Truy tìm giám đốc người Hàn Quốc liên quan vụ thi thể trong vali

Cơ quan cảnh sát điều tra truy tìm một người đàn ông Hàn Quốc liên quan đến vụ giết người, bỏ xác vào vali ở TP.HCM.

<div> <p>Ng&agrave;y 28/11, Cơ quan Cảnh s&aacute;t điều tra, C&ocirc;ng an quận 7 (TP.HCM), gửi th&ocirc;ng b&aacute;o đến c&aacute;c đơn vị nghiệp vụ v&agrave; c&ocirc;ng an 24 quận, huyện ở TP.HCM truy t&igrave;m người li&ecirc;n quan đến vụ &aacute;n giết người, bỏ x&aacute;c v&agrave;o vali tại khu d&acirc;n cư Him Lam, phường T&acirc;n Hưng.</p> <p>Người bị truy t&igrave;m t&ecirc;n Jeong In Cheol (35 tuổi, quốc tịch H&agrave;n Quốc). &Ocirc;ng Jeong In Cheol l&agrave; gi&aacute;m đốc một c&ocirc;ng ty c&oacute; trụ sở ở quận 7 v&agrave; sinh sống tại chung cư Garden Plaza Ph&uacute; Mỹ Hưng.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="thi the nguoi trong vali anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/28/znews-photo-zadn-vn_an_mang_1.jpg" title="thi thể người trong vali ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>C&ocirc;ng an kh&aacute;m nghiệm hiện trường, điều tra vụ &aacute;n mạng. Ảnh: <em>L&ecirc; Trai.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>C&ocirc;ng an quận 7 th&ocirc;ng b&aacute;o đơn vị n&agrave;o ph&aacute;t hiện người c&oacute; nh&acirc;n th&acirc;n, lai lịch như tr&ecirc;n cần b&aacute;o ngay cho Cơ quan Cảnh s&aacute;t điều tra, C&ocirc;ng an quận 7, qua số điện thoại 0283.7851.662 hoặc gọi v&agrave;o số 0909.939.488 gặp thượng t&aacute; Ph&ugrave;ng Văn Đẳng để phối hợp điều tra.</p> <p>Ng&agrave;y 27/11, chủ căn nh&agrave; 3 tầng ở đường số 3, phường T&acirc;n Hưng, quận 7, đến dọn dẹp căn nh&agrave; kh&aacute;ch vừa trả th&igrave; ph&aacute;t hiện chiếc vali. Mở ra xem, người n&agrave;y ph&aacute;t hiện b&ecirc;n trong l&agrave; thi thể người n&ecirc;n b&aacute;o c&ocirc;ng an.</p> <p>C&ocirc;ng an quận 7 phối hợp với c&aacute;c đơn vị nghiệp vụ C&ocirc;ng an TP.HCM x&aacute;c định thi thể l&agrave; nam giới, quốc tịch H&agrave;n Quốc. Nghi can g&acirc;y ra vụ &aacute;n mạng l&agrave; người đồng hương với nạn nh&acirc;n.</p> <figure class="video cms-video" data-video-src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/npmTSgO9veg/35d7ca4a2504cc5a9515/f4ae58569113784d2102/720/0b1ed491cedf27817ece.mp4?authen=exp=1606684070~acl=/npmTSgO9veg/*~hmac=c01fa07f4d96783fc7186951be2ad0dc" false="" source-url="/video-canh-sat-kham-nghiem-noi-tim-thay-thi-the-nguoi-trong-vali-post1157552.html"> <div class="video-container formatted"> <video allowads="true" aspect="16:9" controls="controls" fullwidthmode="false" mediaid="0b1ed491cedf27817ece" muted="" onlyvietnam="false" playsinline="" poster="https://znews-photo.zadn.vn/Uploaded/lce_jwqcz/2020_11_28/vali_1.jpg" preload="none" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/f3ywGUSv6hc/bf507ecd918378dd2192/7f08edf024b5cdeb94a4/480/0b1ed491cedf27817ece.mp4?authen=exp=1606684070~acl=/f3ywGUSv6hc/*~hmac=12a541d57ef2394f23d429a8160ba24c" theatermode="false" watermark="false"><source label="Auto" src="https://znews-mcloud-mpl-s2.zadn.vn/HO4SfaaySLc/whls/vod/0/IKnDE5PmUtjRMrYOD00/0b1ed491cedf27817ece.m3u8?authen=exp=1606640870~acl=/HO4SfaaySLc/*~hmac=71f1193fbac2d6375a462c691d9670a3" type="application/x-mpegURL" /><source label="SD" res="480" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/f3ywGUSv6hc/bf507ecd918378dd2192/7f08edf024b5cdeb94a4/480/0b1ed491cedf27817ece.mp4?authen=exp=1606684070~acl=/f3ywGUSv6hc/*~hmac=12a541d57ef2394f23d429a8160ba24c" type="video/mp4" /><source label="HD" res="720" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/npmTSgO9veg/35d7ca4a2504cc5a9515/f4ae58569113784d2102/720/0b1ed491cedf27817ece.mp4?authen=exp=1606684070~acl=/npmTSgO9veg/*~hmac=c01fa07f4d96783fc7186951be2ad0dc" type="video/mp4" /></video> </div> <figcaption><strong><span>Cảnh s&aacute;t kh&aacute;m nghiệm nơi t&igrave;m thấy thi thể người trong vali</span></strong> Rạng s&aacute;ng 28/11, h&agrave;ng chục cảnh s&aacute;t được huy động để phong tỏa nơi ph&aacute;t hiện thi thể người trong chiếc vali ở quận 7, TP.HCM.</figcaption> </figure> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
back to top