Từ ngày 1/1/2023, 4 loại giấy tờ có giá trị chứng minh cư trú

Từ ngày 1/1/2023, người dân có thể dùng một trong bốn loại giấy tờ có giá trị chứng minh cư trú để làm một số thủ tục hành chính, dịch vụ công.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 104/2022/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, số tạm trú giấy.
Tu ngay 1/1/2023,  4 loai giay to co gia tri chung minh cu tru
Ảnh minh hoạ.
Theo đó, kể từ ngày 1/1/2023, có 4 loại giấy tờ có giá trị chứng minh cư trú bao gồm: Thẻ Căn cước công dân; Chứng minh nhân dân; Giấy xác nhận thông tin về cư trú; Giấy thông báo số định danh cá nhân thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Các thủ tục hành chính, dịch vụ công có yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy được thay thế bằng việc khai thác, sử dụng thông tin về cư trú theo Điều 14 Nghị định này. Cụ thể, việc khai thác, sử dụng thông tin về cư trú của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được thực hiện bằng một trong 4 phương thức:
Tra cứu, khai thác thông tin cá nhân qua chức năng của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp Bộ, cấp tỉnh đã được kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc qua Cổng dịch vụ công quốc gia;
Tra cứu thông tin cá nhân qua tài khoản định danh điện tử của công dân được hiển thị trong ứng dụng VNeID;
Sử dụng thiết bị đầu đọc đã được kết nối trực tuyến với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bao gồm thiết bị đọc mã QRCode hoặc thiết bị đọc chip trên thẻ Căn cước công dân gắn chip;
Các phương thức khai thác khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành.Trường hợp không thể khai thác được thông tin cư trú theo các phương thức nêu trên, cơ quan có thẩm quyền, cá nhân được giao trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công có thể yêu cầu công dân nộp bản sao hoặc xuất trình một trong các giấy tờ có giá trị chứng minh thông tin về cư trú.
Nghị định số 104/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/1/2023.
>>> Xem thêm video: Sinh viên học online, không rời nơi cư trú

Nguồn: ĐTHVL.

Theo Đời sống
back to top