&ocirc;ng an tiếp tục điều tra, l&agrave;m r&otilde;.</p> <p>&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo vietnamnet.vn
back to top