Thủ tướng phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, Hà Nam

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh đối với ông Vương Quốc Tuấn - Bí thư Thành ủy Bắc Ninh.

<div> <div> <div>Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ vừa ph&ecirc; chuẩn kết quả bầu bổ sung, miễn nhiệm chức vụ Ph&oacute; Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh v&agrave; ph&ecirc; chuẩn bầu bổ sung chức vụ Ph&oacute; Chủ tịch UBND tỉnh H&agrave; Nam nhiệm kỳ 2016-2021.</div> </div> <p>Cụ thể, tại Quyết định&nbsp;1098/QĐ-TTg, Quyết định&nbsp;1099/QĐ-TTg, Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ ph&ecirc; chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Ph&oacute; Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với &ocirc;ng Đ&agrave;o Quang Khải, Tỉnh ủy vi&ecirc;n, Gi&aacute;m đốc Sở T&agrave;i nguy&ecirc;n v&agrave; M&ocirc;i trường, tỉnh Bắc Ninh v&agrave; &ocirc;ng Vương Quốc Tuấn, Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Tỉnh ủy, B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy Bắc Ninh.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="thu tuong phe chuan ket qua bau pho chu tich tinh bac ninh, ha nam hinh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/07/27/images-vov-vn_thanhuy_1594364280512990119143_jecs.jpg" title="thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu phó chủ tịch tỉnh bắc ninh, hà nam hình 1" /></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><em><span>&Ocirc;ng Vương Quốc Tuấn (ảnh cổng th&ocirc;ng tin điện tử Th&agrave;nh ủy Bắc Ninh)</span></em></td> </tr> </tbody> </table> <p>Tại Quyết định&nbsp;1095/QĐ-TTg, Quyết định&nbsp;1097/QĐ-TTg, Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ ph&ecirc; chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Ph&oacute; Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với &ocirc;ng Nguyễn Tiến Nhường v&agrave; &ocirc;ng Nguyễn Văn Phong, để nghỉ hưu theo chế độ.</p> <p>Tại Quyết định&nbsp;1096/QĐ-TTg, Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ ph&ecirc; chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Ph&oacute; Chủ tịch UBND tỉnh H&agrave; Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với &ocirc;ng Trần Xu&acirc;n Dưỡng, Tỉnh ủy vi&ecirc;n, Ch&aacute;nh Văn ph&ograve;ng UBND tỉnh H&agrave; Nam./.</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo vov.vn
Triệt phá đường dây đánh bạc Poker trên 20 tỷ đồng

Triệt phá đường dây đánh bạc Poker trên 20 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 27 bị can về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” bằng hình thức Poker. Tổng số tiền sử dụng tham gia đánh bạc bằng hình thức Poker trên 20 tỷ đồng.
back to top