Thủ tướng nêu 9 trọng tâm chống dịch thời gian tới

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu 9 việc trọng tâm chống dịch trong thời gian tới.

Tình hình dịch bệnh đã ảnh hưởng nặng nề tới nền kinh tế, khiến cho GDP quý III âm 6,17%. Đây là mức giảm sâu nhất kể từ khi Việt Nam tính và công bố GDP đến nay.

Nguyên nhân dẫn tới tình trạng này là do việc kiểm soát dịch chậm trễ, thiếu hiệu quả trong suốt nhiều tháng qua. Chính vì vậy, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu thời gian tới, các đơn vị, tỉnh thành phố cần đổi mới tư duy và biện pháp phòng, chống dịch. Cần tập trung triển khai 9 việc trọng tâm, quan trọng nhất .

Thứ nhất, ban hành ngay quy định về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 để vừa chống dịch hiệu quả, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Thứ hai, các cấp, các ngành, địa phương lưu ý nếu ban hành các văn bản để cụ thể hóa thực hiện thì phải bám sát theo đúng và dứt khoát không trái với các quy định của Trung ương. Tránh xảy ra tình trạng cát cứ, cục bộ,...

Thứ ba, các địa phương phối hợp với nhau chặt chẽ, hiệu quả trong tổ chức đưa đón, quản lý người dân về quê. Bảo đảm theo mọi quy định chống dịch .

Thứ tư, xác định vaccine là yếu tố cốt lõi trong phòng, chống dịch. Vì vậy, phải tăng cường hoạt động Tổ ngoại giao vaccine; đôn đốc việc thực hiện các hợp đồng đã ký kết. Tính toán cho cả tiêm chủng vaccine cho trẻ em và kế hoạch cho năm 2022 ngay từ bây giờ,…

Thứ năm, có lộ trình thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả khôi phục các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trong đó, sản xuất phải an toàn, doanh nghiệp là trung tâm.

Thứ sáu, thống nhất trên toàn quốc về lưu thông và giao thông vận tải (đường thủy, đường bộ, hàng không). Có sự quản lý, điều tiết của Chính phủ.

Thứ bảy, tiếp tục triển khai tích cực hoạt động hỗ trợ an sinh xã hội.

Thứ tám, tăng cường công tác truyền thông theo hướng chủ động, có kế hoạch cụ thể, phản ánh đúng tình hình. Trên tinh thần “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, lấy cái đẹp dẹp cái xấu”.

Cuối cùng, tiếp tục khẩn trương hoàn thiện ứng dụng PC-Covid để sớm thống nhất sử dụng tạo tiện lợi và đảm bảo an toàn, an ninh thông tin của người dân.

Theo Đời sống
back to top