Thêm hai bệnh nhân mắc Covid-19

Hai bệnh nhân mắc mới trở về từ Kuwait vào ngày 18/6, được cách ly tập trung tại tỉnh Hưng Yên ngay sau khi nhập cảnh.

<div> <p>18h ng&agrave;y 27/6, Bộ Y tế tiếp tục c&ocirc;ng bố th&ecirc;m 2 bệnh nh&acirc;n mắc Covid-19. Như vậy, tổng số ca nhiễm SARS-CoV-2 ở Việt Nam l&agrave; 355 trường hợp.</p> <p>Hai bệnh nh&acirc;n mắc mới đều l&agrave; nữ, từ Kuwait về Việt Nam v&agrave;o ng&agrave;y 18/6, được c&aacute;ch ly tập trung tại tỉnh Hưng Y&ecirc;n ngay sau khi nhập cảnh.</p> <p>Bệnh nh&acirc;n số 354 (48 tuổi), địa chỉ tại huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh, TP.HCM. Người c&ograve;n lại 43 tuổi, c&oacute; địa chỉ tại huyện Như Xu&acirc;n, Thanh H&oacute;a.</p> <p>Ng&agrave;y 26/6, c&aacute;c bệnh nh&acirc;n được lấy mẫu x&eacute;t nghiệm, kết quả dương t&iacute;nh với SARS-CoV-2. Hiện c&aacute;c bệnh nh&acirc;n được c&aacute;ch ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="Ca mac moi Covid-19 tai Viet Nam anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/27/znews-photo-zadn-vn_bo_y_te_276_1.jpg" title="Ca mắc mới Covid-19 tại Việt Nam ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p>Theo b&aacute;o c&aacute;o của Tiểu ban Điều trị, Ban chỉ đạo Quốc gia ph&ograve;ng, chống dịch Covid-19, nước ta đ&atilde; trải qua 72 ng&agrave;y kh&ocirc;ng c&oacute; ca l&acirc;y nhiễm trong cộng đồng. Tổng cộng 215 ca nhiễm nhập cảnh được c&aacute;ch ly ngay.</p> <p>Tổng số người tiếp x&uacute;c gần v&agrave; nhập cảnh từ v&ugrave;ng dịch đang được theo d&otilde;i sức khỏe (c&aacute;ch ly) l&agrave; 7.846, trong đ&oacute;, c&aacute;ch ly tập trung tại bệnh viện l&agrave; 67, c&aacute;ch ly tập trung tại cơ sở kh&aacute;c l&agrave; 5.563 v&agrave; 2.216 người c&aacute;ch ly tại nh&agrave;, nơi lưu tr&uacute;.</p> <p>Về t&igrave;nh h&igrave;nh điều trị, theo b&aacute;o c&aacute;o của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia ph&ograve;ng, chống dịch Covid-19, số ca &acirc;m t&iacute;nh lần 1 với SARS-CoV-2 l&agrave; 5 ca, số ca &acirc;m t&iacute;nh lần 2 trở l&ecirc;n l&agrave; 5 ca.</p> <figure class="video cms-video" data-video-src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/WqJiK3vj9yo/85510b4df00f1951401e/e50d95cd0c88e5d6bc99/720/2c3b5e0d004fe911b05e.mp4?authen=exp=1593411270~acl=/WqJiK3vj9yo/*~hmac=e776d0d9b22861ff78d3a7337866875c" false="" source-url="/video-chung-toi-cuu-benh-nhan-91-voi-tam-the-con-nuoc-con-tat-post1098500.html"> <div> <video allowads="true" aspect="16:9" controls="controls" mediaid="2c3b5e0d004fe911b05e" muted="" onlyvietnam="false" playsinline="" poster="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/ofh_zsgkqzph/2020_06_11/thumb.jpg" preload="none" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/3zGV_PeXQ-8/abc656daad9844c61d89/d604d5c44c81a5dffc90/480/2c3b5e0d004fe911b05e.mp4?authen=exp=1593411270~acl=/3zGV_PeXQ-8/*~hmac=b977a3bf78e20a677d6569a7985e3f2c" theatermode="false" watermark="false"><source label="Auto" src="https://znews-mcloud-mpl-s2.zadn.vn/GxJSgsjZ_9s/whls/vod/0/D34mh7SL4X8oCZ5Pd8a/2c3b5e0d004fe911b05e.m3u8?authen=exp=1593368070~acl=/GxJSgsjZ_9s/*~hmac=98b0b20d33c46cf2965f5dc79128095c" type="application/x-mpegURL" /><source label="SD" res="480" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/3zGV_PeXQ-8/abc656daad9844c61d89/d604d5c44c81a5dffc90/480/2c3b5e0d004fe911b05e.mp4?authen=exp=1593411270~acl=/3zGV_PeXQ-8/*~hmac=b977a3bf78e20a677d6569a7985e3f2c" type="video/mp4" /><source label="HD" res="720" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/WqJiK3vj9yo/85510b4df00f1951401e/e50d95cd0c88e5d6bc99/720/2c3b5e0d004fe911b05e.mp4?authen=exp=1593411270~acl=/WqJiK3vj9yo/*~hmac=e776d0d9b22861ff78d3a7337866875c" type="video/mp4" /></video> </div> <figcaption><strong><span>&#39;Ch&uacute;ng t&ocirc;i cứu bệnh nh&acirc;n 91 với t&acirc;m thế c&ograve;n nước c&ograve;n t&aacute;t&#39;</span></strong> &quot;Ch&uacute;ng t&ocirc;i từng kinh qua nhiều bệnh, d&ugrave; tuyệt vọng vẫn cố gắng hết sức để cứu sống bệnh nh&acirc;n với t&acirc;m thế c&ograve;n nước c&ograve;n t&aacute;t&rdquo;, PGS.TS Phạm Thị Ngọc Thảo, PGĐ BV Chợ Rẫy chia sẻ.</figcaption> </figure> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

Tham dự Lễ Kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức và 40 năm ngày thành lập VUSTA, tất cả đại biểu bày tỏ niềm tự hào là thành viên trong ngôi nhà chung của trí thức Việt Nam.
back to top