Thu hồi thuốc Batiwell của Công ty CP Dược phẩm Việt Nga

Công ty CP Dược phẩm Việt Nga thực hiện thu hồi triệt để lô thuốc Batiwell không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Nước muối Vĩnh Phúc (Natri clorid 0,9%) - Chai 500ml phải thu hồi trên toàn quốc.

Sở Y tế TP. Hà Nội vừa có Văn bản gửi các cơ sở y tế, phòng y tế trên địa bàn về việc thu hồi thuốc Batiwell. Cục quản lý dược thông báo thu hồi nước muối Vĩnh Phúc.

Cục Quản lý Dược vừa ra thông báo thu hồi toàn quốc sản phẩm Nước muối Vĩnh Phúc (Natri clorid 0,9%) - Chai 500ml (Số lô: 010622 275; HSD: 010625) do không đáp ứng yêu cầu chất lượng về giới hạn vi sinh vật trong mỹ phẩm.

Nước muối Vĩnh Phúc (Natri clorid 0,9%) - Chai 500ml bị thu hồi do không đáp ứng yêu cầu chất lượng
Nước muối Vĩnh Phúc (Natri clorid 0,9%) - Chai 500ml bị thu hồi do không đáp ứng yêu cầu chất lượng

Theo Sở Y tế Hà Nội thông báo thu hồi dung dịch uống Batiwell (Bromhexin hydroclorid 0,8mg/ml), SĐK: VĐ-31011-18, lô SX:00121, NSX: 08/03/2021, HSD: 08/03/2024, Công ty Cổ phần 23 tháng 9 sản xuất. Mẫu thuốc không đạt yêu cầu chất lượng về chỉ tiêu độ đồng đều thể tích và độ đồng đều hàm lượng (vi phạm mức độ 2).

Dung dịch uống Batiwell trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, làm loãng đờm.

Sở Y tế Hà Nội yêu cầu Công ty CP Dược phẩm Việt Nga thực hiện thu hồi triệt để lô thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng nêu trên, gửi báo cáo thu hồi, hồ sơ thu hồi theo quy định; Sở Y tế sẽ kiểm tra, giám sát việc thu hồi thuốc dung dịch uống Batiwell (Bromhexin hydroclorid 0,8mg/ml), SĐK: VĐ-31011-18, lô SX:00121, NSX: 08/03/2021, HSD: 08/03/2024 của các đơn vị.

Sở cũng yêu cầu các cơ sở y tế công lập, ngoài công lập, doanh nghiệp kinh doanh thuốc, cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn khẩn trương rà soát, thu hồi lô thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng nêu trên.

Phòng y tế các quận, huyện, thị xã thông báo đến các cơ sở ngành nghề trên địa bàn quản lý, tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện thu hồi của cơ sở (nếu có).

CDC Hà Nội có trách nhiệm phối hợp để thông tin rộng rãi tới các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc và người dân để không buôn bán, sử dụng.

Trước đó, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã có Công văn về việc thu hồi thuốc dung dịch uống Batiwell. Công văn nêu rõ, Căn cứ vào Công văn số 1209/KNTMPTP-KHTCKT ngày 15/9/2022 của Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc – Mỹ phẩm – Thực phẩm TP. Hà Nội gửi kèm phiếu kiểm nghiệm số 2580/KNT-22 ngày 15/9/2022 về thuốc dung dịch uống Batiwell SĐKLH: VĐ-31011-18, lô SX:00121, NSX: 08/03/2021, HSD: 08/03/2024 do Công ty CP 23 tháng 9 sản xuất.

Mẫu thuốc do Trung tâm Kiểm nghiệm lấy tại Công ty CP Dược phẩm Việt Nga. Kết quả cho thấy, mẫu thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu đồng hộ đều thể tích và độ đồng đều hàm lượng. Cục Quản lý Dược yêu cầu thu hồi toàn bộ lô thuốc trên.

Theo Đời sống
back to top