Từ 15/8 phải công khai thông tin bất động sản trên hệ thống thông tin điện tử

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã ký ban hành Nghị định 44/2022/NĐ-CP quy định về việc xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.
congkhai.jpeg
Bộ Xây dựng và các tỉnh, thành phải công khai thông tin bất động sản trên cổng thông tin điện tử

Theo đó, hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản gồm: Cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản; Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản; Hệ thống phần mềm phục vụ quản lý, vận hành, khai thác thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.

Hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản được xây dựng thống nhất trên toàn quốc nhằm chia sẻ, cung cấp thông tin cơ bản về nhà ở và thị trường bất động sản cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân, phục vụ công tác quản lý nhà nước và việc công bố các số liệu thống kê về nhà ở và thị trường bất động sản, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Việc chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu được thực hiện trực tuyến tại Cổng thông tin của hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản (địa chỉ website http://www.batdongsan.xaydung....) và thực hiện theo các biểu mẫu.

Bộ Xây dựng định kỳ công bố các thông tin cơ bản về nhà ở và thị trường bất động sản trên phạm vi toàn quốc tại Cổng thông tin của hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản (http://www.batdongsan.xaydung.gov.vn) theo định kỳ hàng năm, định kỳ quý.

Nghị định này sẽ có hiệu lực từ ngày 15/8 tới đây.

Theo Đời sống
back to top